bài tập tính diện tích hình phẳng có đáp án

Với cơ hội giải những dạng toán về Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải môn Toán lớp 12 Giải tích bao gồm cách thức giải cụ thể, bài bác tập luyện minh họa với tiếng giải và bài bác tập luyện tự động luyện sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện những dạng toán về Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải lớp 12. Mời chúng ta đón xem:

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải - Toán lớp 12

Bạn đang xem: bài tập tính diện tích hình phẳng có đáp án

A. LÝ THUYẾT.

1. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng một đàng cong và trục hoành.

Diện tích S của hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị của hàm số  y = f(x) liên tiếp, trục hoành và hai tuyến phố trực tiếp x = a; x = b được xem theo đòi công thức

S=abfxdx (1)

Chú ý: Để tính diện tích S S tao nên tính tích phân (1), mong muốn vậy tao nên huỷ lốt độ quý hiếm tuyệt đối:

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Muốn xét lốt của biểu thức f(x) tao thông thường với một vài cách thức như sau:

Cách 1: Sử dụng bảng xét lốt mang lại f(x) với ghi ghi nhớ qua quýt nghiệm bội lẻ f(x) thay đổi lốt, qua quýt nghiệm bội chẵn f(x) ko thay đổi lốt.

Cách 2: Dựa vô trang bị thị của hàm số nó = f(x) bên trên đoạn [a; b] nhằm suy đi ra lốt của f(x) bên trên đoạn đó:

- Nếu bên trên đoạn [a; b] trang bị thị hàm số nó = f(x) ở phía bên trên trục hoành thì fx0,xa;b.

- Nếu bên trên đoạn [a; b] trang bị thị hàm số nó = f(x) ở phía bên dưới trục hoành thì fx0,xa;b.

Cách 3: Nếu f(x) ko thay đổi lốt bên trên [a; b] thì tao có: S=abfxdx=abfxdx

Cách 4: Sử dụng PC CASIO, tuy vậy Xu thế đi ra đề thi đua THPT Quốc gia tiếp tục giới hạn CASIO nên cần thiết để ý cơ hội giải tổng quát mắng và làm rõ bạn dạng chất!

2. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng hai tuyến phố cong.

Cho nhị hàm số nó = f(x) và nó = g(x) liên tiếp bên trên đoạn [a; b].

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Khi tê liệt diện tích S S của hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số nó = f(x); nó = g(x) và hai tuyến phố trực tiếp x = a, x = b là S=abfxgxdx.

Tương tự động như để ý phía trên thì ở câu hỏi này tao cũng nên xét đoạn nhưng mà lốt của fxgx không thay đổi.

Chú ý:

- Giả sử phương trình với nhị nghiệm c;dc<d. Khi tê liệt fxgx không thay đổi lốt bên trên những đoạn a;b,c;d,d;b. Trên từng đoạn tê liệt, ví dụ điển hình bên trên đoạn a;c thì tao có:

acfxgxdx=acfxgxdx

- Khi tính diện tích S của hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng nhị trang bị thị hàm số tao có:

S=abfxgxdx=abhxdx

 ta xét lốt bằng phương pháp thực hiện trọn vẹn tương tự động như bên trên phần 1.

- Nếu đề bài bác ko cho những đường thẳng liền mạch số lượng giới hạn x = a; x = b tao giải phương trình f(x) = g(x) (hoặc f(x) = 0 vô tình huống g(x) là trục hoành) nhằm thám thính cận của tích phân.

3. Ứng dụng tính diện tích S hình tròn trụ và hình Elip

a) Tính diện tích S hình tròn

 Trong hệ tọa chừng Oxy mang lại đàng tròn trặn với phương trình: x2+y2=r2r>0. Khi tê liệt hình tròn trụ tê liệt với diện tích S là: S=πr2

Ta có:

x2+y2=r2y=±r2x2

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Với y0, tao có: y=r2x2 có trang bị thị là nửa đàng tròn trặn phía bên trên trục hoành.

Bằng cơ hội bịa x=rsint ta với diện tích S S1=rrr2x2dx=20rr2x2dx=πr22

Do tê liệt S=2S1=πr2.

b) Tính diện tích S hình Elip

Trong hệ tọa chừng Oxy mang lại elip với phương trình: x2a2+y2b2=1,0<b<a.

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Chứng minh tương tự động tao với diện tích S của elip là: S=πab (đvdt).

B. VÍ DỤ MINH HOẠ.

Ví dụ 1. Tính diện tích S hình phẳng lì (hình được tô màu) được màn trình diễn ở hình bên dưới.

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Lời giải

Nhận thấy bên trên a;c và d;b thì f1xf2x; bên trên c;d thì  f1xf2x

Do vậy:

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

(Trên đó là cơ hội vứt lốt độ quý hiếm tuyệt đối)

Ví dụ 2. Tính diện tích S hình phẳng lì bên trên được số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=x2+2x2, trục hoành và những đường thẳng liền mạch x = 0; x = 3.

Lời giải

Diện tích S của hình phẳng lì bên trên là S=03x2+2x2dx.

Ta có: 

x2+2x20,x0;3

S=03x2+2x2dx=03x22x+2dx= x33x2+2x03=6 (đvdt).

Ví dụ 3. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng nhị trang bị thị hàm số y=x2x+1,y=x+1 là

A. 43

B. 43

C. 1

D.  23

Lời giải

Phương trình hoành chừng giao phó điểm 2 trang bị thị là:

x2x+1=x+1x22x=0x=0x=2

Diện tích cần thiết thám thính là:

S=02x2x+1x1dx=02x22xdx=022xx2dx=x2x3302=43

Chọn B.

Ví dụ 4. Tính diện tích S S của hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị của hàm số y=ex+x và những đường thẳng liền mạch xy+1=0,x=ln5.

A. S=5ln4

B. S=4ln5

C. S=4+ln5

D.  S=5+ln4

Lời giải

Ta có: 

xy+1=0y=x+1

Phương trình hoành chừng giao phó điểm của nhị trang bị thị là:

ex+x=x+1ex=1x=0

Diện tích hình phẳng lì cần thiết thám thính là:

S=0ln5ex1dx=0ln5ex1dx=exx0ln5=4ln5

Chọn B.

Ví dụ 5. Tính không gian của các hình phẳng giới hạn bởi: Parabol y=x22x+2, tiếp tuyến của nó tại điểm M(3; 5) và trục tung.

A. 10

B. 8

C. 9

D. 12

Lời giải

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Chọn C.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Câu 1. Viết công thức tính diện tích S hình thang cong số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số nó = f(x), trục hoành và hai tuyến phố trực tiếp x = a, x = b (a < b) là:

AS=abfxdx.

B. S=abfxdx.

CS=abf2xdx.

DS=πabfxdx.

Câu 2. Cho trang bị thị hàm số nó = f(x). Diện tích S của hình phẳng lì (phần tô đậm vô hình dưới) là:

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

A. S=23fxdx

B. S=20fxdx+03fxdx

C. S=02fxdx+03fxdx

D. S=20fxdx+30fxdx

Câu 3. Diện tích của hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị nhị hàm số y=x2+2 và y=3x là:

AS=2

BS=3

CS=12

D. S=16.

Câu 4. Kết trái ngược của diện tích S hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=x3+3x22, trục hoành, trục tung và đường thẳng liền mạch x = 2 với dạng ab (với ab là phân số tối giản). Khi tê liệt nguyệt lão tương tác thân ái a và b là:

Aab=2.

Bab=3

Cab=-2.

Dab=-3

Câu 5. Kết trái ngược của việc tính diện tích S hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị C:y=x42x2+1 và trục Ox sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

AS=12.

BS=1.

CS=32.

DS=2.

Câu 6. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng những đàng y=x1+x2, trục hoành và đường thẳng liền mạch x = 1 là:

AS=13.

BS=2213.

Xem thêm: các bài toán lớp 1 về dấu lớn dấu bé

CS=22+13.

DS=221.

Câu 7. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng những đàng y=x và x2y=0 bằng với diện tích S hình này sau đây:

A. Diện tích hình vuông vắn với cạnh vì chưng 2.

B. Diện tích hình chữ nhật với chiều nhiều năm, chiều rộng lớn theo thứ tự 5 và 3.

C. Diện tích hình tròn trụ với nửa đường kính vì chưng 3.

D. Diện tích toàn phần khối tứ diện đều sở hữu cạnh vì chưng 2343.

Câu 8. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=2x+12, trục hoành, đường thẳng liền mạch x = 0 và đường thẳng liền mạch x = 4 là:

AS=85.

BS=85.

CS=225.

DS=425.

Câu 9. Tính diện tích S hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng những đàng nó = xlnx, trục hoành và đường thẳng liền mạch x = e.

AS=e2+14

BS=e2+16

CS=e2+18

DS=e2+12

Câu 10. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=ex+x, trục hoành, trục tung và đường thẳng liền mạch  x = 1 là:

AS=e+12.

BS=e12.

CS=e+1.

DS=e1.

Câu 11. Gọi S là diện tích S hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng những đàng y=e+1x và y=1+exx. Giá trị  cần thám thính là:

AS=e+22

BS=e2

CS=e22

D. S=e24

Câu 12. Tính diện tích S hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng nửa đàng tròn trặn y=2x2 và đường thẳng liền mạch d trải qua nhị điểm A(2;0) và B(1; 1)  (phần tô đậm như hình vẽ).

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

A. π+224.

B. 3π+224.

C. π224.

D. 3π224.

Câu 13. Diện tích hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=41x2 đường trực tiếp nó = - 1, đường thẳng liền mạch nó = 1 và trục tung được xem như sau:

AS=1141x2dx

BS=1141x2dx.

CS=1114y.

DS=1114ydy.

Câu 14. Diện tích của hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng hai tuyến phố cong với phương trình xy2=0 và x+2y212=0 bằng:

A. S = 15

B. S = 32.

C. S = 25

D. S = 30

Câu 15. Tính không gian hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số nó = sin x + 1, trục hoành và nhị đường thẳng x = 0 và x=7π6.

A. 32+7π61

B. 32+7π6+1

C. 32+7π3+1

D. 34+7π61

Câu 16. Tính không gian hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x và y=x3.

A. 112

B. 19

C. 18

D. 115

Câu 17. Tính không gian hình phẳng giới hạn bởi đồ thị nhị hàm số y=2x2 và y=x42x2 trong miền x > 0.

A. 3415

B. 1415

C. 6415

D. 3215

Câu 18. Tính diện tích S hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng parabol: y=x2+1, tiếp tuyến với đàng này bên trên điểm M(2; 5) và trục Oy.

A. 56

B. 911

C. 83

D. 52

Câu 19. Tính diện tích S của những hình phẳng lì được số lượng giới hạn vì chưng những đàng cong y=x3;y=x;y=2x.

A. 73

B. 54

C. 32

D. 12

Câu đôi mươi. Tính diện tích S của những hình phẳng lì được số lượng giới hạn vì chưng những đàng cong y2=2x+1;y=x1

A. 73

B. 163

C. 2111

D. 89

Câu 21. Tính diện tích S số lượng giới hạn vì chưng y=exy=exx=1.

A. 2e+3e2

B. e+2e1

C. e+1e2

D. 2e+1e

Câu 22. Tính diện tích S số lượng giới hạn bởi: y=12x24x+3 và nhị tiếp tuyến khởi đầu từ M3;2.

A. 8

B. 5

C. 13

D. 11

Câu 23. Gọi (D) là miền số lượng giới hạn bởi: y=3x+10; y=1,y=x2x>0 và (D) ở ngoài P:y=x2.

A. 1112

B. 72

C. 3413

D. 176

Câu 24. Tính diện tích S số lượng giới hạn bởi: y=x1x2,y=0x=0,x=1

A. 13

B. 54

C. 14

D. 12

Câu 25. Tính diện tích S phần mặt mày phẳng lì bị số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=x+1sinx với đàng thẳng x=π; x=0 và trục Ox.

A. π2sin1

B. π2

C. π

D. πsin1

Câu 26. Tính diện tích S phần mặt mày phẳng lì bị số lượng giới hạn vì chưng trang bị thị hàm số y=excos2x với đường thẳng liền mạch x=0; x=π4 và trục Ox.

A. eπ413

B. eπ417

C. eπ412

D. eπ415

Câu 27. Cho (H) là hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng parabol y=3x2 và nửa đàng tròn trặn với phương trình y=4-x2 với -2 ≤ x ≤ 2 (phần tô đậm vô hình vẽ). Diện tích của (H) bằng?

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

A. 2π+533.

B. 4π+533.

C. 4π+33.

D. 2π+33.

Câu 28. Kí hiệu  S1, S2, S3 theo thứ tự là diện tích S hình vuông vắn với cạnh là một trong, hình tròn trụ với nửa đường kính vì chưng 1, hình phẳng lì số lượng giới hạn vì chưng hai tuyến phố y=21-x2;y=2(1-x). Tính tỉ số S1+S3S2.

A. 15.

B. 13.

C. 12.

D. 14.

Xem thêm: huong dan giai vo bai tap sinh hoc lop 6

Đáp án

Ứng dụng tích phân tính diện tích S hình phẳng lì và cơ hội giải – Toán lớp 12 (ảnh 1)

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 với đáp án và tiếng giải cụ thể khác: