bài tập đổi đơn vị đo thời gian lớp 4

Ôn tập dượt đại lượng đo thời hạn – Bài tập dượt Toán 4

Ôn tập dượt đại lượng đo thời gian

Bạn đang xem: bài tập đổi đơn vị đo thời gian lớp 4

1. Viết số tương thích vô vị trí chấm :

1 giờ = …….. phút

1 phút = …….. giây

1 giờ = …….. giây

 1 năm = …….. tháng

1 thế kỉ = …….. năm

1 năm ko nhuận = …….. ngày

1 năm nhuận = …….. ngày

2. Viết số tương thích vô vị trí chấm:

a) 5 giờ = ……….. phút

420 giây =……….. phút

b) 4 phút = ……….. giây

2 giờ = ……….. giây

c) 5 thế kỉ = ……….. năm

12 thế kỉ = ……….. năm

3 giờ 15 phút = ……….. phút

1/12 giờ = ……….. phút

3 phút 25 giây = ……….. giây

Xem thêm: tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

1/10 phút = ……….. giây

1/20 thế kỉ = ……….. năm

2000 năm = ……….. thế kỉ

3. Bảng sau đây cho biết thêm một số trong những sinh hoạt của doanh nghiệp Hà trong những buổi sớm hằng ngày:

Dựa vô bảng bên trên nhằm ghi chép số tương thích vô vị trí chấm :

a) Hà bữa sớm vô ……… phút.

b) Buổi sáng sủa, Hà học tập và nghịch ngợm ở ngôi trường vô ……. giờ.

4. Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đích :

a) Trong những khoảng chừng thời hạn sau đây, khoảng chừng thời hạn nhiều năm nhất là:

A. 600 giây             B. đôi mươi phút            C. 1/4 giờ              D. 3/10 giờ

b) Đồng hồ nước này chỉ 11 giờ 7 phút ?

Xem thêm: phát biểu cảm nghĩ của em về bài cảnh khuya

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm thắt :

  • Ôn tập dượt đại lượng đo diện tích S – Bài tập dượt Toán 4 tại đây