11/2005/ttlt bnv blđtbxh btc ubdt

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐ-TB và XH-BTC-UBDT: Hướng dẫn tiến hành chính sách phụ cung cấp khu vực vực

Ký hiệu văn bản:

Bạn đang xem: 11/2005/ttlt bnv blđtbxh btc ubdt

11/2005/TTLT-BNV-BLĐ-TB và XH-BTC-UBDT

Trích yếu ớt nội dung:

Hướng dẫn tiến hành chính sách phụ cung cấp khu vực vực

Loại văn bản:

Thông tư liên tịch

Lĩnh vực:

Chính sách chi phí bổng, phụ cung cấp lương

Cơ quan tiền ban hành:

Liên bộ

Người ký

Xem thêm: mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Ksor Phước , Nguyễn Sinh Hùng , Nguyễn Thị Hằng , Đỗ Quang Trung

Ngày ban hành:

05/01/2005

Tải tệp nội dung toàn văn:

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác làm việc quyết sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác làm việc quyết sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc thanh tra rà soát, nhận xét thực trạng; khuyến nghị ngôi nhà trương, biện pháp tương hỗ xử lý quyết sách, ổn định lăm le hậu phương cán cỗ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc kế tiếp tăng nhanh tiến hành quyết sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc xử lý chính sách, quyết sách so với sĩ quan tiền, quân nhân có tính chuyên nghiệp, công chức quốc chống, người công nhân quốc chống, viên chức quốc chống vô chuyển nhượng bàn giao, giải thể những ngôi trường cao đẳng nghề nghiệp vì thế Sở Quốc chống quản lí lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của 04 Thông tư sở hữu tương quan cho tới việc kê khai vấn đề cá thể khi tiến hành giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nằm trong nghành vận hành tổ quốc của Sở Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy lăm le kiểm soát và điều chỉnh trợ cung cấp hằng mon so với quân nhân, người thực hiện công tác làm việc cơ yếu ớt tận hưởng bổng như so với quân nhân tiếp tục phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị lăm le số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 mon 7 năm 2021 của nhà nước quy lăm le nút tận hưởng trợ cung cấp, phụ cung cấp và những chính sách ưu đãi người dân có công với cơ hội mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh bổng hưu, trợ cung cấp bảo đảm xã hội và trợ cung cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức triển khai tìm hiểu tìm hiểu, tuy tụ tro cốt liệt sĩ và chuyển nhượng bàn giao tro cốt liệt sĩ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 151

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15096546