các nước châu phi và khu vực mĩ la tinh

Bình chọn:

4.4 bên trên 123 phiếu

Bạn đang xem: các nước châu phi và khu vực mĩ la tinh

  • Bài 1. Nhật Bản
  • Bài 2. bấm Độ
  • Bài 3: Trung Quốc
  • Bài 4. Các nước Khu vực Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
  • Bài 5. Châu Phi và chống Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
  • Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 với tiếng giải chi tiết
Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 1Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 1 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 2

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 2 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 3Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 3 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 4

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 4 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 5Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 5 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 6

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 6 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 7Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 7 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 8

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 8 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 9Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số cửu được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 11Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 11 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 12

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 12 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 14Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 14 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 13

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 13 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 - Đề số 15Đề đánh giá 15 phút chương một phần 1 lịch sử hào hùng 11 - Đề số 15 được biên soạn theo như hình thức trắc nghiệm và tự động luận với tiếng giải cụ thể hùn những em ôn tập luyện hiệu suất cao sẵn sàng mang đến bài xích đánh giá bên trên lớp Xem tiếng giải

Tóm tắt mục 1. Nhật Bản từ trên đầu thế kỉ XIX cho tới trước năm 1868

Tóm tắt mục 1. Nhật Bản từ trên đầu thế kỉ XIX cho tới trước năm 1868

Xem cụ thể

Tóm tắt mục 2. Cuộc Duy tân Minh TrịNhững hiệp ước bất bình tuy nhiên Mạc phủ kí kết với quốc tế thực hiện mang đến đẳng cấp xã hội phản xạ uy lực. Xem cụ thể Tóm tắt mục I. Tình hình tài chính, xã hội bấm Độ nửa sau thế kỉ XIXTừ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành giành quyền lực tối cao Một trong những chúa phong loài kiến nội địa thực hiện mang đến bấm Độ giảm sút. Xem cụ thể

Tóm tắt mục 2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1859)

Tóm tắt mục 2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1859)

Xem cụ thể