ancol a tác dụng với na dư cho số mol h2 bằng số mol a đã dùng

Câu hỏi:

24/09/2019 26,624

Ancol A tính năng với Na dư mang đến số mol H2 thông qua số mol A tiếp tục sử dụng. Đốt cháy trọn vẹn A được mCO2 = 1,833mH2O. A sở hữu kết cấu thu gọn gàng là

Bạn đang xem: ancol a tác dụng với na dư cho số mol h2 bằng số mol a đã dùng

A. C2H4(OH)2

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án : B

Ta sở hữu số mol H2 giải hòa =  số mol A

=>  ancol A là ancol 2 chức

Gọi nCO2 = a ; nH2O = b.

Theo bài bác ra: mCO2 = 1,833mH2O

     <=> a.44 = b.1,833.18

     <=>   a.44 = 3b

     <=>   4a = 3b

      <=>  nH2O > nCO2

=>   A là ancol no 2 chức

Đặt công thức của A là CnH2n+2O

          n : 2n + 2 = nCO2 : 2nH2O = 3 : 8 => n=3

CTPT của A C3H6(OH)2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ vật dụng gửi hóa :  But-1-en  +HClA+NaOH B+H2SO4 đặc, 170°E

Tên của E là

A. propen

B. đibutyl ete

C. but-2-en

D. isobutilen

Câu 2:

Cho 30,4 gam láo thích hợp bao gồm glixerol và một rượu đơn chức, no A phản xạ với Na thì chiếm được 8,96 lít khí (đktc). Nếu mang đến láo thích hợp bên trên tính năng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức của A là

A. C2H5OH

B. C3H7OH

C. CH3OH

D. C4H9OH

Xem thêm: tính tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Câu 3:

Một ancol đơn chức X mạch hở tính năng với HBr được dẫn xuất Y chứa chấp 58,4% brom về lượng. Đun X với H2SO4 quánh ở 170oC được 3 anken. Tên X là

A. pentan-2-ol

B. butan-1-ol

C. butan-2-ol

D. 2-metylpropan-2-ol

Câu 4:

Ancol anlylic tính năng với toàn bộ những hóa học của mặt hàng hóa học nào là sau đây?

A. CH3COOH, Cu(OH)2, NaOH, Na

B. CH3COOH, Cu(OH)2, H2, Na

C. NaOH, Na, CuO, Br2

D. C2H5OH, H2, Na, CuO

Câu 5:

Cho 1,24 gam láo thích hợp 2 ancol tính năng một vừa hai phải đầy đủ với Na, thấy bay đi ra 336 ml khí H2 (đktc) và m gam muối hạt natri ancolat. Giá trị của m là:

A. 1,9

B. 3,8

C. 4,6

D. 2,9

Câu 6:

Cho 6,4 gam hỗn hợp ancol A sở hữu độ đậm đặc 71,875% tính năng với lượng dư Na, chiếm được 2,8 lit H2 (đktc). Số vẹn toàn tử H sở hữu nhập công thức phân tử của ancol A là:

A. 10

B. 6

C. 4

Xem thêm: công ty tnhh thương mại và dịch vụ kỹ thuật việt thái

D. 8