biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 164,336

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của ma mãnh sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực trở thành thiên tuần trả theo đòi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là 1 trong những giao động phức tạp tự sự tổ hợp của giao động riêng rẽ và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định quyết định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tách nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như chừng chênh chếch thân mật tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng rẽ tách.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc xoắn ốc giao động điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 chuyến.

B. sụt giảm 4 chuyến.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Khi trả một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo đòi phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó tách.

C. tăng vì thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch ngợm với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào tốc độ trọng ngôi trường.

Xem thêm: luyện nói nghị luận về một đoạn thơ bài thơ violet

Câu 3:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật đem lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính bởi vì giây. Động năng của vật tê liệt trở thành thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm l, trong tầm thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 giao động. Người tao giảm sút chừng nhiều năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong tầm thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 giao động. Chiều nhiều năm ban sơ của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật đem lượng m treo nhập xoắn ốc có tính cứng k. Kích mến mang lại vật giao động điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang lại vật giao động với biên chừng bởi vì 6cm thì chu kì trở thành thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: sách giải thích ngữ pháp tiếng anh mai lan hương

D. 0,423s