axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

09/07/2022 2,214

Đáp án chính là: C
Axit axetic ko phản xạ được với Cu vì như thế Cu là sắt kẽm kim loại đứng sau H nhập mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học.
Các phản xạ không giống xảy ra:
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2
2CH3COOH + CuO (CH3COO)2Cu + H2O

Bạn đang xem: axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có sơ thiết bị phản xạ sau: (RCOO)3C3H5 + NaOH to A + RCOONa. A là hóa học này sau đây?

A. C3H5OH;

B. C2H5OH;

C. C3H5(OH)2;

D. C3H5(OH)3;

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 0,39 gam một ăn ý hóa học cơ học A. Sau phản xạ chiếm được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,27 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A. tường 25 < MA < 30.

Câu 3:

Cho 28 gam láo ăn ý bao gồm CH4 và C2H4 thuộc tính vừa phải đầy đủ với 80 gam Br2.
a) Viết phương trình chất hóa học của phản xạ.
b) Tính bộ phận % theo dõi lượng của từng hóa học đem nhập láo ăn ý.

Câu 4:

Cho sơ thiết bị phản ứng: NaHCO3 to Na2CO3 + ... + H2O. Chất không đủ nhập phản xạ là

A. Na2SO4;

Xem thêm: bộ tem kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn

B. CO2;

C. CO;

D. CO3;

Câu 5:

Bằng cách thức chất hóa học hãy trình diễn cơ hội nhận thấy những hỗn hợp bị rơi rụng nhãn sau (viết phương trình chất hóa học xẩy ra – nếu như có): C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6.

Câu 6:

Độ rượu là

A. số ml rượu etylic đem nhập 1000 ml láo ăn ý rượu với nước;

B. số mol rượu etylic đem nhập 100 ml láo ăn ý rượu với nước;

C. số ml rượu etylic đem nhập 100 ml láo ăn ý rượu với nước;

Xem thêm: dàn ý hình ảnh người phụ nữ việt nam qua bài thơ tự tình và thương vợ

D. số lít rượu etylic đem nhập 100 ml láo ăn ý rượu với nước;