Cách Niệm Phật Hàng Ngày (Kinh Nhật Tụng), Niệm Phật Hàng Ngày Có Tốt Không

Phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt thích hợp với những người ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp nầy sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-Di-Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc thanh thản ngay trong giây phút hiện tại

Bạn đang xem: Cách Niệm Phật Hàng Ngày (Kinh Nhật Tụng), Niệm Phật Hàng Ngày Có Tốt Không

Xem thêm: mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh 2015

NGHI THỨC NIỆM PHẬT HÀNG NGÀY!Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).1. ĐẢNH LỄChí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)2. TÁN PHẬTPhật A Di Đà thân kim sắcTướng tốt quang minh tự trang nghiêmNăm Tu Di uyển chuyển bạch hàoBốn biển lớn trong ngần mắt biếcTrong hào quang hóa vô số PhậtVô số Bồ Tát hiện ở trongBốn mươi tám nguyện độ chúng sanhChín phẩm sen vàng lên giải thoátNam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.3. NIỆM PHẬTNam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)4. SÁM HỐICon xưa đã tạo bao ác nghiệpĐều do vô thủy tham sân siBởi thân khẩu ý phát sinh raHết thảy con nay nguyện sám hối. (3 lần)Rồi đứng lên lạy xuống, thường thường là 108 lạy hoặc càng nhiều càng tốt, nếu bận bịu công việc thì có thể lạy ít nhất là 50 lạy.5. PHÁT NGUYỆNNguyện sanh Tịnh Độ ở Tây PhươngChín phẩm hoa sen là cha mẹHoa nở thấy Phật chứng vô sanhBồ Tát bất thối là bạn lữ.

*
6. TAM TỰ QUY YTự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau.(1 lạy)7. HỒI HƯỚNGNguyện đem công đức nàyTrang nghiêm Phật Tịnh ĐộTrên đền bốn ân nặngDưới cứu khổ ba đườngNếu có ai thấy ngheĐều phát lòng bồ đềHết một báo thân nàyĐồng sanh cõi Cực Lạc.A Di Đà Phật. Mọi người nếu bận rộn có ít thời gian niệm Phật thì nên áp dụng phương pháp niệm 10 danh hiệu A Di Đà Phật này, lợi ích nhất vẫn là buổi tối khi kết thúc mọi việc nên làm theo nghi thức ở trên.Phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt thích hợp với những người ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-Di-Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc thanh thản ngay trong giây phút hiện tại.Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A-Di-Đà Phật 10 lần với tâm chánh niệm, niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn từng người. Chúng ta lặp lại công phu này 8 lần nữa trong một ngày. Như vậy, chúng ta công phu theo phương pháp nầy 9 lần trong mỗi ngày. Thời gian đó được đề nghị như sau:1. Ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm.2. Trước khi bắt đầu dùng điểm tâm.3. Sau khi dùng điểm tâm.4. Trước khi làm việc chính trong ngày.5. Trước khi ăn trưa.6. Sau khi ăn trưa.7. Trước khi ăn tối.8. Sau khi ăn tối.9. Lúc đi ngủ.Quan trọng nhất là hành trì đều đặn. Sự gián đoạn, không kiên nhẫn khi hành trì sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng. Nếu hành trì liên tục, tinh cần thì người tu sẽ thấy càng ngày thân tâm càng gia tăng niềm an lạc.Tinh tấn hành trì phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật kết hợp với niềm tin và bản nguyện chân chính không thay đổi, chắc chắn bảo đảm tâm nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực Lạc, cõi Vô lượng thọ, Vô lượng quang sẽ được thành tựu.