bài tập tính giá thành sản phẩm có đáp án

Bài thói quen giá tiền thành phầm tạo ra – Kế toán Việt Hưng share khuôn mẫu bài xích tập luyện kế toán tài chính tạo ra thực tiễn qua chuyện nội dung bài viết ngay lập tức tại đây.

Bài thói quen giá tiền sản phẩm
Bài thói quen giá tiền sản phẩm

Tại doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Gia Phát, kế toán tài chính sản phẩm tồn kho bám theo cách thức kê khai thông thường xuyên, tạo ra marketing sản phẩm Chịu thuế GTGT, tính thuế bám theo cách thức khấu trừ, với những số liệu tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt tạo ra marketing nhập kỳ được kế toán tài chính ghi nhận trong số tư liệu sau:

Bạn đang xem: bài tập tính giá thành sản phẩm có đáp án

_ Tài khoản 152 :                    127.800.000 đồng

. Tài khoản 1521 (5.250 kg)    105.000.000 đồng

. Tài khoản 1522 (2.280 kg)     22.800.000 đồng

_ Tài khoản 154 :

. Vật liệu chủ yếu :                        2.050.000.000 đồng

. Vật liệu phụ :                          1.700.700 đồng

Tài liu 2 – Bài thói quen giá tiền thành phầm về những nhiệm vụ đột biến nhập kỳ 

  1. Xuất kho 100 kilogam nguyên vẹn vật tư thẳng thắn tiếp tạo ra sản phẩm:
  2. Tiền lương bổng cần trả mang lại người công nhân thẳng tạo ra thành phầm là 60.000.000 đồng, mang lại thành phần đáp ứng  sản xuất  4.000.000 đồng, và thành phần vận hành phân xưởng 16.000.000 đồng.
  3. Trích bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế, bảo đảm thất nghiệp và ngân sách đầu tư công đoàn bám theo tỷ trọng quy lăm le tính nhập ngân sách với tương quan là 32,5%
  4. Xuất kho 200 kilogam vật tư phụ sử dụng thẳng tạo ra thành phầm và 40 kilogam sử dụng ở thành phần quản ngại ý vận hành phân xưởng
  5. Khấu hao công cụ vũ trang thẳng tạo ra thành phầm là 200.000 đồng, những phương tiện đi lại vận hành bên trên phân xưởng là 2.200.000 đồng
  6. Các ngân sách không giống đột biến bên trên phân xưởng ko thanh toán giao dịch cho tất cả những người chào bán bao hàm 10% thuế GTGT là 13.200.000 đồng
  7. Chi phí năng lượng điện, nước đột biến bên trên phân xưởng tạo ra thanh toán giao dịch bởi vì chi phí mặt mày bám theo hoá đơn là 8.000.000 đồng, thuế GTGT 10%
  8. Phân xưởng tạo ra được 4.000 thành phầm nhập kho trở nên phẩm Cuối kỳ còn 1.000 thành phầm dở dang, công ty Reviews thành phầm dở dang bám theo ngân sách nguyên vẹn vật tư thẳng, vật tư phụ quăng quật dần dần nhập quy trình tạo ra, cường độ hoàn thành xong là 60%, công ty xuất kho bám theo cách thức trung bình gia quyền vào cuối kỳ. Phế liệu tịch thu nhập kho là 2.105.000 đồng. Nguyên vật tư chủ yếu nhằm bên trên phân xưởng là đôi mươi kg

Yêu cu của bài xích thói quen giá tiền sản phẩm:

Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính đột biến. Tính giá tiền đơn vị chức năng thành phầm và lập phiếu tính giá tiền thành phầm.

Tham khảo:

Hạch toán giá tiền thành phầm bám theo thông tư 133 mới mẻ nhất

Bài thói quen giá tiền thành phầm – với câu nói. giải : Bài 2

GIẢI BÀI TẬP BÀI TẬP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Xuất kho vật tư chính bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 621:    2.000.000
Có TK 1521:  2.000.000

Tiền lương bổng cần trả bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 622: 60.000.000
Nợ TK 627: đôi mươi.000.000
Có TK 334: 80.000.000

Xem thêm: ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà nội

Các khoản trích bám theo lương bổng cần trả – bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 622: 13.200.000
Nợ TK 627:   4.400.000
Nợ TK 334:   8.400.000
Có TK 338: 26.000.000

Xuất kho vật tư phụ – bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 621:   1.600.000
Nợ TK 627:      400.000
Có TK 1522: 2.000.000

Trích khấu hao gia tài thắt chặt và cố định – bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 621:        200.000
Nợ TK 627:     2.200.000
Có TK 214:   2.400.000

Dịch vụ mua sắm ngoài ko thanh toán giao dịch – bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 627: 12.000.000
Nợ TK 133:   1.200.000
Có TK 331: 13.200.000

Các ngân sách đột biến – bài thói quen giá tiền sản phẩm:

Nợ TK 627:   8.000.000
Nợ TK 133:      800.000
CóTK 111:     8.800.000

Nguyên vật tư chủ yếu thừa:

Nợ TK 1521:    400.000
Có TK  621:     400.000

Tập phù hợp ngân sách tạo ra thành phầm nhập kỳ bên trên phân xưởng:

Nợ TK 154: 123.600.000
Có TK 621:     3.400.000
Có TK 622:   73.200.000
Có TK 627:   47.000.000

Chi phí vật tư chủ yếu dở dang cuối kỳ:
CPSPDDCK = 2.050.000.000 + 1.600.000 X 1.000 = 410.320.000
4.000 + 1.000
Chi phí vật tư phụ dở dang cuối kỳ:
CPSPDDCK = 1.700.700 + 2.000.000 X 600 = 482.700
4.000 + 1000 x 60%
Chi phí nguyên vẹn vật tư thẳng dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTTDDCK = 410.320.000 + 482.700 = 410.802.700

Phế liệu tịch thu nhập kho:

Nợ TK 152: 2.105.000
Có TK 154: 2.105.000

Tổng giá tiền nhập kho:

Z = 2.051.700.700 + 123.600.000 – 410.802.700 – 2.105.000 = 1.762.393.000

Giá trở nên đơn vị chức năng nhập kho:

Zđơn vị = 1.762.393.000 = 440.598,25 đồng/sản phẩm
4.000

Nhập kho trở nên phẩm:

Nợ TK 155  440.598,25
Có TK 154  440.598,25

Xem thêm: benh vien ba me va tre em o binh duong

Lập phiếu tính giá tiền sản phẩm:

Chỉ tiêu CPNVLTT CPNCTT CPSXC Tổng cộng
DDĐK 2.051.700.700 0 0 2.051.700.700
PSTK 3.400.000 73.200.000 47.000.000 123.600.000
DDCK 410.802.700 0 0 410.802.700
Phế liệu 2.105.000 0 0 2.105.000
Tổng giá chỉ thành 1.640.393.000 73.200.000 47.000.000 1.762.393.000
Giá trở nên đơn vị 410.548,25 14.640 11.750 440.598,25

XEM THÊM: Khóa học tập thực hành thực tế kế toán tài chính sản xuất

Trên đó là Bài thói quen giá tiền thành phầm – nhập cuộc ngay lập tức Khóa học tập kế toán tài chính tạo ra Online bên trên Việt Hưng 1 kèm cặp 1 học tập viên thẳng 2H từng buổi 30 ngày thạo nhiệm vụ mạnh mẽ và tự tin xử lý việc làm nối tiếp toán!