âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Câu hỏi:

09/05/2020 9,218

Đáp án D

Bạn đang xem: âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Theo lý thuyết những đặc thù sinh lí của âm:

Âm sắc là đặc thù sinh lí nối sát với loại thị xê dịch âm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ vĩ đại của âm là 1 trong những đặc thù sinh lí nối sát với đặc thù vật lí này tiếp sau đây của âm ?

A. Tần số.        B. Cường chừng.

C. Mức độ mạnh.        D. Đồ thị xê dịch.

Câu 2:

Chỉ rời khỏi tuyên bố sai.

Một âm LA của đàn dương cụ (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cụ (violon) rất có thể sở hữu cùng

A. chừng cao.        B. độ mạnh.

C. chừng vĩ đại.        D. âm sắc.

Câu 3:

Hãy lựa chọn tuyên bố chính.Âm bởi nhị nhạc cụ không giống nhau phân phát rời khỏi luôn luôn trực tiếp không giống nhau về

Xem thêm: hãy tả lại hình ảnh cây đào vào dịp tết đến xuân về

A. Độ cao        B. chừng vĩ đại.

C. Âm sắc        D. cả chừng cao, chừng vĩ đại lẫn lộn âm thanh.

Câu 4:

Hãy lựa chọn tuyên bố chính.

Hai âm RÊ và SOL của và một thừng đàn ghi tớ rất có thể sở hữu cùng

A. tần số.        B. chừng cao.        C. chừng vĩ đại.        D. âm sắc.

Câu 5:

Hãy lựa chọn câu chính.

A. Âm MÌ trầm rộng lớn và sở hữu tần số gấp hai tần số của âm MÍ.

B. Âm MÌ trầm rộng lớn và sở hữu tần số bởi 1/2 tần số âm MÍ.

C. Âm MÌ cao hơn nữa và sở hữu tần số gấp hai tần số của âm MÍ.

D. Âm MÌ cao hơn nữa và sở hữu tần số bởi 1/2 tần số của âm MÍ.

Câu 6:

Hãy lựa chọn tuyên bố chính.

Để rất có thể thực hiện cho tới giờ đàn oocgan nghe y chang giờ đàn pianô hoặc giờ kèm cặp saxo,... người tớ cần thay cho đổi

Xem thêm: công ty cổ phần tiếp vận quốc tế rồng xanh

A. chừng cao.        B. tần số.

C. chừng vĩ đại.        D. âm sắc của âm phân phát rời khỏi.