các dạng bài tập về sắt và hợp chất violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 15h:36' 04-03-2017
Dung lượng: 179.9 KB
Số lượt tải: 2504

Xem thêm: hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm

Số lượt thích: 0 người

Phần 3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Nguyên tử của yếu tắc Fe với
A.8 e ở lớp vỏ ngoài nằm trong. B. 6 electron d. C.2 electron hoá trị. D. 56 phân tử đem năng lượng điện.
Câu 2. Tìm thông số kỹ thuật electron trúng của Fe2+.
1s22s22p63s23p63d64s2. B. [Ar]3d6. C. 1s22s22p63s23p64s23d4 D. [Ar]d5.
Câu 3. Chất này tại đây ko thể oxi hoá được Fe trở thành Fe3+.
A. S B. Br2 C. AgNO3 D.H2SO4.
Câu 4. Cho Oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được hỗn hợp ko thể hoà tan được Ni. Oxit Fe bại là:
(1) FeO (2) Fe2O3 (3). Fe3O4.
A. (1). B. (2),(3). C. (1), (2), (3). D.(2), (3).
Câu 5. Oxit Fe nhập hỗn hợp HNO3 quánh giá chiếm được hỗn hợp X và ko thấy với khí bay rời khỏi. Oxit Fe là:
(1) FeO (2) Fe2O3 (3). Fe3O4.
A. (1). B. (2), C. (3). D.(1), (2), (3).
Câu 6. Hoà tan oxit Fe kể từ nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được dugn dịch X. Tìm tuyên bố sai.
Dung dịch X làm mất đi color dung dịch tím. D.Dung dịch X ko thể hòa tan Cu.
Cho NaOH dư nhập dd X chiếm được kết tủa nhằm lâu ngoài bầu không khí kết tủa với lượng tăng thêm.
Dung dịc X ứng dụng đwocj với Ag2SO4.
Câu 7. Dung dịch này tại đây cothể oxi hoá Fe trở thành Fe3+?
A. HCl B. H2SO4 loãng. C. FeCl3 D. AgNO3
Câu 8. Trong những phản xạ hoá học tập tại đây, với từng nào phản xạ hoá học tập sai.
(1). Fe3O4 + HCl ( FeCl2 + FeCl3 + H2O. (2). Fe(OH)3 + H2SO4 quánh giá ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2).
(3). FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O. (4). FeCl2 + HNO3 ( Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O.
(5). Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + H2 (6). FeO + H2SO4 quánh nguội ( Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9. Có 3 hóa học rắn đang được nhuộm đồng màu: Fe, FeO, Fe2O3. Dung dịch này tại đây rất có thể nhận ra đôi khi phụ thân hóa học này.
A. HCl B. H2SO4 quánh. C. HNO3 loãng. D. Tất cả trúng.
Câu 10. Fe ko tan nội địa ở sức nóng phỏng thông thường tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao Fe rất có thể khử khá nước . Sản phẩm của phản xạ khử khá nước ở sức nóng phỏng 800oC là: A. FeO B.Fe(OH)2 C. Fe3O4 D. Fe2O3.
Câu 11. Quặng này tại đây với dung lượng Fe tối đa.
A.Hematit đỏ tía ( Fe2O3). C. Manhetit ( Fe3O4). B. Pirit. ( FeS2) D. Xederit ( FeCO3).
Câu 12. Thành phần này của khung hình người dân có nhiều Fe nhất.
A. Tóc. B. Xương. C. Máu D. Da.
Câu 13. Tìm phản xạ hoá học tập chứng tỏ ăn ý hóa học Fe(II) với tính khử.
A.FeCl2 + 2 NaOH ( Fe(OH)2 + 2 NaCl B.Fe(OH)2 + 2 HCl ( FeCl2 + 2 H2O.
C.3 FeO + 10 HNO3 ( 3 Fe(NO3)3 + 5 H2O + NO D.FeO + CO Fe + CO2.
Câu 14. Phản ứng này chứng tỏ ăn ý hóa học Fe(III) với tính lão hóa.
A. Fe3O4 + 4H2 3 Fe + 4 H2O. B. FeCl3 + 3 AgNO3 ( Fe(NO3)3 + 3AgCl.
C. Fe2O3 + 6 HNO3 ( 2Fe(NO3)3 + 3 H2O. D. không tồn tại phản xạ này.
Câu 15. Nhỏ kể từ từ cho tới dư dd FeSO4 đang được axit hoá vị H2SO4 nhập hỗn hợp KMnO4. Mô mô tả hiện tượng kỳ lạ để ý được.
A.Dd color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi gửi sang trọng gold color. B.dd color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần