báo cáo công tác kiểm tra giám sát của chi bộ trường học

Preview text

BÁO CÁO

TỰ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAMB'RI

Thực hiện nay Quyết toan số 111-QĐ/ĐU ngày 29/5/2023 của Đảng ủy xã ĐamB’ri về việc tổ chức thực hiện tiến hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về đẩy mạnh gia tăng, xây dụng tổ chức triển khai hạ tầng đảng và nâng cao unique lực lượng đảng viên nhập tiến trình mới” chi cỗ ngôi trường tè học ĐamB’ri report như sau:

I. Khái quát lác điểm lưu ý tình hình

Bạn đang xem: báo cáo công tác kiểm tra giám sát của chi bộ trường học

Tính cho tới ngày 30/5/2023, chi cỗ ngôi trường tè học tập ĐamB’ri với 09 đảng viên, trong đó đảng viên đầu tiên 09 đồng chí (tỷ lệ 100%), đảng viên dự bị 0 đồng chí (tỷ lệ 0%); đảng viên nữ giới 06 đồng chí (tỷ lệ 66%), đảng viên người dân tộc bản địa thiểu số 0 đồng chí (tỷ lệ 0%); đảng viên với đạo 0 đồng chí (tỷ lệ 0%).

Năm 2022, chi cỗ được xếp loại.......; đảng viên được xếp loại hoàn thành xong tốt nhiệm vụ ....đồng chí (tỷ lệ.....%); đảng viên hoàn thành xong chất lượng trọng trách .... đồng chí (tỷ lệ ......%); đảng viên hoàn thành xong ..... đồng chí (tỷ lệ....%); đảng viên ko trả thành nhiệm vụ (tỷ lệ ......%).

 1. Thu n lậ ợi:
 • Chi cỗ luôn luôn được sự chỉ dẫn, lãnh đạo sát sao của đảng uỷ xã ĐamB’ri.

 • Có khối hệ thống văn bạn dạng chỉ dẫn rõ ràng cho những hoạt động và sinh hoạt của chi cỗ và mái ấm ngôi trường.

 • Chi cỗ với Đảng viên, đa số những đồng chí Đảng viên đều lưu giữ trọng trách cốt cán của mái ấm ngôi trường, năng nổ, trách móc nhiệm với việc làm được kí thác.

 • Tinh thần cấu kết nhập nội cỗ chất lượng kha khá chất lượng, những đồng chí đảng viên với ý thức giúp sức nhau nằm trong tiến bộ cỗ.

 • 100% đảng viên nhập chi cỗ với trình độ chuyên môn đạt chuẩn chỉnh, với năng lực hoàn thành xong tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn:

II. Kết trái khoáy thực hiện

 1. Đánh giá bán việc tổ chức triển khai tiếp thu kiến thức, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW nhập cán cỗ, đảng viên chi cỗ.

Chi cỗ luôn luôn xác lập công tác làm việc chủ yếu trị, tư tưởng là trọng trách quan lại trọng; tổ chức quán triệt tiến hành không thiếu những Văn bạn dạng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng những cung cấp, những quy định, quy định của Ngành, của địa hạt và của Nhà ngôi trường đưa ra.

Trong năm vừa qua, Chi cỗ ngôi trường Tiểu học tập ĐamB’ri tiến hành chất lượng việc tiếp thu kiến thức, tuyên

truyền quyết nghị số 21-NQ/TW nhập cán cỗ, đảng viên chi cỗ “về đẩy mạnh gia tăng,

xây dụng tổ chức triển khai hạ tầng đảng và nâng lên unique lực lượng đảng viên nhập giai đoạn

mới” cho tới toàn cỗ đảng viên nhập chi cỗ vì chưng nhiều mẫu mã không giống nhau như tổ chức triển khai lồng

ghép trong những buổi sinh hoạt mỗi tháng được 03 buổi với 100% đảng viên nhập cuộc,

Xem thêm: Bàn Thờ Thần Tài Nên Đặt Ở Đâu? Sắp Xếp Chuẩn Phong Thuỷ

tuyên truyền, tiếp thu kiến thức trải qua group zalo của chi cỗ.

 1. Việc thay đổi nội dung, công thức chỉ dẫn của tổ chức triển khai hạ tầng đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 2. Việc nâng lên khả năng chủ yếu trị, năng lượng chỉ dẫn, tài năng và nhiệm vụ công tác đảng của chi ủy chi bộ

Công tác dạy dỗ chủ yếu trị tư tưởng luôn luôn được chi cỗ quan hoài, chú trọng

lãnh đạo, lãnh đạo và thực hiện; coi đấy là nền tảng kiến tạo và chỉnh đốn Đảng,

xây dựng khối cấu kết thống nhất nhập toàn chi cỗ và sự đồng thuận nhập nhân

dân. Chi cỗ thông thường xuyên tuyên truyền, đẩy mạnh công tác làm việc dạy dỗ lý luận

chính trị mái ấm nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Sài Gòn được cho cán cỗ, đảng viên; các

nghị quyết, thông tư của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước, nhất là những nội

dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Sở Chính trị (khóa XII) về tăng cường tiếp thu kiến thức và

làm theo đòi tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Sài Gòn gắn kèm với Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa XI, khóa XII) về kiến tạo, chỉnh đốn Đảng; đòi hỏi từng cán cỗ,

đảng viên cần không ngừng nghỉ tiếp thu kiến thức nâng lên trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ,

nâng cao ý thức trách móc nhiệm cá thể, trước không còn là kẻ đứng đầu tư mạnh quan lại, đơn vị;

xây dựng khối cấu kết thống nhất kể từ cung cấp ủy cho tới chi cỗ. Đưa việc tiếp thu kiến thức và làm

theo Bác trở nên việc thực hiện thông thường xuyên, một nội dung cần thiết của công tác

xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kết trái khoáy tiếp thu kiến thức và tuân theo Bác là 1 trong những trong mỗi tiêu chuẩn nhằm Reviews,

bình xét, phân loại unique đảng viên mỗi năm. Mỗi cán cỗ, đảng viên sau khi

được tiếp thu kiến thức, quán triệt tiếp tục tự động phân tích, với contact thực dắt díu, kiến tạo tiếp hoạch

thực hiện nay gắn kèm với việc làm, trách móc nhiệm cá thể rõ ràng, kể từ ê phấn đấu hoàn

thành chất lượng trọng trách được kí thác.

Chi cỗ Kiểm tra đảng viên khi với tín hiệu vi phạm: Không với ngôi trường hợp

đảng viên với tín hiệu vi phạm

Kiểm tra đảng viên tiến hành mái ấm trương, đàng lối, thông tư, quyết nghị của

Đảng; tiến hành trọng trách đảng viên:

+ Số đảng viên được kiểm tra: 09/09 đảng viên

+ Nội dung kiểm tra: Việc tiến hành mái ấm trương, đàng lối, thông tư, nghị

quyết của Đảng; tiến hành trọng trách đảng viên

+ Kết trái khoáy kiểm tra: Không với tình huống này vi phạm

Giám sát đảng viên trong các việc tiến hành mái ấm trương, đàng lối, thông tư, nghị

quyết của Đảng; việc tiến hành trọng trách đảng viên và việc tu chăm sóc tập luyện đạo

đức, lối sinh sống theo đòi quy toan của ban chấp hành Trung ương: 09/09 đảng viên chấp

hành mái ấm trương, đàng lối, thông tư, quyết nghị của Đảng; Thực hiện nay chất lượng nhiệm vụ

được cắt cử, với đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống nhập sáng sủa, trong mát.

100 % đảng viên chấp hành cương lĩnh chủ yếu trị, điều lệ đảng, mái ấm trương,

nghị quyết, thông tư quy toan của đảng của cung cấp ủy, cung cấp bên trên, và của đảng ủy, pháp

luật của phòng nước.

Các đ/c nhập chi cỗ luôn luôn chấp hành cách thức triệu tập dân mái ấm, quy chế

làm việc cơ chế công tác làm việc tiến hành dân mái ấm nhập đảng, lưu giữ gìn cấu kết nội cỗ.

Các đ/c đảng viên nhập chi cỗ luôn luôn nêu cao tầm quan trọng trách móc nhiệm, rèn luyện

phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống của cán cỗ đảng viên.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÈ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 1. Nhận xét, tấn công giá

 2. Ưu điểm: Chi cỗ tự động đánh giá, Reviews những sản phẩm đang được tiến hành nội dung kiểm tra trên.

 3. Hạn chế, khuyết điểm: Đánh giá bán những giới hạn, yếu điểm nhập quy trình triển khai và tổ chức triển khai tiến hành.

 4. Nguyên nhân của giới hạn, khuyết điểm:

 • Nguyên nhân khách hàng quan lại.

 • Nguyên nhân khinh suất.

 1. Đề xuất, loài kiến nghị
 • Đối với xã:

 • Đối với trở nên phố:

Trên đấy là những nội dung khêu gợi ý cơ bạn dạng của Đoàn Giám sát, kiến nghị Chi cỗ phân tích, chuẩn bị report tự động giám sát, rất có thể bổ sung cập nhật những nội dung quan trọng với tương quan nhằm đảm bảo tính đúng chuẩn, khách hàng quan lại. Trong quy trình tiến hành nếu như đột biến những yếu tố cần bổ sung, kiểm soát và điều chỉnh, Đoàn giám sát tiếp tục trao thay đổi, thống nhất với Chi cỗ nhằm thực hiện; Đề nghị Chi cỗ cung ứng làm hồ sơ tư liệu tương quan đáp ứng cuộc giám sát và gửi report tự giám sát mang đến Đoàn giám sát trước ngày

....../...../2023.

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

Nơi nhận:

 • Chi cỗ ngôi trường tè học tập DamB'Ri,

 • Thành viên Đoàn giám sát, - Luu HS.