bai 7 thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bình chọn:

4.1 bên trên 87 phiếu

Bạn đang xem: bai 7 thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Câu 1 trang 44 SGK GDCD lớp 10Dựa nhập kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập và thực tiễn cuộc sống đời thường, em hãy lý giải quan tiền điểm: Thực tiễn đưa là hạ tầng của trí tuệ. Xem lời nói giải Câu 3 trang 44 SGK GDCD lớp 10Bản thân thuộc em tiếp tục với việc thực hiện này gắn học tập với hành? Việc phối kết hợp thân thuộc học tập với hành có công năng thế này so với quy trình học hành của em Xem cụ thể

Câu 4 trang 44 SGK GDCD lớp 10

Dựa nhập kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập, em hãy cho thấy chân thành và ý nghĩa của câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học tập một sàng khôn khéo.

Xem lời nói giải

Câu 5 trang 44 SGK GDCD lớp 10Trong khi sẵn sàng mang lại bài học kinh nghiệm Thực tiễn đưa và tầm quan trọng của thực tiễn đưa so với trí tuệ, Hà thưa với Hằng: Xem lời nói giải