báo cáo tổng kết công tác hội phụ nữ xã

Cho tôi căn vặn về khuôn report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới lúc này quy quyết định như vậy nào? Mong được giải đáp!

Mẫu report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới tiên tiến nhất 2023?

Báo cáo tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới là văn bạn dạng được lập đi ra nhằm ghi nhận lại hoạt động và sinh hoạt công tác làm việc, trào lưu của hội phụ nữ giới vô mộ khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Trong report tổng kết công tác làm việc chi hội phụ nữ giới tiếp tục nêu rõ rệt những ưu thế, điểm yếu của những hoạt động và sinh hoạt đã trải.

Bạn đang xem: báo cáo tổng kết công tác hội phụ nữ xã

Chính vì như thế đấy là report về những hoạt động và sinh hoạt của hội phụ nữ giới nên từng đơn vị chức năng hội phụ nữ giới sẽ sở hữu được những nội dung report không giống nhau.

Sau đấy là khuôn report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới hoàn toàn có thể dùng nhằm tham lam khảo:

Tải về không tính tiền khuôn report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới bên trên trên đây vận chuyển về

Lưu ý: Mẫu report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới bên trên là tư liệu tìm hiểu thêm, những cá thể biên soạn thảo hoàn toàn có thể dựa vào khuôn này nhằm biên soạn thảo theo dõi những hoạt động và sinh hoạt rõ ràng của hội mình

Mẫu report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới tiên tiến nhất 2023?

Mẫu report tổng kết công tác làm việc hội phụ nữ giới tiên tiến nhất 2023? (Hình kể từ Internet)

Chủ tịch Hội phụ nữ giới cung cấp xã là cán cỗ hoặc công chức?

Căn cứ theo dõi khoản 2 Điều 61 Luật Cán cỗ, công chức 2008 quy quyết định về chuyên dụng cho, chức vụ cán cỗ, công chức cung cấp xã như sau:

Xem thêm: chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của la phông ten violet

Chức vụ, chức vụ cán cỗ, công chức cung cấp xã
1. Cán cỗ, công chức cung cấp xã quy quyết định bên trên khoản 3 Điều 4 của Luật này bao hàm cán cỗ cung cấp xã và công chức cung cấp xã.
2. Cán cỗ cung cấp xã với những chuyên dụng cho sau đây:
a) Tắc thư, Phó Tắc thư Đảng uỷ;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
d) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Tắc thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giới Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông dân VN (áp dụng so với xã, phường, thị xã với hoạt động và sinh hoạt nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và với tổ chức triển khai Hội Nông dân Việt Nam);
h) Chủ tịch Hội Cựu binh sĩ VN.
...

Theo bại liệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ giới cung cấp xã (hay thường hay gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ giới Việt Nam) là cán cỗ cung cấp xã.

Tiêu chuẩn chỉnh của Chủ tịch Hội Phụ nữ giới cung cấp xã được quy quyết định như vậy nào?

Căn cứ theo dõi khoản 2 Điều 8 Nghị quyết định 33/2023/NĐ-CP quy quyết định về chi tiêu chuẩn chỉnh của từng chuyên dụng cho cán cỗ cung cấp xã như sau:

Tiêu chuẩn chỉnh của từng chuyên dụng cho cán cỗ cung cấp xã
1. Tắc thư, Phó Tắc thư Đảng ủy:
a) Độ tuổi: Khi nhập cuộc lưu giữ chuyên dụng cho lần thứ nhất cần đầy đủ tuổi hạc công tác làm việc tối thiểu hoàn hảo 01 nhiệm kỳ (60 tháng), tình huống đặc biệt quan trọng theo dõi ra quyết định của cơ sở với thẩm quyền vận hành cán bộ;
b) Trình phỏng dạy dỗ phổ thông: Tốt nghiệp trung học tập phổ thông;
c) Trình phỏng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH trở lên trên. Trường phù hợp Điều lệ Đảng với quy quyết định không giống với quy quyết định bên trên Nghị quyết định này thì triển khai theo dõi quy quyết định của Điều lệ Đảng;
d) Trình phỏng lý luận chủ yếu trị: Tốt nghiệp trung cung cấp hoặc tương tự trở lên trên. Trường phù hợp Điều lệ Đảng với quy quyết định không giống với quy quyết định bên trên Nghị quyết định này thì triển khai theo dõi quy quyết định của Điều lệ Đảng;
đ) Các chi tiêu chuẩn chỉnh không giống theo dõi quy quyết định của Đảng và cơ sở với thẩm quyền vận hành cán cỗ.
2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, Tắc thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giới VN, Chủ tịch Hội Nông dân VN, Chủ tịch Hội Cựu binh sĩ VN cung cấp xã:
a) Độ tuổi: Theo quy quyết định của luật, điều lệ tổ chức triển khai và quy quyết định của tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội ở TW.
b) Trình phỏng dạy dỗ phổ thông: Tốt nghiệp trung học tập phổ thông;
c) Trình phỏng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH trở lên trên. Trường phù hợp luật, điều lệ tổ chức triển khai với quy quyết định không giống với quy quyết định bên trên Nghị quyết định này thì triển khai theo dõi quy quyết định của luật, điều lệ đó;
d) Trình phỏng lý luận chủ yếu trị: Tốt nghiệp trung cung cấp hoặc tương tự trở lên trên. Trường phù hợp luật, điều lệ tổ chức triển khai với quy quyết định không giống với quy quyết định bên trên Nghị quyết định này thì triển khai theo dõi quy quyết định của luật, điều lệ đó;
đ) Các chi tiêu chuẩn chỉnh không giống theo dõi quy quyết định của Đảng, của tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội ở TW và cơ sở với thẩm quyền vận hành cán cỗ.
...

Theo bại liệt, chi tiêu chuẩn chỉnh của Chủ tịch Hội Phụ nữ giới cung cấp xã được quy quyết định như sau:

- Độ tuổi: Theo quy quyết định của luật, điều lệ tổ chức triển khai và quy quyết định của tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội ở TW.

- Trình phỏng dạy dỗ phổ thông: Tốt nghiệp trung học tập phổ thông;

- Trình phỏng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH trở lên trên. Trường phù hợp luật, điều lệ tổ chức triển khai với quy quyết định không giống với quy quyết định bên trên Nghị quyết định này thì triển khai theo dõi quy quyết định của luật, điều lệ đó;

Xem thêm: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

- Trình phỏng lý luận chủ yếu trị: Tốt nghiệp trung cung cấp hoặc tương tự trở lên trên. Trường phù hợp luật, điều lệ tổ chức triển khai với quy quyết định không giống với quy quyết định bên trên Nghị quyết định này thì triển khai theo dõi quy quyết định của luật, điều lệ đó;

- Các chi tiêu chuẩn chỉnh không giống theo dõi quy quyết định của Đảng, của tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội ở TW và cơ sở với thẩm quyền vận hành cán cỗ.

Trân trọng!