câu hỏi trắc nghiệm về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Bộ thắc mắc trắc nghiệm về Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn là tư liệu vô nằm trong hữu ích, bao gồm 82 thắc mắc trắc nghiệm về Đoàn, nằm trong 40 thắc mắc thăm dò hiểu về Đoàn và 7 thắc mắc thăm dò hiểu Luật Thanh niên, đem đáp án đi kèm theo.

Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Thông qua loa cỗ thắc mắc trắc nghiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn hỗ trợ cho chúng ta học viên, SV được thêm nhiều khêu gợi ý xem thêm nhằm nhanh gọn hiểu và lưu giữ thâm thúy rộng lớn về ngày mang tính chất lịch sử dân tộc của dân tộc bản địa. Sở thắc mắc này rất có thể tổ chức triển khai vào trong ngày 26/3 hoặc những buổi gặp mặt sinh hoạt Đoàn trải qua những trò nghịch ngợm muốn tạo cảm xúc hạnh phúc sôi động. Vậy sau đó là trọn vẹn cỗ thắc mắc, mời mọc chúng ta chuyên chở bên trên trên đây.

7 Câu chất vấn trắc nghiệm thăm dò hiểu Luật Thanh niên

Câu 1. Thanh niên là công dân Việt Nam?

a) kể từ đầy đủ 14 tuổi tác cho tới 30 tuổi tác.

b) kể từ đầy đủ 156 tuổi tác cho tới 30 tuổi tác.

c) kể từ đầy đủ 16 tuổi tác cho tới 30 tuổi tác.

d) kể từ đầy đủ 18 tuổi tác cho tới 30 tuổi tác.

Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

a) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn rộng lớn, xung kích, phát minh, đón đầu nhập việc làm thay đổi, xây đắp và bảo đảm Tổ quốc nước Việt Nam xã hội ngôi nhà nghĩa; đem tầm quan trọng cần thiết nhập sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa non sông, hội nhập quốc tế và xây đắp ngôi nhà nghĩa xã hội

b) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn rộng lớn, xung kích, phát minh, đón đầu nhập việc làm thay đổi, xây đắp và bảo đảm Tổ quốc nước Việt Nam xã hội ngôi nhà nghĩa; đem tầm quan trọng rất rất cần thiết nhập sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa non sông, hội nhập quốc tế và xây đắp ngôi nhà nghĩa xã hội

c) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn rộng lớn, xung kích, phát minh, đón đầu nhập việc làm thay đổi, xây đắp và bảo đảm Tổ quốc nước Việt Nam xã hội ngôi nhà nghĩa; đem tầm quan trọng quan trọng đặc biệt cần thiết nhập sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa non sông, hội nhập quốc tế và xây đắp ngôi nhà nghĩa xã hội

Câu 3. Ủy ban vương quốc về Thanh niên nước Việt Nam là?

a) tổ chức triển khai kết hợp liên ngành, đem tác dụng tư vấn gom nhà nước về công tác làm việc thanh niên

b) tổ chức triển khai liên ngành, đem tác dụng tư vấn gom nhà nước về công tác làm việc thanh niên

c) tổ chức triển khai kết hợp liên ngành, đem tác dụng tư vấn gom Thủ tướng mạo nhà nước về công tác làm việc thanh niên

d) tổ chức triển khai liên ngành, đem tác dụng tư vấn gom Thủ tướng mạo nhà nước về công tác làm việc thanh niên

Câu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban vương quốc về Thanh niên nước Việt Nam bởi ai quy định?

a) Thủ tướng mạo Chính phủ

b) Chính phủ

c) Sở Nội vụ

d) Quốc hội

Câu 5. Hợp tác quốc tế về thanh niên nên đảm bảo an toàn vẹn toàn tắc?

a) đồng đẳng, tôn trọng song lập, hòa bình và vẹn toàn cương vực, phù phù hợp với pháp lý từng nước, điều ước quốc tế nhưng mà nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam là member hoặc thông thường quốc tế.

b) đồng đẳng, tôn trọng song lập, hòa bình và vẹn toàn cương vực, phù phù hợp với pháp lý từng nước, điều ước quốc tế nhưng mà nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam là member và thông thường quốc tế.

c) đồng đẳng, tôn trọng song lập, hòa bình và vẹn toàn cương vực, phù phù hợp với pháp lý từng nước, điều ước quốc tế nhưng mà nước Cộng hòa xã hội ngôi nhà nghĩa nước Việt Nam là trở thành viên

Câu 6. Nội dung liên minh quốc tế về thanh niên bao gồm?

a) Tham gia tổ chức triển khai quốc tế; thỏa thuận và triển khai điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về thanh niên; lịch trình, dự án công trình liên minh quốc tế về thanh niên;

b) Trao thay đổi vấn đề, tay nghề vận hành và quyết sách, pháp lý về thanh niên;

c) Giao lưu thân mật thanh niên nước Việt Nam với thanh niên những nước.

d) Tất cả nội dung trên

Câu 7. Tổ chức nào là bên dưới đó là tổ chức triển khai chủ yếu trị-xã hội của thanh niên Việt Nam?

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

b) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

c) Hội Sinh viên Việt Nam

d) Tất cả tổ chức triển khai trên

Câu chất vấn trắc nghiệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu 1. Bài ca đầu tiên của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên là gì?

a. Thanh niên tuân theo điều Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.
c. Tuổi con trẻ mới Bác Hồ.
d. Lên đàng.

Câu 2. Tác fake của bài bác Đoàn ca là ai?

a. Văn Cao.
b. Lưu Hữu Phước.
c. Hoàng Hà.
d. Hoàng Hòa.

Câu 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn tổ chức triển khai và sinh hoạt bám theo nguyên lý nào?

a. Hợp tác, đồng đẳng, kết hợp và thống nhất hành vi.
b. Tập trung dân ngôi nhà.
c. Hiệp thương dân ngôi nhà.
d. Tự nguyện, tự động quản lí.

Câu 4. Hãy cho thấy thêm cơ sở chỉ huy tối đa của Đoàn TNCS HCM?

a. Đại hội đại biểu Đoàn cả nước.
b. Đại hội đại biểu Đoàn những cấp cho.
c. Ban Chấp hành Đoàn những cấp cho.
d. Ban Thường vụ Đoàn những cấp cho.

Câu 5. Cơ quan lại chỉ huy tối đa của chi đoàn là gì?

a. Đại hội đại biểu cấp cho chi đoàn.
b. Đại hội đoàn viên.
c. Ban Chấp hành chi đoàn.
d. Đoàn cấp cho bên trên.

Câu 6. Hệ thống tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn bao hàm bao nhiêu cấp?

a. 3 cấp cho.
b. 4 cấp cho.
c. 5 cấp cho.
d. 6 cấp cho.

Câu 7. Tổ chức hạ tầng của Đoàn là gì?

a. Chi đoàn hạ tầng.
b. Đoàn hạ tầng.
c. Đoàn hạ tầng và chi đoàn phần tử.
d. Đoàn hạ tầng và chi đoàn hạ tầng.

Câu 8. Điều khiếu nại ít nhất nhằm xây dựng chi đoàn là gì?

a. Có tối thiểu 3 đoàn viên.
b. Có tối thiểu 5 đoàn viên.
c. Có tối thiểu 10 đoàn viên.
d. Chỉ cần phải có đoàn viên (không cần thiết số lượng).

Câu 9. Điều khiếu nại nhằm xây dựng Đoàn hạ tầng là gì?

a. Có tối thiểu 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
b. Có tối thiểu 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
c. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
d. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

Câu 10. Một trong mỗi ĐK nhằm kết hấp thụ đoàn viên TNCS TP HCM là gì?

a. Do tập luyện thể đoàn viên chi đoàn đánh giá, biểu quyết đồng ý 100%.
b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) con số UVBCH đồng ý.
c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.
d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên xuất hiện bên trên hội nghị đồng ý.

Câu 11. Đoàn viên đem bao nhiêu nhiệm vụ?

a. 3 trọng trách.
b. 4 trọng trách.
c. 5 trọng trách.
d. 6 trọng trách.

Câu 12. Đoàn viên đem bao nhiêu quyền?

a. 3 quyền.
b. 4 quyền.
c. 5 quyền.
d. 6 quyền.

Câu 13. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại I ra mắt bên trên đâu?

a. Thái Nguyên.
b. Tỉnh Thái Bình.
c. thủ đô hà nội.
d. Hà Tây.

Câu 14. Tại Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại I, đồng chí được bầu thực hiện Bế Tắc thư loại một là ai?

a. Vũ Quang.
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim.

Câu 15. Khi được xây dựng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên là gì?

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản nước Việt Nam.
b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
d. Đoàn Thanh niên Dân ngôi nhà Đông Dương.

Câu 16. Những truyền thống lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn là gì?

a. Truyền thống trung thành với chủ tuyệt so với sự nghiệp cách mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa, nhất quyết phấn đấu vì như thế song lập, tự tại, vì như thế ngôi nhà nghĩa xã hội;
b. Truyền thống không ngừng nghỉ tập luyện nhập đấu giành cách mệnh, sinh hoạt thực tiễn đưa nhằm hiến đâng tối đa mang lại cách mệnh và cứng cáp nhanh chóng về từng mặt;
c. Truyền thống của lực lượng xung kích cách mệnh nêu cao ngôi nhà nghĩa nhân vật cách mệnh, liên kết thanh niên toàn nước vượt lên từng trở ngại, khó khăn, đón lấy những trọng trách áp lực, triển khai đích thị điều dạy dỗ của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thiết thanh niên đem, việc gì rất khó có thể có thanh niên”;
d. Cả 3 câu bên trên đều đích thị.

Câu 17. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn quyết tử trong số trận tiến công tàn khốc chống phân phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong team hình Sư đoàn quốc tế bảo đảm Liên xô) là ai?

a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.
b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Trợ.
c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.
d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

Câu 18. Ba đồng chí lớp trước tiên của Đoàn quyết tử bên trên Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

a. Huân chương vệ quốc.
b. Huân chương vệ quốc hạng I.
c. Huân chương vệ quốc hạng II.
d. Huân chương vệ quốc hạng III.

Câu 19. Ngày được bàn nhằm tiến thủ cho tới lựa chọn là ngày xây dựng Đoàn là ngày nào?

a. Ngày trước tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
b. Ngày ở đầu cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
c. Ngày trước tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.
d. Ngày ở đầu cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

Câu trăng tròn. Ngày 26/3/1931 được lựa chọn là ngày xây dựng Đoàn bên trên Đại hội Đoàn nào?

a. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại I (2/1950).
b. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II (11/1956).
c. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại III (3/1961).
d. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại IV (11/1980).

Câu 21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn mang tên gọi Đoàn Thanh niên Dân ngôi nhà Đông Dương nhập thời hạn nào?

a. 1936 – 1939.
b. 1937 – 1939.
c. 1936 – 1940.
d. 1937 – 1940.

Câu 22. Nhiệm vụ của Đoàn đưa ra bên trên Đại hội đại biểu Đoàn cả nước thứ tự II mon 11/1956 là gì?

a. Đi bất kể ở chỗ nào, thực hiện bất kể việc gì nhưng mà tổ quốc cần thiết.
b. Đánh giặc, tạo ra, xây đắp cuộc sống mới nhất.
c. Đoàn kết, tổ chức triển khai, tập luyện hiệp lực lượng thanh niên, học hành, tập luyện, phấn đấu phát triển thành lực lượng hậu bị của Đảng.
d. Xây dựng ngôi nhà nghĩa xã hội và đấu giành thống nhất tổ quốc.

Câu 23. Tháng 3/1965 trào lưu 5 xung phong bởi ai phân phát động?

a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên làm việc nước Việt Nam.
c. Đoàn Thanh niên quần chúng cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.
d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

Câu 24. Số đoàn viên và thanh niên nhập cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

a. Hơn 30 vạn.
b. Hơn 40 vạn.
c. Hơn 50 vạn.
d. Hơn 60 vạn.

Câu 25. Đoàn Thanh niên Lao động đầu tiên có tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn bên trên đâu, thời khắc nào?

a. Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại IV (12/1976).
b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 12/1976.
c. Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại IV (11/1980).
d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra quyết định thay tên.

Câu 26. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại VI (10/1992) phân phát động 2 trào lưu nào?

a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó khăn – Giúp các bạn vượt lên trước khó khăn.
b. Tuổi con trẻ lưu giữ nước; Vượt khó khăn – Giúp các bạn vượt lên trước khó khăn.
c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi con trẻ lưu nước lại.
d. Tuổi con trẻ lưu giữ nước; Giúp các bạn vượt lên trước khó khăn.

Câu 27. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại VI ra mắt nhập thời hạn nào?

a. Từ 27/11 cho tới 30/11/1987.
b. Từ 15/10 cho tới 18/10/1992.
c. Từ 15/10 cho tới 20/10/1992.
d. Từ 26/11 cho tới 29/11/1997.

Câu 28. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được đầu tiên thay tên trở thành Đoàn Thanh niên cứu vớt quốc nước Việt Nam quy trình tiến độ nào?

a. Từ 1931 - 1936.
b. Từ 1937 - 1939.
c. Từ 11/1939 - 1941.
d. Từ 5/1941 - 1956.

Câu 29. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI trải qua kỳ họp loại 8 đem hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005.
b. Ngày 2/7/2005.
c. Ngày 1/7/2006.
d. Ngày 2/7/2006.

Câu 30. Từ năm nào là Ban túng thư Trung ương Đảng lựa chọn mon 3 mỗi năm thực hiện “Tháng Thanh Niên“?

a. Năm 2001.
b. Năm 2002.
c. Năm 2003.
d. Năm 2004.

Câu 31. Tác fake và thời hạn thành lập khuôn mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn là ai?

a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng sủa tác năm 1951.
b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng sủa tác năm 1975.
c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng sủa tác năm 1956.
d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng sủa tác năm 1976.

Câu 32. “Con đàng của thanh niên chỉ rất có thể là con phố cách mệnh chứ không cần thể là con phố nào là khác”. Đây là lời nói phổ biến của ai?

a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Tỉnh Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.

Câu 33. Đoàn thanh niên cứu vớt quốc được thay tên trở thành Đoàn thanh niên làm việc nước Việt Nam nhập thời hạn nào?Nghị quyết của ai?

a. Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ lời khuyên đưa ra quyết định.
b. Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng đi ra quyết nghị.
c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bế Tắc thư TW Đảng đi ra quyết nghị.
d. Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn cả nước thứ tự III.

Câu 34. “Muốn Đoàn gia tăng và cải cách và phát triển thì toàn bộ đoàn viên nên gương mẫu”. Đó là thông tư của?

a. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II.
b. Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II.
c. Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II.
d. Bác Hồ, khi Người cho tới dự Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II.

Câu 35. Đoàn Thanh niên Cứu quốc nước Việt Nam được đầu tiên thay tên trở thành Đoàn Thanh niên Lao động nước Việt Nam vào?

a. Ngày 30/10/1956.
b. Ngày 19/10/1955.
c. Ngày 25/10/1956.
d. Ngày 4/11/1955.

Câu 36. Nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi liên kết, tụ họp những đẳng cấp thanh niên nước Việt Nam đáp ứng sự nghiệp “Kháng chiến loài kiến quốc”, Bác Hồ đã ký kết sắc mệnh lệnh xây dựng Nha Thanh niên và Thể thao nhập thời hạn nào?

a. 26/3/1931.
b. 27/3/1931.
c. 26/3/1946.
d. 27/3/1946.

Câu 37. Hình thức bầu CN sự những cấp cho nhập tổ chức triển khai Đoàn TNCS Sài Gòn là?

a. Hiệp thương.
b. Biểu quyết.
c. Bỏ phiếu kín.
d. Tất cả đều sai.

Câu 38. Người đồng chí nằm trong sản con trẻ tuổi tác tiếp tục quyết tử dũng mãnh được truy tặng thương hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô" là ai?

a. Lê Gia Định.
b. Nguyễn Viết Xuân.
c. Cao Xuân Quế.
d. Lê Cảnh Nhượng.

Câu 39. Khẩu hiệu hành vi của tuổi tác con trẻ bên trên Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn cả nước thứ tự loại VII năm 1997?

a. Tình nguyện xây đắp và bảo đảm Tổ quốc, vì như thế sau này tươi tắn sáng sủa của tuổi tác con trẻ.
b. Thanh niên nước Việt Nam xung kích, phát minh vì như thế sự nghiệp công nghiệp hóa - văn minh hóa khu đất nước; vì như thế sau này tươi tắn sáng sủa của tuổi tác con trẻ.
c. Thanh niên nước Việt Nam phát minh, xung kích vì như thế sự nghiệp công nghiệp hóa - văn minh hóa khu đất nước; vì như thế sau này tươi tắn sáng sủa của tuổi tác con trẻ.
d. Vì sau này tươi tắn sáng sủa của tuổi tác con trẻ, tự nguyện xây đắp và bảo đảm Tổ quốc.

Câu 40. Đoàn Thanh niên Dân ngôi nhà Đông Dương được đầu tiên thay tên trở thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào?

a. Từ 1931 - 1936.
b. Từ 1937 - 1939.
c. Từ 11/1939 - 1941.
d. Từ 5/1941 - 1956.

Câu 41. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại V ra mắt nhập thời hạn nào?

a. Từ 27/11 cho tới 30/11/1987.
b. Từ 15/10 cho tới 18/10/1992.
c. Từ 15/10 cho tới 20/10/1992.
d. Từ 26/11 cho tới 29/11/1997.

Câu 42. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động nước Việt Nam được đầu tiên thay tên trở thành Đoàn Thanh niên Lao động Sài Gòn vào?

a. Từ 1937 - 1939.
b. Từ 2/1970 - 11/1976.
c. Từ 25/10/1956 - 1970.
d. Từ 5/1941 - 1956.

Câu 43. Đoàn Thanh niên kể từ khi xây dựng cho tới hiện nay đã thay tên bao nhiêu lần?

a. 5 thứ tự.
b. 6 thứ tự.
c. 7 thứ tự.
d. 8 thứ tự.

Câu 44. Tại Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II, đồng chí được bầu thực hiện Bế Tắc thư loại nhất là ai?

a. Vũ Quang.
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim.

Câu 45. Tại Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại III, đồng chí được bầu thực hiện Bế Tắc thư loại nhất là ai?

a. Nguyễn Lam.
b. Vũ Quang.
c. Đặng Quốc chỉ.
d. Vũ Trọng Kim.

Câu 46. Tại Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại IV, đồng chí được bầu thực hiện Bế Tắc thư loại một là ai?

a. Hồ Đức Việt.
b. Vũ Mão.
c. Đặng Quốc chỉ.
d. H Quang Dự.

Câu 47. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại V ra mắt bên trên đâu?

a. Thái Nguyên.
b. Tỉnh Thái Bình.
c. thủ đô hà nội.
d. Hà Tây.

Câu 48. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại III ra mắt nhập thời hạn nào?

a. Từ 25/10 cho tới 4/11/1956.
b. Từ 23/3 cho tới 25/3/1961.
c. Từ 20/11 cho tới 22/11/1980.
d. Từ 27/11 cho tới 30/11/1987.

Câu 49. Bế Tắc thư loại nhất Trung ương Đoàn lúc bấy giờ là ai?

a. Vũ Trọng Kim.
b. Hồng Bình Quân.
c. Võ Văn Thưởng.
d. Nguyễn Thị Mai.

Câu 50. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại VIII ra mắt nhập thời hạn nào?

a. Từ 15/10 cho tới 18/10/1992.
b. Từ 26/10 cho tới 30/10/1995.
c. Từ 26/11 cho tới 29/11/1997.
d. Từ 07/12 cho tới 11/12/2002.

Câu 51. Điều lệ Đoàn TNCS Sài Gòn do?

a. Ban Bế Tắc thư TW Đoàn biểu quyết trải qua.
b. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết trải qua.
c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết trải qua.
d. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết trải qua.

Câu 52. Điều lệ hiện nay hành của Đoàn TNCS Sài Gòn bao gồm?

a. 12 chương, 45 điều.
b. 12 chương, 54 điều.
c. 10 chương, 35 điều.
d. 11 chương, 38 điều.

Câu 53. Tuổi kết hấp thụ thanh niên nhập Đoàn TNCS Sài Gòn bám theo Điều lệ hiện nay hành là?

a. Từ 15 tuổi tác -> 30 tuổi tác.
b. Từ đầy đủ 15 tuổi tác -> 30 tuổi tác.
c. Từ 16 tuổi tác -> 30 tuổi tác.
d. Từ đầy đủ 16 tuổi tác -> 30 tuổi tác.

Câu 54. “Các đồng chí ngấc cao đầu, nhằm mục tiêu trực tiếp kẻ thù nhưng mà bắn” Đây là lời nói phổ biến của ai?

a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Viết Xuân.
d. Tất cả đều sai.

Câu 55: Câu phát biểu “Mỗi thanh niên hãy sinh sống những ngày đẹp tuyệt vời nhất, hãy hợp tác nhập những việc làm thông thường tuy nhiên hữu ích mang lại đời” là của:

a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.
b. Đồng chí Đỗ Mười.
c. Đồng chí Lê Khả Phiêu.
d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.

Câu 56. Câu phát biểu “Đâu Đảng cần thiết thanh niên đem, việc gì khó khăn thanh niên làm” bởi Chủ tịch Sài Gòn cho tới dự và tuyên bố dặn dò Đoàn viên thanh niên bên trên Đại hội Đại biểu cả nước thứ tự loại bao nhiêu của Đoàn?

Xem thêm: cảm nhận của em về bài thơ đoàn thuyền đánh cá

a. Lần loại nhị.
b. Lần loại tía.
c. Lần loại tư.
d. Lần loại năm.

Câu 57. “Hãy lưu giữ lấy điều tôi, đả hòn đảo đế quốc Mỹ, đả hòn đảo Nguyễn Khánh, Sài Gòn muôn năm, Sài Gòn muôn năm, Sài Gòn muôn năm, nước Việt Nam muôn năm “ Đây là lời nói phổ biến của ai?

a. Lê Quang Vịnh.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Tỉnh Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.

Câu 58. Cờ Đoàn được quy quyết định rõ ràng bên trên Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn (sửa thay đổi và bổ sung cập nhật năm 2002) như vậy nào?

a. Nền đỏ tía, hình chữ nhật, chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều lâu năm, ở ở chính giữa đem hình huy hiệu Đoàn, 2 lần bán kính huy hiệu Đoàn là 30 centimet.
b. Nền đỏ tía, hình chữ nhật, chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều lâu năm, ở ở chính giữa đem hình huy hiệu Đoàn, 2 lần bán kính huy hiệu Đoàn vì như thế 2/3 chiều rộng lớn cờ.
c. Nền đỏ tía, hình chữ nhật, chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều lâu năm, ở ở chính giữa đem hình huy hiệu Đoàn, 2 lần bán kính huy hiệu Đoàn vì như thế 2/5 chiều rộng lớn cờ.
d. Tất cả đều sai.

Câu 59. Đoàn thanh niên dân ngôi nhà được thay tên trở thành Đoàn thanh niên cứu vớt quốc nước Việt Nam nhập thời khắc nào? Tại sao?

a. Đại Hội Đoàn cả nước thứ tự III vì như thế cả hai tiến công Pháp, xua Nhật.
b. Hội nghị thứ tự VIII TW Đảng 5/1941 bởi Đ/c Nguyễn Ái Quốc ngôi nhà trì đưa ra quyết định “ nước Việt Nam thanh niên cứu vớt quốc Đoàn kể từ ni là đoàn thể của thanh niên kể từ 18 tuổi tác -> 22 tuổi tác ham muốn tiến công Pháp, xua Nhật”
c. Hội nghị BCH/TW Đoàn thứ tự IV – mong ước toàn bộ thanh niên nước Việt Nam gom mức độ nhập non sông tiến công Pháp, xua Nhật.
d. Hội nghị thứ tự loại V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ ngôi nhà trì – thay cho thay đổi tên thường gọi gom thanh niên nước Việt Nam yêu thương nước tiến công giặc.

Câu 60. “Tôi rất rất tiếc ko đầy đủ lựu đạn nhằm thịt không còn những thương hiệu đứng đầu bọn xâm lược“ Đây là lời nói phổ biến của ai?

a. Lê Quang Vịnh.
b. Lê Văn Dụ.
c. Lê Văn Thành.
d. Lê Hồng Tư.

Câu 61. Bác Hồ dạy:

"Không đem việc gì khó
Chỉ kinh hãi lòng ko bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt thực hiện nên"

Ra đời nhập thực trạng nào là trong đợt nào?

a. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ cho tới thăm hỏi đơn vị chức năng thanh niên xung phong.
b. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ cho tới thăm hỏi đơn vị chức năng thanh niên xung phong.
c. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ cho tới thăm hỏi đơn vị chức năng Đoàn Thanh Niên
d. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ cho tới thăm hỏi đơn vị chức năng Đoàn Thanh Niên

Câu 62. Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản nằm trong lớp trước tiên bởi Bác Hồ yêu kính đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng bao gồm bao nhiêu đồng chí?

a. 6 đồng chí.
b. 7 đồng chí.
c. 8 đồng chí.
d. 9 đồng chí.

Câu 63. Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn đem bao nhiêu chức năng?

a. 4 tác dụng.
b. 5 tác dụng.
c. 6 tác dụng.
d. 7 tác dụng.

Câu 64. Đoàn Thanh niên kể từ khi xây dựng cho tới hiện nay đã trải qua loa bao nhiêu kỳ đại hội?

a. 7 thứ tự đại hội.
b. 8 thứ tự đại hội.
c. 9 thứ tự đại hội.
d. 10 thứ tự đại hội.

Câu 65. Tên nhị “ Công trình Thanh Niên Cộng Sản “ nổi trội nhất trong mỗi năm vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XIX là gì?

a. Xây dựng nhà máy sản xuất Thủy năng lượng điện Hoà Bình – xây đắp nhà máy sản xuất Nhiệt năng lượng điện Phả Lại.
b. Xây dựng đàng chão năng lượng điện Bắc Nam – Xây dựng nhà máy sản xuất Nhiệt năng lượng điện Cẩm Phả
c. Xây dựng nhà máy sản xuất Thủy năng lượng điện Thác Bà – Xây dựng nhà máy sản xuất Thủy năng lượng điện Phú Bình.
d. Xây dựng nhà máy sản xuất Nhiệt năng lượng điện Đa Nhim - Xây dựng nhà máy sản xuất Thủy năng lượng điện Sơn La.

Câu 66. Qua 10 năm pk vô nằm trong oanh liệt ( 1954-1964) với những hiến đâng chất lượng và to lớn rộng lớn cho việc nghiệp cách mệnh, Đoàn và tuổi tác con trẻ Miền Nam và được Đảng và Nhà nước trao tặng thương hiệu cao quý?

a. Huân chương Chiến công Hạng Nhất.
b. Huân chương Thành đồng Hạng nhất.
c. Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất.
d. Anh hùng lực lượng vũ trang.

Câu 67. Đại hội thứ tự loại nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mệnh nước Việt Nam ra mắt nhập thời hạn nào?

a. Từ ngày 17 cho tới 26/3/1965.
b. Từ ngày 18 cho tới 26/3/1965.
c. Từ ngày 17 cho tới 26/3/1966.
d. Từ ngày 18 cho tới 26/3/1966.

Câu 68. Để ghi nhận lao động to lớn rộng lớn của tuổi tác con trẻ nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước tiếp tục tặng mang lại Đoàn và trào lưu thanh niên VN bao nhiêu huân chương Hồ Chí Minh?

a. 1 huân chương Sài Gòn.
b. 2 huân chương Sài Gòn.
c. 3 huân chương Sài Gòn.
d. 4 huân chương Sài Gòn.

Câu 69. Để ghi nhận lao động to lớn rộng lớn của tuổi tác con trẻ nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng mang lại Đoàn và trào lưu thanh niên VN bao nhiêu huân chương Sao Vàng?

a. 1 huân chương Sao Vàng.
b. 2 huân chương Sao Vàng.
c. 3 huân chương Sao Vàng.
d. 4 huân chương Sao Vàng.

Câu 70. Để ghi nhận lao động to lớn rộng lớn của tuổi tác con trẻ nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng mang lại Đoàn và trào lưu thanh niên VN bao nhiêu huân chương Độc Lập?

a. 1 huân chương Độc Lập.
b. 2 huân chương Độc Lập.
c. 3 huân chương Độc Lập.
d. 4 huân chương Độc Lập.

Câu 71. Để ghi nhận lao động to lớn rộng lớn của tuổi tác con trẻ nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng mang lại Đoàn và trào lưu thanh niên VN bao nhiêu huân chương Lao Động?

a. 10 huân chương Lao Động.
b. 12 huân chương Lao Động.
c. 13 huân chương Lao Động.
d. 14 huân chương Lao Động.

Câu 72: Để ghi nhận lao động to lớn rộng lớn của tuổi tác con trẻ nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước tiếp tục tặng mang lại Đoàn và trào lưu thanh niên VN bao nhiêu huân chương Kháng Chiến?

a. 10 huân chương Kháng Chiến.
b. 12 huân chương Kháng Chiến.
c. 13 huân chương Kháng Chiến.
d. 14 huân chương Kháng Chiến.

Câu 73. Các tấm gương vượt trội mang lại khí phách của tuổi tác con trẻ Thành Phố Sài Gòn là:

a. Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định.
b. Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo.
b. Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Võ Thị Thắm
c. Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí.

Câu 74. Anh Lý Tự Trọng tiếp tục gửi gắm lời nói gì cho tới tuổi tác con trẻ Việt Nam:

a. Không đem gì quý rộng lớn song lập tự tại
b. Con đàng thanh niên đơn thuần con phố Cách mạng chứ không cần nên con phố nào là khác
c. Sống, pk, làm việc, học hành bám theo gương Bác Hồ vĩ đại.
d. Câu a & c.

Câu 75. Các nhân vật liệt sĩ vượt trội của tuổi tác nhỏ trước giải tỏa là:

a. Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm.
b. Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám.
c. Võ Thị Sáu, Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi.
d. Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên.

Câu 76. Đồng chí Bế Tắc thư loại nhất Trung ương Đoàn trước tiên của nước Việt Nam là ai?

a. Hoàng Phương
b. Trần Bạch Đằng
c. Nguyễn Lam
d. Nguyễn Văn Cừ

Câu 77. Huấn thị của Chủ tịch Sài Gòn bên trên lễ kỷ niệm thứ tự loại 35 ngày xây dựng Đoàn tiếp tục vạch rõ: “Khi nói đến việc lịch sử dân tộc Đoàn, tất cả chúng ta nên chuồn ngược lên năm 1925”. Như vậy sự khiếu nại khai mạc quy trình tạo hình và cải cách và phát triển những tổ chức triển khai thanh niên cách mệnh bám theo Xu thế nằm trong sản ngôi nhà nghĩa là:

a. Nguyễn Ái Quốc xây đắp được một group thanh niên kín bao gồm 9 hội viên, nhập cơ đem 2 đoàn viên dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản (02/1925)
b. Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (6/1925)
c. Nguyễn Ái Quốc há những lớp đào tạo tu dưỡng mang lại Việt phái mạnh thanh niên Cách mạng đồng chí Hội sau thời điểm tổ chức triển khai này xây dựng.
d. Việt phái mạnh thanh niên Cách mạng đồng chí Hội triển khai ngôi nhà trương “Vô sản hoá”.

Câu 78. Đây đó là viên đá trước tiên nhằm sẵn sàng mang lại tổ chức triển khai thanh niên sau này”. Đó là điều đánh giá của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về việc thành lập của tổ chức:

a. nước Việt Nam Quang phục Hội
b. Thanh niên Cao vọng Đảng
c. Việt phái mạnh Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
d. Tâm tâm xã.

Câu 79. Nhằm tụ họp những thanh niên Việt phái mạnh đem Xu thế mácxít, mon 6/1925 Nguyễn Ái Quốc tiếp tục xây dựng một nhóm chức mang tên gọi:

a. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức
b. Hội những người dân Việt phái mạnh yêu thương nước
c. Việt phái mạnh Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
d. Hội liên hợp nằm trong địa

Câu 80. Khi còn sinh sống, Người là phụ vương, thầy học tập, đồng chí và cố vấn của tất cả chúng ta. Ngày ni, Người là ngôi sao sáng sáng sủa đi đường mang lại tất cả chúng ta tiếp cận cuộc cách mệnh xã hội”. Đây là một trong những đoạn nhập nội dung bài viết của Hồ Chủ tịch. Bác ham muốn nói tới ai?

a. Lênin
b. Ănghen
c. Các Mác
d. Mác và Ănghen

Câu 81. Tuần báo Thanh niên – cơ sở Trung ương của Việt phái mạnh Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội bởi Hồ Chủ tịch tạo nên tiếp tục đi ra số trước tiên nhập ngày?

a. 03/02/1930
b. 09/01/1930
c. 01/6/1925
d. 21/6/1925

Câu 82. Thanh niên làm việc tiếp tục trở thành một lực lượng cách mệnh rất rất quan lại trọng”. Nhận quyết định này được xác minh qua:

a. Án quyết nghị về công tác làm việc thanh niên vận động
b. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng mon 10/1930
c. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1931
d. a và b đích thị.

Câu chất vấn thăm dò hiểu về Đoàn thanh niên

Câu 1. Trong đại hội liên hoan nhân vật đồng chí đua đua cả nước mon 01/1967 đem 6 thiếu thốn nhi được về dự, nhập cơ mang trong mình một em cụt hai tay vẫn phấn đấu học tập xuất sắc. Người này đó là ai?

Hoa Xuân Tứ (quê ở Nghệ Tĩnh)

Câu 2. Đoàn tớ được có tên Bác Hồ nhập năm nào?

Năm 1970

Câu 3. Họ và thương hiệu tuy nhiên thân mật của Bác Hồ?

Thân phụ: Nguyễn Sinh Sắc

Thân mẫu: Hoàng Thị Loan

Câu 4.

Một nài cọ tinh khiết nước thù
Hai nài mang đến nghiệp xưa chúng ta Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn nài vẻn vẹn sở công lênh này

Hãy cho thấy thêm 4 câu bên trên tương quan cho tới cuộc khởi nghĩa nào là ở nước ta?

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Câu 5. Nói về sức khỏe của niềm tin liên kết, sinh tiền Bác Hồ đem dạy:

Đoàn kết, liên kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công xuất sắc, đại trở thành công

Trong kho báu ca dao, phương ngôn của dân tộc bản địa tớ đem thật nhiều câu nói tới niềm tin này. Quý khách hàng hãy nêu 1 trong mỗi câu ca dao, phương ngôn đó?

Một cây thực hiện chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Câu 6. Người team viên thiếu thốn niên nhân vật của núi rừng Pơ-lây-me tiếp tục làm tan 8 xe cộ quân sự chiến lược của giặc, thăm dò khử 88 thương hiệu địch. Khi phát triển thành đồng chí giải tỏa, anh được tuyên dương là Anh hùng những lực lượng vũ trang giải tỏa Miền Nam. Anh là ai?

Kơpakơlong

Câu 7. Đoàn tớ được đầu tiên có tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn nhập mon năm nào?

Tháng 12/1976

Câu 8.  “…Độc lập tự tại là của trân quý, quý giá chỉ vô ngần, tớ tiếp tục cực sở nhập từng nào năm mới tết đến giành được, rất cần được nỗ lực lưu giữ gìn, bảo vệ…” được Bác Hồ phát biểu ở đâu?

Tuyên ngôn độc lập

Câu 9.  Tên viên tướng mạo Tàu bị Hai Bà Trưng vượt mặt nên quăng quật cả ấn tín chạy về Tàu?

Tô Định

Câu 10. Hãy thăm dò 1 câu phương ngôn, ca dao đồng nghĩa tương quan với câu phương ngôn sau:

“Yêu ai, yêu thương cả đàng đi
Ghét ai, ghét bỏ cả tông chi chúng ta hàng”
“Thương nhau ngược ấu cũng tròn
Ghét nhau ngược người yêu hòn cũng méo”

Câu 11. Tại đại hội đồng chí đua đua của tỉnh, em được ủy ban mặt trận tỉnh tặng 3 danh hiệu: Dũng sĩ khử Mỹ, dũng sĩ khử xe cộ cơ giới, dũng sĩ quyết thắng cấp cho ưu tú. Đại hội tán đồng bầu em là đồng chí đua đua số một của lực lượng võ trang quần chúng giải tỏa Thủ dầu một. Người này đó là ai?

Hồ Văn Mên.

Câu 12. Đoàn TNCS Sài Gòn được tổ chức triển khai và sinh hoạt bám theo nguyên lý nào?

Tập trung dân ngôi nhà.

Câu 13. Sau 30 năm sinh hoạt ở quốc tế, Bác Hồ về bên nước nhập thời hạn nào?

Ngày 08/02/1941

Câu 14. Nhà sàn là kiểu dáng trú ngụ rất rất nhiều năm của dân tộc bản địa tớ. Hình hình họa của những căn nhà sàn kể từ 2700 năm trước đó và được người thời xưa lưu lưu giữ thông dụng ở đâu?

Trống đồng là điểm người thời xưa lưu lưu giữ hình hình họa những ngôi nhà sàn cổ. Trên các cái trống rỗng đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Sông Đà đều sở hữu hình hình họa các cái ngôi nhà sàn cái cong, chân cột cao.

Câu 15. Cho biết người sáng tác của 2 bài bác Hành khúc Đội?

Phạm Tuyên và Phong Nhã.

Câu 16. Trong plan 5 năm thứ tự loại nhất xây đắp CNXH ở Miền Bắc, thiếu thốn nhi toàn nước tiếp tục tích rất rất nhập cuộc trào lưu “kế hoạch nhỏ” xây đắp nhà máy sản xuất vật liệu nhựa TNTP ở TP Hải Phòng. Đây là ý tưởng sáng tạo của ai?

Sáng loài kiến của thiếu thốn nhi TP Hải Phòng và thị xã Sơn Tây.

Câu 17. Từ khi xây dựng đến giờ, Đoàn tớ tiếp tục bao nhiêu thứ tự thay đổi tên? 7 lần

Câu 18. “…Đoàn viên và thanh niên tớ phát biểu cộng đồng là chất lượng, từng việc đều nhiệt huyết xung phong, ko lo ngại khó khăn khăn…” được Bác Hồ viết lách ở tư liệu nào?

Trong Di chúc của Bác Hồ.

Câu 19. Dưới thời phong loài kiến từng việc nước đều bởi hoàng thất và giới qúi tộc bàn thảo, người dân ko được đặt câu hỏi chủ ý hoặc nhập cuộc việc nước. Vậy nhưng mà ở nước Việt Nam tiếp tục đem buổi họp mời mọc người dân cho tới đưa ra quyết định việc nước. Hãy cho thấy thêm này đó là buổi họp nào?

Họp cố lão bên trên Diên Hồng (đầu năm 1285) nhằm chất vấn chủ ý kháng chiến chống quân Mông Cổ thứ tự loại nhị.

Câu trăng tròn. Một cuộc khởi nghĩa dân cày ra mắt ở nửa sau thế kỷ 18 đang đi tới ca dao VN. Quý khách hàng hãy điền nhập điểm trống rỗng của câu ca dao sau nhằm hiểu ra rộng lớn này đó là cuộc khởi nghĩa nào?

“Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương … bị vây nhập thành”

Chàng Lía, cuộc khởi nghĩa của chàng Lía ở Truông Mây Tỉnh Bình Định.

Câu 21. Tại “Đại hội đua đua cả nước thứ tự loại VI” được tổ chức triển khai bên trên thủ đô thủ đô hà nội, mang trong mình một đại biểu tí hon được quánh cơ hội nhập cuộc Đại hội với kết quả chất lượng “Vô địch cờ vua toàn cầu U10”. Em là ai?

Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Câu 22. Điều lệ Đoàn TNCS Sài Gòn quy quyết định đem từng nào đoàn viên thì được xây dựng Chi đoàn?

Có 3 đoàn viên.

Câu 23.

“…Bác lưu giữ miền Nam, nỗi lưu giữ nhà
Miền Nam ao ước Bác, nỗi ao ước cha…”

Tác fake là ai?

Tố Hữu.

Câu 24. Hội Duy Tân bởi ai trở thành lập?

Hội Duy Tân bởi Phan Bội Châu xây dựng nhập năm 1904

Câu 25. Các câu ca dao tại đây không đủ nhị kể từ chỉ 1 địa điểm. Quý khách hàng hãy điền nhập mang lại đích thị nghĩa?

“Lên tía xứng đáng tuổi tác anh tài
Roi ngà, ngựa Fe đi ra oai nghiêm trận tiền
Một phen sương lửa dẹp Yên
…. nhẹ nhõm gót thần tiên lên trời”

Sóc Sơn (Thánh Gióng cất cánh lên trời bên trên núi Sóc Sơn)

Câu 26. Hãy bố trí trật tự đúng chuẩn tên thường gọi của Đội qua loa những thời kỳ?

a. Đội thiếu thốn nhi cứu vớt quốc
b. Đội nhi đồng cứu vớt quốc
c. Đội thiếu thốn nhi mon 8
d. Đội thiếu thốn niên chi phí phong Sài Gòn.

a thay đổi b

Câu 27. Trong cuộc sống sinh hoạt cách mệnh, Bác Hồ đem thật nhiều thương hiệu. Quý khách hàng hãy bố trí đích thị trình tự động thời hạn những tên thường gọi tại đây của Bác?

a. Nguyễn Sinh Cung (1890)
b. Nguyễn Tất Thành (1901)
c. Nguyễn Ái Quốc (1919)
d. Nguyễn Văn Ba (1911)
e. Sài Gòn (1942)

c thay đổi d

Câu 28. Ngày 26/3 được đưa ra quyết định lựa chọn thực hiện ngày kỷ niệm xây dựng Đoàn. Vì cơ là:

a. Ngày Ban chấp hành Đoàn đi ra “Án quyết nghị về công tác làm việc thanh niên hoạt động.
b. Một ngày nhập thời hạn ở đầu cuối của Hội nghị Trung ương Đảng thứ tự loại II – ngày bàn thảo và đưa ra quyết định những yếu tố cần thiết về công tác làm việc hoạt động, tổ chức triển khai thanh niên.
c. Ngày Chủ tịch Sài Gòn lập group thanh niên kín cốt cán trước tiên.
d. Ngày xây dựng tổ chức triển khai Việt phái mạnh thanh niên cách mệnh đồng chí Hội.

Câu 29. “Muốn Đoàn gia tăng và cải cách và phát triển thì toàn bộ Đoàn viên nên gương mẫu”. Đó là thông tư của:

a. Đại hội Đoàn cả nước thứ tự II
b. Sở chủ yếu trị với Đại hội Đoàn cả nước thứ tự II
c. Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn cả nước thứ tự II
d. Bác Hồ lúc tới dự Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại II.

Câu 30. Phong trào đua đua vượt trội nhất của tuổi tác con trẻ 2 miền Nam-Bắc nhập kháng chiến chống Mỹ trong thời điểm 60 là:

a. Dẻo tay cày, hoặc tay súng
b. Ba sẵn sàng, năm xung phong
c. Vai trăm cân nặng, chân vạn dặm.
d. Cả 3 đều đích thị.

31. Đoàn TNCS Sài Gòn được xây dựng vào trong ngày mon năm nào?

Đáp án: 26/3/1931

32. Tổ chức nước Việt Nam thanh niên cách mệnh đồng chí hội chi phí thân mật của Đoàn TNCS Sài Gòn xây dựng nhập thời hạn nào?

Đáp án: 1925

33. Tổ chức nước Việt Nam thanh niên cách mệnh đồng chí hội chi phí thân mật của Đoàn TNCS Sài Gòn bởi ai sáng sủa lập?

Đáp án: Bác Hồ

34. Đội TNTP Sài Gòn bởi ai thẳng phụ trách móc và lãnh đạo?

Đáp án: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

35. Trong thời hạn kháng chiến chống Mỹ cứu vớt nước Đoàn tớ nổi lên một trào lưu thanh niên tự nguyện đi ra mặt trận cứu vớt nước. Đó là trào lưu gì?

Đáp án: Thanh niên xung phong

36. Người đoàn viên trước tiên tiếp tục trượt xuống vì như thế sự nghiệp cách mệnh là ai? Lúc cơ anh từng nào tuổi?

Đáp án: Lý Tự Trọng, 17 tuổi

37. “Con đàng của thanh niên chỉ rất có thể là con phố cách mệnh và ko thể là con phố nào là khác…” Câu phát biểu bất hủ bên trên là của ai?

Đáp án: Lý Tự Trọng

38. "Mùa hoa Lêkima nở, ở quê tớ miền khu đất đỏ tía, sông núi vẫn nhắc thương hiệu người anh hùng", người ấy là ai?

Đáp án: Võ Thị Sáu

39. Em hãy hát một bài bác hát về một nhân vật liệt sỹ nhưng mà em biết.

40. Em hãy hát một bài bác hát về Đoàn TNCS Sài Gòn.

Xem thêm: tổng kết phần văn bản nhật dụng lớp 9 violet