bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 violet

ĐẢNG BỘ XÃ HÒA BÌNH
CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở HÒA BÌNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 12 mon 03 năm 2019


BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019

Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

Bạn đang xem: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 violet

Họ và thương hiệu : Sinh ngày:
Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở Hòa Bình
Chức vụ đảng : Đảng viên
Chức vụ tổ chức chính quyền, đoàn thể:
Sinh hoạt Đảng bên trên Chi bộ: Trường trung học cơ sở Hòa Bình .
Sau Lúc phân tích, tiếp thu kiến thức những Nghị quyết, Chỉ thị, quy lăm le của Đảng và đề chính năm 2019, tôi khẳng định tráng lệ triển khai, ví dụ là những nội dung đa số sau đây:
1. Về tư tưởng chủ yếu trị:
- Kiên lăm le với đàng lối của Đảng, với tiềm năng song lập dân tộc bản địa và căn nhà nghĩa xã hội, trung thành với chủ với căn nhà nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Xì Gòn. Quán triệt chất lượng tốt điều lệ Đảng và quyết nghị những cung cấp.
- Luôn chấp hành chất lượng tốt căn nhà trương quyết sách pháp lý của Đảng và non nước, phục tòng sự cắt cử và điều động công tác làm việc của Đảng.
- Tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những căn nhà trương thay đổi và quyết sách của Đảng và non nước, không tồn tại biểu lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “ tự động trình diễn biến”, “tự fake hóa”.
2. Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, tác phong :
- Không ngừng “Học luyện và tuân theo tấm gương theo đuổi đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”.
- Có lối sinh sống vô sáng sủa, giản dị, kiểu mực của một người nhà giáo.
- Giữ gìn tư cơ hội, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp cách mệnh, đẩy mạnh tính chi phí phong kiểu mẫu của những người đảng viên, việc chấp hành Quy lăm le của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được sản xuất.
- Không đem biểu lộ suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.
3. Về triển khai chức vụ, trọng trách được giao phó :
- Luôn nêu cao lòng tin trách móc nhiệm vô triển khai nhiệm vụ; thay đổi cách thức công tác làm việc và phương pháp thực hiện việc
- Tuyên truyền, hoạt động người thân trong gia đình nằm trong quần bọn chúng quần chúng chấp hành và triển khai chất lượng tốt pháp lý, triển khai chất lượng tốt những căn nhà trương thay đổi và quyết sách của Đảng và non nước.
- Tích cực kỳ tiếp thu kiến thức nâng lên chuyên môn và năng lượng công tác; triển khai xong chất lượng tốt chức vụ trọng trách được giao phó.
4. Về tổ chức triển khai kỉ luật
- Thực hiện nay nghiêm nghị những nguyên lý tổ chức triển khai của Đảng, Gương kiểu chấp hành quyết nghị, thông tư, đưa ra quyết định, sự cắt cử, điều động của tổ chức; đón đầu triển khai nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng, những nội quy, quy định, quy lăm le của tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị chức năng.
5. Về biện pháp xử lý, sửa chữa thay thế những giới hạn, điểm yếu vô quy trình công tác làm việc và sinh hoạt hằng ngày
- Mạnh dạn vô đấu tranh giành phê bình và tự động phê , đấu tranh giành với những biểu lộ phân chia rẽ, viên bộ- bè phái, với những biểu lộ trình diễn đổi thay “tự fake hóa” và suy thoái và phá sản đạo đức nghề nghiệp, chủ yếu trị,…
- Sẵn lòng lắng tai những chủ kiến góp sức phê bình của quần bọn chúng quần chúng, của người cùng cơ quan và cung cấp bên trên.
- Chấp hành trang nghiêm quyết sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy định, quy lăm le của khu vực.
- Luôn đem thái chừng cầu thị trong các việc nhận và sửa chữa thay thế, xử lý điểm yếu.
6. Đăng ký “ thực hiện theo” tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Xì Gòn theo đuổi đề chính 2019.
- Thực hiện nay đích thị những ý kiến của Đảng, quyết sách pháp lý của Nhà nước.
- Kiên quyết đấu tranh giành chống quan lại liêu, tham ô nhũng, xấu đi, tự động giác triển khai cần thiết, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô tư lự, hoạt động những giai tầng quần chúng nhập cuộc, triển khai lời nói dạy dỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người tớ theo đuổi bản thân, cần thực hiện gương trước".
- Tự giác triển khai nghiêm nghị Quy lăm le 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên ko được làm”, Quy lăm le 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Tắc thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ chủ quản những cấp”, Quy lăm le số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Sở Chính trị khóa XII về “một số việc cần thiết thực hiện ngay lập tức nhằm đẩy mạnh tầm quan trọng nêu