báo cáo kết quả thực hiện quyết định 217 218

137/TB-MTTQ-BTT

Thông báo cỗ vũ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023 (lần 1)

Lượt xem:75 | lượt tải:44

Bạn đang xem: báo cáo kết quả thực hiện quyết định 217 218

292/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác làm việc Mặt trận mon 10 năm 2023

Lượt xem:254 | lượt tải:156

76/KH-MTTQ-BTT

kế hoạch tổ chức triển khai sinh hoạt Tháng du lịch "Vì người nghèo" và chuyển động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Lượt xem:52 | lượt tải:27

08/TKG-MTTQ

Thư lôi kéo cỗ vũ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Lượt xem:69 | lượt tải:43

41/HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn tổ chức triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN những xã, thị xã tiến bộ cho tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN thị trấn Cư Jút thứ tự loại VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lượt xem:149 | lượt tải:88

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

74/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chức triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN những xã, thị xã tiến bộ cho tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN thị trấn Cư Jút thứ tự loại VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lượt xem:85 | lượt tải:54

75/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch Chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ VN cấp cho xã, thị xã nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lượt xem:90 | lượt tải:66

73/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chức thực hiện quy mô điểm "Dân vận khéo" về triển khai nếp sinh sống văn minh trong những công việc cưới, việc tang và liên hoan tiệc tùng bên trên địa phận xã Trúc Sơn

Lượt xem:52 | lượt tải:33

15-CT/HU

Chỉ thị về điều khiển Đại hội MTTQ những cấp cho nhiệm kỳ 2024-2029

Xem thêm: bài văn thuyết minh về chiếc nón lá việt nam

Lượt xem:51 | lượt tải:24

289/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác làm việc Mặt trận mon 9 năm 2023

Lượt xem:75 | lượt tải:65