bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo thoả ước ni xơ

Th 3, 27/12/2022 | 17:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài bác viết Tương phản

Bạn đang xem: bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo thoả ước ni xơ

Thông báo về sự việc thống nhất vận dụng phiên bản giờ đồng hồ Việt của Bảng phân loại sản phẩm hóa/dịch vụ Nice phiên phiên bản 12-2023

7777 Xem 27/12/2022 | 17:26 PM

Kể từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2023, việc phân loại những sản phẩm & hàng hóa, cty Khi nộp đơn ĐK thương hiệu được vận dụng bám theo phiên bản giờ đồng hồ Việt của Bảng phân loại sản phẩm hóa/dịch vụ Nice phiên phiên bản 12-2023.

Cục Sở hữu trí tuệ van nài thông tin, Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 01 năm 2023, việc phân loại những sản phẩm & hàng hóa, cty Khi nộp đơn ĐK thương hiệu được vận dụng bám theo phiên bản giờ đồng hồ Việt của Bảng phân loại sản phẩm hóa/dịch vụ Nice phiên phiên bản 12-2023 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch kể từ phiên bản giờ đồng hồ Anh tự WIPO công tía.

Nếu người nộp đơn ko phân loại đúng đắn bám theo phiên bản giờ đồng hồ Việt của Bảng phân loại sản phẩm hóa/dịch vụ Nice phiên phiên bản 12-2023, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục triển khai việc phân loại lại vô quy trình xử lý đơn và người nộp đơn nên nộp bổ sung cập nhật phí phân loại bám theo quy lăm le.

Xem thêm: chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Toàn văn thông tin về sự việc thống nhất vận dụng phiên bản giờ đồng hồ Việt của Bảng phân loại sản phẩm hóa/dịch vụ Nice phiên phiên bản 12-2023 có thể tải về bên trên trên đây.

Trong quy trình vận dụng, nếu như với vướng giắt, ý kiến đề nghị phản ánh đúng lúc mang lại Cục Sở hữu trí tuệ nhằm đánh giá, xử lý.

Xem thêm: thay đổi a1 cho đến khi biên độ a đạt giá trị cực tiểu thì

Thông tin cậy cụ thể van nài liên hệ: Trung tâm tin tức chiếm hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ (email: [email protected]).

Trân trọng./.

Trung tâm tin tức chiếm hữu công nghiệp