4 đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Phân tích Đặc điểm thời kỳ quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội

Bạn đang xem: 4 đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Đặc điểm của thời kỳ quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội là thời kỳ tôn tạo Cách mạng

sâu sắc, triệt nhằm xã hội tư bạn dạng căn nhà nghĩa bên trên những lĩnh vực: kinh tế tài chính, chủ yếu trị,tư

tưởng - văn hóa truyền thống, xã hội.

a) Về lĩnh vực kinh tế:

- Tất yếu tồn bên trên nền kinh tế tài chính nhiều bộ phận, nhập bại với bộ phận trái chiều.

- Thời kỳ quá phỏng tồn bên trên 5 bộ phận kinh tế:

Kinh tế gia trưởng

Kinh tế sản phẩm & hàng hóa nhỏ

Kinh tế tư bản

Kinh tế tư bạn dạng căn nhà nước

Kinh tế xã hội căn nhà nghĩa

- Lực lượng phát hành cách tân và phát triển ko đồng đều.

- Nền kinh tế tài chính nhiều bộ phận nhập thời kỳ quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội được

xác lập bên trên hạ tầng khách hàng quan liêu của sự việc tồn trên rất nhiều mô hình chiếm hữu về tư liệu sản

xuất với những kiểu dáng tổ chức triển khai kinh tế tài chính đa dạng và phong phú, xen kẹt láo lếu hợp ý và ứng

Xem thêm: các bài toán lớp 1 về dấu lớn dấu bé

với nó là những kiểu dáng phân phối không giống nhau, nhập bại kiểu dáng phân phối theo dõi

lao động thế tất càng ngày càng lưu giữ tầm quan trọng là kiểu dáng phân phối chủ yếu.

b) Về lĩnh vực chủ yếu trị:

- Là việc thiết lập, tăng nhanh chuyên nghiệp chủ yếu vô sản tuy nhiên thực tế của chính nó là sự việc

giai cấp cho người công nhân tóm và dùng quyền lực tối cao tổ quốc nhằm tôn tạo, tổ chức triển khai xây

dựng xã hội mới mẻ và trấn áp những gia thế phản động chống đập phá cơ chế XHCN.

- Cuộc đấu tranh giành ra mắt nhập ĐK mới mẻ – giai cấp cho người công nhân đang trở thành

giai cấp cho tóm quyền, với nội dung mới mẻ – thiết kế toàn vẹn xã hội mới mẻ, trọng tâm

là thiết kế tổ quốc với tính kinh tế tài chính ,và kiểu dáng mới mẻ – cơ bạn dạng là chủ quyền tổ

chức thiết kế.

- Do kết cấu kinh tế tài chính của thời kỳ quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội đa dạng và phong phú, phức tạp,

nên kết cấu giai cấp cho của xã hội nhập thời kỳ này cũng đa dạng và phong phú phức tạp. Nói

chung, thời kỳ này thông thường gồm những: giai cấp cho người công nhân, dân cày, giai tầng trí

Xem thêm: tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

thức, những người dân phát hành nhỏ, giai tầng tư sản và một trong những giai tầng xã hội không giống tuỳ

theo từng ĐK rõ ràng của từng nước. Các giai cấp cho, giai tầng này vừa vặn liên minh,

vừa đấu tranh giành cùng nhau.