các bài toán về tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch lớp 7

Bài luyện Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận tinh lọc, với đáp án

Bài 1: lõi những cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 3; 4; 5 và chu vi của chính nó là 36cm. Tính những cạnh của tam giác đó

A. 9cm; 12cm; 15cm

Bạn đang xem: các bài toán về tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch lớp 7

B. 10cm; 12cm; 14cm

C. 8cm; 12cm; 16cm

D. 8cm; 10cm; 18cm

Lời giải:

Gọi chừng nhiều năm những cạnh của tam giác theo lần lượt là x, nó, z

Theo đề bài bác tớ có: Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án và x + nó + z = 36

Theo đặc điểm của mặt hàng tỉ số đều bằng nhau tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 2: Học sinh của phụ vương lớp 6 cần được trồng và chở che 48 cây cối. Lớp 6A với 28 học viên, lớp 6B với 32 học viên, lớp 6C với 36 học viên. Hỏi từng lớp nên trồng và chở che từng nào cây cối biết số học viên tỉ lệ thành phần với số lượng kilomet xanh?

A. 14; 15 và 19

B. 15; 16 và 17

C. 14; 16 và 18

D. 13; 16 và 19

Lời giải:

Gọi số cây cối tuy nhiên phụ vương lớp 6A, 6B, 6C nên trồng theo lần lượt là x, nó, z cây

Vì số cây cối tỉ lệ thành phần với số học viên nên :

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 3: 4m chạc đồng nặng nề 23g. Hỏi 8km chạc đồng như vậy nặng nề từng nào kg?

A. 11,5 kg

B. 34,5 kg

C. 46kg

D. 69kg

Lời giải:

8km = 8 000 m

Gọi lượng của 8km chạc đồng là x (g)

Vì chiều nhiều năm và lượng của chạc đồng là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 4: Ba đơn vị chức năng marketing chung vốn liếng bám theo tỉ lệ thành phần 3: 4: 5. Hỏi từng đơn vị chức năng được phân tách từng nào chi phí lãi nếu như tổng số chi phí lãi là 600 triệu đồng và chi phí lãi được phân tách tỉ lệ thành phần thuận với số vốn liếng tiếp tục đóng?

A. 120; 200 và 280

B. 130; 200 và 270

C. 140; 200 và 260

D. 150; 200 và 250

Lời giải:

Gọi số chi phí lãi tuy nhiên phụ vương đơn vị chức năng được phân tách là x, nó, z

Theo đề bài bác tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 5: lõi chừng nhiều năm những cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4: 5: 6 . Tính chừng nhiều năm từng cạnh của tam giác cơ, hiểu được cạnh lớn số 1 dài ra hơn cạnh nhỏ nhất là 8cm.

A. 16; trăng tròn và 24

B. 18; trăng tròn và 26

C. 20; 24 và 28

D. 20; 22 và 28

Lời giải:

Gọi chừng nhiều năm những cạnh của tam giác theo lần lượt là x, nó, z (cm)

Theo đề bài bác tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 6: Trên một cái đồng hồ thời trang, Lúc kim giờ cù đích thị năm vòng thì số vòng kim phút cù được là:

A. 15

B. 36

C. 60

D. 300

Lời giải:

Ta có: Lúc kim giờ cù được một vòng thì kim phút cù được 12 vòng

Xem thêm: văn bản cổng trường mở ra thuộc thể loại gì

Gọi số vòng kim phút cù được Lúc kim giờ cù được năm vòng là x ( vòng)

Vì số vòng kim giờ và kim phút cù được là tỉ lệ thành phần nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 7: Cho x và nó là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Khi những độ quý hiếm x1, x2 của x với tổng vày 4 thì độ quý hiếm ứng y1, y2 với tổng vày – 8 . Tính độ quý hiếm của nó Lúc x = - 2

A. – 1

B. 1

C. – 4

D. 4

Lời giải:

Vì x và nó là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Vậy nó tỉ lệ thành phần với x bám theo thông số tỉ lệ thành phần là – 2 : nó = -2x

Với x = -2 thì nó = (-2). (-2) = 4

Chọn đáp án D

Bài 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 48cm. Tính chừng nhiều năm từng cạnh biết bọn chúng tỉ lệ thành phần với 3 và 5

A. 9cm và 15cm

B. 8cm và 16cm

C. 10cm và 14cm

D. 11cm và 13cm

Lời giải:

Gọi chừng nhiều năm chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của hình chữ nhật là x, nó (cm)

Theo đầu bài bác tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 9: Gọi x, nó, z bám theo trật tự là số vòng xoay của kim giờ, kim phút và kim giây vô và một thời hạn. Tìm thông số tỉ lệ thành phần của z so với x

A. 60

B. 120

C. 360

D. 720

Lời giải:

Trên đồng hồ thời trang với 12 số phân tách mặt mũi đồng hồ thời trang trở thành 12 khoảng chừng vày nhau

Khi kim phút cù được một vòng thì kim giờ cù được một khoảng chừng. Do cơ, Lúc kim phút cù được 12 vòng thì kim giờ cù được một vòng

Vậy nó tỉ lệ thành phần với x bám theo thông số tỉ lệ thành phần là 12: nó = 12x

Khi kim giây cù được 60 vòng thì kim phút cù được một vòng. Do cơ, z tỉ lệ thành phần với nó bám theo thông số tỉ lệ thành phần là 60: z = 60y

Suy đi ra, z = 60y = 60. 12x = 720 x

Vậy z tỉ lệ thành phần với x bám theo thông số tỉ lệ thành phần là 720

Chọn đáp án D

Bài 10: lõi rằng 16l xăng nặng nề 12kg. Hỏi 10,5kg xăng với chứa chấp được không còn vô cái can từng nào lít?

A. 11(l)

B. 12 (l)

C. 13 (l)

D. 14(l)

Lời giải:

Gọi thể tích của 10,5kg xăng là x (l)

Vì lượng và thể tích của xăng là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần thuận nên tớ có:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 7 với đáp án

Chọn đáp án D

Xem thêm thắt những phần lý thuyết, những dạng bài bác luyện Toán lớp 7 với đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Bài luyện Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Lý thuyết Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Bài luyện Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
 • Lý thuyết Hàm số
 • Bài luyện Hàm số

Đã với lời nói giải bài bác luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: dàn ý cảm nhận về nhân vật ngô tử văn

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài luyện Toán lớp 7 với tương đối đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác với lời nói giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 7 và Hình học tập 7.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học