cách tính tỉ lệ bản đồ địa lý lớp 6

Giải Địa lý 6 bài xích 3 Kết nối tri thức

Địa lí lớp 6 bài xích 3 Tỉ lệ phiên bản đồ dùng. Tính khoảng cách thực tiễn nhờ vào tỉ lệ thành phần phiên bản đồ tổ hợp thắc mắc và câu nói. giải cụ thể mang đến từng thắc mắc SGK Địa lý lớp 6 liên kết học thức. Các câu nói. giải Địa 6 gom những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng, rèn luyện giải sách Địa lí 6 Kết nối học thức.

Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ bản đồ địa lý lớp 6

I. Phần ngỏ đầu

Bạn A: Không biết hải Phòng cơ hội TP. hà Nội từng nào ki-lô-mét nhỉ?

Bạn B: Đưa phiên bản đồ dùng phía trên bản thân tính cho

Theo em tại vì sao nhờ vào phiên bản đồ dùng lại tính được khoảng cách kể từ Hải Phòng Đất Cảng cho tới Hà Nội?

Gợi ý:

Vì hiểu rằng tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng thì tính được khoảng cách kể từ Hải Phòng Đất Cảng cho tới TP. hà Nội.

II. Phần nội dung bài xích học

1. Tỉ lệ phiên bản đồ

Câu căn vặn Địa lí 6 KNTT trang 106

1/ Cho biết ý nghĩa sâu sắc của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng.

2/ Tỉ lệ số và tỉ lệ thành phần thước không giống nhau như vậy nào?

Gợi ý trả lời

1/ Ý nghĩa của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ:

Tỉ lệ phiên bản đồ dùng cho biết thêm cường độ thu nhỏ phỏng lâu năm trong những đối tượng người dùng bên trên phiên bản đồ dùng đối với thực tiễn là từng nào.

2/ Sự không giống nhau thân thiện tỉ lệ thành phần số và tỉ lệ thành phần thước:

  • Tỉ lệ số: là 1 trong những phân số luôn luôn sở hữu tử là một. Mẫu số càng rộng lớn thì tỉ lệ thành phần càng nhỏ và ngược lại.
  • Tỉ lệ thước: Là tỉ lệ thành phần được vẽ bên dưới dạng thước đo tính sẵn, từng đoạn đều ghi số đo phỏng lâu năm ứng bên trên thực địa.

2. Tính khoảng cách thực tiễn nhờ vào tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Câu căn vặn Địa lí 6 KNTT trang 107

1/ Trên phiên bản đồ dùng hành chủ yếu sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 6 000 000, khoảng cách thân thiện Thủ đô TP. hà Nội và TP.HCM Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 centimet, vậy bên trên thực tiễn nhì vị trí cơ cách nhau chừng bao xa?

2. Hai vị trí sở hữu khoảng cách thực tiễn là 25 km, thì bên trên phiên bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 500 000, khoảng cách thân thiện nhì vị trí này là bao nhiêu?

Gợi ý trả lời

1/ Ta sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 6 000 000 tức thị cứ 1 centimet bên trên phiên bản đồ dùng ứng với 6 000 000 centimet bên trên thực tế

Vậy khoảng cách thân thiện Thủ đô TP. hà Nội và TP.HCM Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 centimet thì bên trên thực tiễn nhì vị trí cơ cách nhau chừng là:

5 x 6 000 000 = 30 000 000 (cm) = 300 km

Xem thêm: thuyết minh về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

2/ Bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 500 000 tức thị cứ 1 centimet bên trên phiên bản đồ dùng ứng với 500 000 centimet bên trên thực tế:

Ta sở hữu 25 km = 2 500 000 cm

Khoảng cơ hội thân thiện nhì vị trí cơ là: 2 500 000 : 500 000 = 5 (cm) bên trên phiên bản đồ

III. Phần rèn luyện và vận dụng

Luyện tập dượt 1 Địa lí 6 KNTT trang 107

Căn cứ vô tỉ lệ thành phần thước hoặc tỉ lệ thành phần số của phiên bản đồ dùng hình 1, em hãy:

Địa lí lớp 6 bài xích 3 KNTT

- Đo và tính khoảng cách theo đòi đàng chim cất cánh kể từ chợ Ga Thành cho tới khu vui chơi công viên thống nhất

- Tính chiều lâu năm đàng Lê Thánh Tôn kể từ trượt tía Phạm Hồng Thái cho tới ngã tư đường kí thác với đàng Hai Bà trưng

Gợi ý trả lời

Bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 sở hữu nghĩa 1 centimet bên trên phiên bản đồ dùng ứng với 100 m (100 000 cm) bên trên thực tiễn. Kết ngược là:

+ Đo và tính khoảng cách theo đòi đàng chim cất cánh kể từ Chợ Ga Thành cho tới Công viên Thống Nhất:

  • Chợ Ga Thành cho tới Công viên Thống Nhất: 7 centimet x 100 m = 700 m.

+ Tính chiều đài đàng Lê Thánh Tôn kể từ trượt tía Phạm Hồng Thái cho tới ngã tư đường kí thác với đàng Hai Bà Trưng: nhằm tính khoảng cách này, tính qua quýt nhì đoạn cụt, tiếp sau đó nằm trong lại, rõ ràng là:

  • Khoảng cơ hội kể từ trượt tía Phạm Hồng Thái cho tới ngã tư đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực: 5,5 centimet x 100 m = 550 m.
  • Khoảng cơ hội kể từ ngã tư đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực cho tới ngã tư đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng: 6,7 centimet x 100 m = 670 m.
  • Chiều lâu năm đàng Lê Thánh Tôn kể từ trượt tía Phạm Hồng Thái cho tới ngã tư đường kí thác với đàng Hai Bà Trưng là: 550 m + 670 m = 1 220 m.

Vận dụng Địa lí 6 KNTT trang 107

Giữa nhì phiên bản đồ dùng bất ngờ nước ta sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 000 và 1 : 15 000 000, phiên bản đồ dùng này sở hữu tỉ lệ thành phần to hơn, phiên bản đồ dùng này thể hiện nay được không ít đối tượng người dùng địa lí hơn?

Gợi ý trả lời

Giữa nhì phiên bản sập bất ngờ nước ta sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 000 và 1 : 15 000 000, phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 000 sở hữu tỉ lệ thành phần to hơn và phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 000 thể hiện nay được không ít đối tượng người dùng địa lí rộng lớn.

Giải thích

Bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 000 Tức là cứ 1 centimet vô phiên bản đồ dùng ứng với 10 000 000 centimet (10 000 m) ngoài thực tiễn.

Bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 15 000 000 Tức là cứ 1 centimet vô phiên bản đồ dùng ứng với 15 000 000 centimet (15 000 m) ngoài thực tiễn.

Do cơ Bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 10 000 000 tiếp tục thể hiện nay được không ít đối tượng người dùng rộng lớn Bản đồ dùng sở hữu tỉ lệ thành phần 1 : 15 000 000.

Xem thêm: nội dung cơ bản của một dự án đầu tư

Bài tiếp theo: Địa lí 6 bài xích 4: Kí hiệu và bảng chú thích phiên bản đồ dùng. Tìm lối đi bên trên phiên bản đồ dùng

>> Bài trước: Địa lí 6 bài xích 2: Bản đồ dùng. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương phía bên trên phiên bản đồ

Mời chúng ta tìm hiểu thêm toàn cỗ câu nói. giải SGK môn Địa lí 6 Kết nối học thức bên trên thể loại Giải Địa 6 KNTT bên trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổ hợp câu nói. giải môn Địa 6 theo đòi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm gom những em nắm rõ kỹ năng được học tập vô bài xích.