bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có lời giải violet

Tìm lần Đề đua, Kiểm tra

197 CÂU TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN WORD

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tấn Lợi
Ngày gửi: 21h:59' 08-01-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1830

Số lượt thích: 0 người

120 CÂU TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III- NGUYÊN HÀM_TÍCH PHÂN
Câu 1: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số
A. B. C. D.
Câu 2:là:A. B. C. D.
Câu 3:Chọn xác định đích trong số xác định bên dưới đây
Nguyên hàm của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 4:là:
A. B. C. D.
Câu 5:Tìm chúng ta vẹn toàn hàm của hàm số sau:
A. B.
C. D.
Câu 6: là:
A. B. C. D.
Câu 7: =Khi tê liệt a+b bởi vì
A.-12 B.9 C. D. 6
Câu 8: l=Khi tê liệt m.n bởi vì A. B. C. D.
Câu 9:Tìm hàm số hiểu được
A. B. C. D.
Câu 10:Tìm hàm số hiểu được
A. B. C. D.
Câu 11:Tính tích phân sau: A. B. C. D.
Câu 12:Tính tích phân sau: bởi vì Giá trị của a+b là :
A. B. C. D.
Câu 13:Tính tích phân sau: A. B. C. D.
Câu 14:Tính tích phân sau: A. B. C. D.
Câu 15:Tính tích phân sau: A. B. C. D.
Câu 16:Tính tích phân sau: A. B. C. D.
Câu17:Tính tích phân sau: A. B.2 C. D.3
Câu 18:Tính tích phân sau:A. B. C. D.
Câu 19:Tính tích phân sau:Khi tê liệt a+b bởi vì A. B. C. D.
Câu 20:Tính tích phân sau:Khi tê liệt bởi vì A.B. C. D.
Câu21:Tính tích phân sau: A. B.2 C. D.3
Câu 22:Tính tích phân sau:giá trị của m+n là:A. B. C. D.
Câu 23:Tính tích phân sau: A. B. C. D.
Câu 24:Tính tích phân sau:.Giá trị của là: A. B. C. D.
Câu 25:Tính tích phân sau:bằng .Giá trị của a.b là: A.B. C. D.
Câu 26: Tìm a>0 sao mang lại A. B. C. D.
Câu 27: Tìm độ quý hiếm của a sao mang lại A. B.C. D.
Câu 28: Cho sản phẩm .Tìm độ quý hiếm đích của a là:A.B.C.D.
Câu 29:Diện tích hình phẳng phiu số lượng giới hạn bởi vì là:A. B.C. D.
Câu 30: Diện tích hình phẳng phiu số lượng giới hạn bởi vì là
A. B. C. D.
Câu 31: Diện tích hình phẳng phiu số lượng giới hạn bởi vì là
A. B. C. D.
Câu 32:Hình phẳng phiu số lượng giới hạn bởi vì những đàng đem diện tích S bởi vì 1thì độ quý hiếm của a là:
A. B. C. D.
Câu 33:Thể tích vật tròn trặn xoay Khi cù hình phẳng phiu (H) xác lập bởi vì những đàng xung quanh trục Ox là:A. B. C . D.
Câu 34: Thể tích vật tròn trặn xoay Khi cù hình phẳng phiu (H) xác lập bởi vì những đàng xung quanh trục Ox là:
A. B. C D.
Câu 35: Thể tích vật tròn trặn xoay Khi cù hình phẳng phiu (H) xác lập bởi vì những đàng xung quanh trục Ox là:A.


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác