cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron

Phương pháp thăng vì thế e

Cân vì thế những phản xạ sau theo đuổi cách thức thăng vì thế electron được VnDoc biên soạn cụ thể dễ dàng nắm bắt chỉ dẫn độc giả thăng bằng phương trình phản xạ lão hóa khử vì thế cách thức thăng vì thế electron. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron

1. Quy tắc xác lập số Oxi hóa 

● Quy tắc 1: Số lão hóa của những yếu tố vô đơn hóa học vì thế 0.

● Quy tắc 2: Trong đa số những ăn ý hóa học :

- Số lão hóa của H là +1 (trừ những ăn ý hóa học của H với sắt kẽm kim loại như NaH, CaH2, thì H đem số lão hóa –1).

- Số lão hóa của O là –2 (trừ một trong những tình huống như H2O2, F2O, oxi đem số lão hóa theo thứ tự là : –1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số lão hóa của những yếu tố vì thế 0. Theo quy tắc này, tớ hoàn toàn có thể tìm ra số lão hóa của một yếu tố nào là cơ vô phân tử nếu như biết số lão hóa của những yếu tố sót lại.

● Quy tắc 4: Trong ion đơn nguyên vẹn tử, số lão hóa của nguyên vẹn tử vì thế năng lượng điện của ion cơ. Trong ion nhiều nguyên vẹn tử, tổng đại số số lão hóa của những nguyên vẹn tử vô ion cơ vì thế năng lượng điện của chính nó.

> Chú ý:

Để trình diễn số lão hóa thì ghi chép lốt trước, số sau, còn nhằm trình diễn năng lượng điện của ion thì ghi chép số trước, lốt sau.

Ví dụ: Số lão hóa Fe+3 còn ion Fe (III) ghi Fe3+.

Nếu năng lượng điện là 1+ (hoặc 1–) hoàn toàn có thể ghi chép giản dị là + (hoặc -) thì so với số lão hóa nên ghi chép rất đầy đủ cả lốt và chữ (+1 hoặc –1).

Trong ăn ý hóa học, số lão hóa của sắt kẽm kim loại kiềm luôn luôn là +1, kiềm thổ luôn luôn là +2 và nhôm luôn luôn là +3.

2. Phương pháp thăng vì thế electron dựa vào nguyên vẹn tắc

Trong phản xạ oxi hoá - khử luôn luôn tồn bên trên đôi khi hóa học oxi hoá (chất nhận e) và hóa học khử (chất nhượng bộ e).

Tổng số electron vì thế hóa học khử nhượng bộ nên trúng vì thế tổng số electron nhưng mà hóa học lão hóa nhận

3. Phương pháp thăng vì thế electron

Bước 1. Xác ấn định số oxi hoá của những yếu tố thay cho thay đổi số oxi hoá

Bước 2. Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thăng bằng từng quá trình:

+ Dấu "+e" bịa mặt mày đem số oxi hoá rộng lớn.

+ Số e = số oxi hoá rộng lớn - số oxi hoá nhỏ xíu.

+ Nhân cả quy trình với chỉ số của yếu tố thay cho thay đổi số oxi hoá nếu như chỉ số không giống 1 (với những đơn hóa học hoàn toàn có thể đồng ý không thay đổi chỉ số).

Bước 3: Tìm thông số phù hợp sao mang lại tổng số e mang lại vì thế tổng số e nhận:

+ Tìm bội công cộng nhỏ nhất của số e nhượng bộ và nhận.

+ Lấy bội công cộng nhỏ nhất phân chia mang lại số e ở từng quy trình được thông số.

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ loại phản xạ và soát lại.

4.  Ví dụ thăng bằng phản xạ lão hóa khử vì thế cách thức thăng vì thế electron

Ví dụ 1: Cân vì thế phản xạ lão hóa – khử sau: 

P + O2 → P2O

Hướng dẫn thăng bằng phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác ấn định sự thay cho thay đổi số lão hóa của những yếu tố vô phản ứng 

P0 + O02 → P+52O-25 

Bước 2. Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thăng bằng từng quá trình:

Quá trình oxi hóa

Quá trình khử

P0 → P+5 +5e

O20 + 2e → 2O-2

Bước 3: Tìm thông số phù hợp sao mang lại tổng số e mang lại vì thế tổng số e nhận:

x4

x5

P0 → P+5 +5e

O20 + 2e → 2O-2

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ loại phản xạ và soát lại.

4P + 5O2 → 2P2O

Ví dụ 2: Cân vì thế phản xạ lão hóa – khử sau:

 Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Hướng dẫn thăng bằng phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác ấn định sự thay cho thay đổi số lão hóa của những yếu tố vô phản ứng

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Bước 2, 3: Ta hoàn toàn có thể gộp bước 2, 3 lại với nhau

Cu thuộc tính HNO3

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ loại phản xạ và soát lại.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Ví dụ 3: Cân vì thế phản xạ lão hóa – khử sau: 

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Hướng dẫn thăng bằng phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác ấn định sự thay cho thay đổi số lão hóa của những yếu tố vô phản ứng

Fe+8/33O4 + H+5NO3 → Fe(NO3)3 + N+2O + H2O

Bước 2 + 3:  Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thám thính thông số phù hợp sao mang lại tổng số e mang lại vì thế tổng số e nhận

Quá trình oxi hóa: x3

Quá trình khử:       x1

Fe3(+8/3) → 3Fe(+3) + 1e

N(+5) + 3e →N(+2)

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ loại phản xạ và soát lại.

Fe3O4 là hóa học bị lão hóa, HNO3 vừa vặn là môi trường xung quanh vừa vặn là hóa học bị khử.

Cứ 28 phân tử HNO3 nhập cuộc phản xạ chỉ có một phân tử nhập vai trò là hóa học bị khử, 27 phân tử sót lại nhập vai trò là môi trường xung quanh.

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Ví dụ 4: Cân vì thế phản xạ lão hóa – khử sau

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. 

Hướng dẫn thăng bằng phương trình lão hóa khử

Fe+2SO4 + K2Cr+62O7 + H2SO4 → Fe2+3(SO4)3 + K2SO4 + Cr2+3(SO4)2 + H2O.

Xem thêm: các công ty tnhh 2 thành viên ở việt nam

Quá trình oxi hóa: 6x

Quá trình khử: 1x

Fe2+ → Fe3+ + 1e

2Cr6+ + 2.3e → 2Cr+3

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhị vế: tăng K2SO4 vô về phải; tăng 7H2SO4 vô vế ngược → tăng 7H2O vô vế nên.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Ví dụ 5.  Cân vì thế phản xạ lão hóa – khử sau:  

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2

Hướng dẫn thăng bằng phương trình lão hóa khử

Bước 1: Xác ấn định số lão hóa của một trong những yếu tố thay cho thay đổi vô phản xạ trên:

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + +2y/xNxOy + H2O

Bước 2: Quá trình lão hóa và quy trình khử là:

Quá trình oxi hóa: 5x - 2y

Quá trình khử: 1

+8/3Fe3 → 3Fe3+ + 1e

+2y/xNx + (5x-2y)e → xN+2y/x

Vậy phương trình chất hóa học được thăng bằng là:

(5x - 2y) Fe3O4 + (46x - 18y) HNO3 → 3(5x - 2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x - 9y)H 2O

5. Cân vì thế những phản xạ sau theo đuổi cách thức thăng vì thế electron

5.1. Cân vì thế phương trình phản xạ lão hóa khử

 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2
 • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O
 • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2
 • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4
 • H2S + FeCl3 → S + FeCl2 + HCl
 • H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O
 • H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl
 • K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
 • C2H2 + KMnO4 + H2O → (COOH)2 + MnO2 + KOH
 • C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH
 • Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
 • FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 • FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O
 • Cl2 + KOH quánh rét → KCl + KClO3 + H2O
 • Cl2 + Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + H2O
 • HCOOH + AgNO3 + H2O + NH3 → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3
 • AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O
 • KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
 • MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
 • Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O
 • Fe(NO3)2 + HCl → Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO + H2O
 • Fe(NO3)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 • AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

5.2. Cân vì thế phương trình phản xạ lão hóa khử chứa chấp ẩn

1) FexOy+ H2 → Fe + H2O

2) FexOy + HCl → FeCl2y/x + H2O

3) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

5.3. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 5,6 gam Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp H2SO4 quánh rét, sau phản xạ chiếm được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Hướng dẫn giải chi tiết

nFe= 5,6/56=0,1 mol

Quá trình nhượng bộ e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 2. Cho 11,2 gam Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Hướng dẫn giải chi tiết

Số mol của Fe bằng:

nFe = 0,2 mol.

Phương trình phản xạ minh họa liên quan

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O

=> nNO = 0,2

=> VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

Câu 3. Hoà tan m gam lếu láo ăn ý bao gồm Al, Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được hóa học rắn Z là:

A. lếu láo ăn ý bao gồm Al2O3 và Fe2O3

B. lếu láo ăn ý bao gồm BaSO4 và Fe2O3

C. lếu láo ăn ý bao gồm BaSO4 và FeO

D. Fe2O3

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình phản xạ hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H 2SO4 → FeSO4 + H2

Dung dịch X bao gồm Al2(SO4)3 và FeSO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + Al(OH)3

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + H2O

Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4

Nung kết tủa Y được Fe2O3 và BaSO4

Xem thêm: qcvn 04 1:2015/bxd phần 2

-------------------------------

Các bạn cũng có thể những em nằm trong xem thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài bác tập dượt Hóa 10, Trắc nghiệm Hóa 10...

>> Mời chúng ta xem thêm một trong những tư liệu liên quan:

 • Phương trình lão hóa khử
 • Các nhân tố tác động cho tới thăng bằng hóa học
 • Cách thăng bằng phương trình chất hóa học lớp 10