câu nào dưới đây nói về đặc tính của chất rắn kết tinh là không đúng

  1. Lớp 10

  2. Câu này tiếp sau đây nói tới đặc điểm của hóa học rắn kết tinh nghịch là ko chính ?

hint-header

Cập nhật ngày: 13-10-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn hướng dẫn Hoàng Châu


Câu này tiếp sau đây nói tới đặc điểm của hóa học rắn kết tinh nghịch là không đúng?

A

Có thể sở hữu tính dị phía hoặc sở hữu tính đẳng phía.

B

Không sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy xác lập.

C

Có cấu hình tinh nghịch thể.

D

Có nhiệt độ nhiệt độ chảy xác lập.

Chủ đề liên quan

Chọn đáp án chính.
Đặc tính của hóa học rắn vô đánh giá là

A

dị phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng xác lập.

B

đẳng phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng không xác lập.

C

dị phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng ko xác lập.

D

đẳng phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng ko xác lập.

Chọn đáp án chính.
Đặc tính của hóa học rắn nhiều tinh nghịch thể là

A

đẳng phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng xác lập.

B

dị phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng ko xác lập.

C

đẳng phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng ko xác lập.

D

dị phía và rét chảy ở nhiệt độ phỏng ko xác lập.

Chất rắn này tiếp sau đây, nằm trong loại hóa học rắn kết tinh?

A

Thuỷ tinh nghịch.

B

Nhựa đàng.

C

Kim loại.

D

Cao su.

Chất rắn này tiếp sau đây nằm trong loại hóa học rắn vô ấn định hình?

A

Băng phiến.

B

Nhựa đàng.

C

Kim loại.

D

Hợp kim.

Độ nở lâu năm l của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác lập theo đòi công thức:

A

.

B

.

C

.

D

.

Độ nở khối của vật rắn đồng hóa học được xác lập theo đòi công thức:

A

.

B

.

C

.

D

Một thước thép ở 200C có tính lâu năm 1m, thông số nở lâu năm của thép là = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ phỏng tăng cho tới 400C, thước thép này lâu năm tăng là:

A

2,4 milimet.

B

3,2 milimet.

C

4,2mm.

D

0,22 milimet.

Một thanh dầm cầu vì thế Fe có tính lâu năm là 10m Khi nhiệt độ phỏng ngoài cộng đồng là 100C. Khi nhiệt độ phỏng ngoài cộng đồng là 400C thì phỏng lâu năm của thanh dầm cầu tiếp tục gia tăng bao nhiêu? hiểu thông số nở lâu năm của Fe là 12.10-6K.

A

Tăng xấp xỉ 36 milimet.

B

Tăng xấp xỉ 1,3 milimet.

C

Tăng xấp xỉ 3,6 milimet.

D

Tăng xấp xỉ 4,8 milimet.

Dụng cụ sở hữu phương pháp hoạt động và sinh hoạt ko tương quan đến việc nở vì thế nhiệt độ là:

A

Rơ le nhiệt độ.

B

Nhiệt kế tiếp sắt kẽm kim loại.

C

Đồng hồ nước bấm giây.

D

Ampe kế tiếp nhiệt độ.

Khi sụp đổ nước sôi nhập vào ly thuỷ tinh nghịch thì ly thuỷ tinh nghịch thường hay bị nứt vỡ, còn ly thạch anh không trở nên nứt vỡ là vì:

Xem thêm: gặp nhau đây rồi chia tay ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây

A

Cốc thạch anh sở hữu trở nên dày rộng lớn.

B

Thạch anh cứng rộng lớn thuỷ tinh nghịch.

C

Thạch anh sở hữu thông số nở khối nhỏ rộng lớn thuỷ tinh nghịch nhiều.

D

Cốc thạch anh sở hữu lòng dày rộng lớn.

Khi vật rắn sắt kẽm kim loại bị nung rét thì lượng riêng biệt của vật tăng hoặc giảm? Tại sao?

A

Tăng, vì thế thể tích của vật ko thay đổi tuy nhiên lượng của vật tách.

B

Giảm, vì thế lượng của vật ko thay đổi tuy nhiên thế tích của vật tăng.

C

Tăng. vì thế thể tích của vật tăng chậm rãi còn lượng của vật tăng nhanh chóng rộng lớn.

D

Giảm, vì thế khối lương bổng của vật tăng châm còn thế của vật tăng nhanh chóng rộng lớn.

Chọn phương án sai: “Chất rắn … ”

A

kết tinh nghịch luôn luôn sở hữu tính dị phía.

B

đa tinh nghịch thể sở hữu tính đẳng phía.

C

đơn tinh nghịch thể sở hữu tính dị phía.

D

vô đánh giá sở hữu tính đẳng hướng

“ Vật rắn…có tính dị hướng”

A

kết tinh

B

vô ấn định hình

C

đơn tinh nghịch thể

D

đa tinh nghịch thể

Chọn câu sai?

A

Chất rắn không tồn tại cấu hình tinh nghịch thể là hóa học rắn vô đánh giá.

B

Chất rắn cấu trúc từ là một tinh nghịch thể là hóa học rắn đơn tinh nghịch thể.

C

Chất rắn cấu trúc kể từ vô số tinh nghịch thể nhỏ link láo lếu độn là hóa học rắn nhiều tinh nghịch thể

D

Sự khác nhau về đặc thù vật lí theo đòi những phương nhập vật rắn gọi là tính đẳng hướng

Chọn tuyên bố sai

A

Chất rắn kết kinh sở hữu cấu hình mạng tinh nghịch thể xác lập.

B

Cấu trúc mạng tinh nghịch thể không giống nhau thì đặc thù của hóa học kết tinh nghịch không giống nhau.

C

Các hóa học không giống nhau sở hữu mạng tinh nghịch thể không giống nhau.

D

Chất cấu tạo nên kể từ và một loại yếu tố chất hóa học thì mạng tinh nghịch thể nên tương đương nhau.

Chọn câu sai. Chuyển động nhiệt độ ở hóa học rắn kết tinh nghịch sở hữu đặc điểm

A

các phân tử tạo nên mạng tinh nghịch thể hoạt động láo lếu độn tự tại.

B

các phân tử tạo thành mạng tinh nghịch thể luôn luôn xấp xỉ láo lếu độn xung xung quanh địa điểm cân đối xác lập.

C

nhiệt phỏng càng tốt phân tử tạo thành mạng tinh nghịch thể xấp xỉ càng mạnh.

D

ở 00C phân tử tạo thành mạng tinh nghịch thể vẫn xấp xỉ.

Chọn phương án đúng:

A

Vật rắn vô đánh giá không tồn tại cấu hình mạng tinh nghịch thể.

B

Chuyển động nhiệt độ của những phân tử vật rắn vô đánh giá tương đương hoạt động nhiệt độ của vật rắn kết tinh nghịch.

C

Chất vô đánh giá sở hữu tính dị phía.

D

Chất vô đánh giá sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy xác lập.

Vật này tại đây không có cấu hình tinh nghịch thể ?

A

Hạt muối hạt

B

Viên vàng

C

Miếng thạch anh

D

Cốc thủy tinh nghịch

Phân loại những hóa học rắn Theo phong cách này bên dưới đó là đúng?

A

Chất rắn đơn tinh nghịch thể và hóa học rắn vô đánh giá.

B

Chất rắn kết tinh nghịch và hóa học rắn vô đánh giá.

C

Chất rắn nhiều tinh nghịch thể và hóa học rắn vô đánh giá.

D

Chất rắn đơn tinh nghịch thể và hóa học rắn nhiều tinh nghịch thể.

Đặc điểm và đặc thù này tiếp sau đây không tương quan cho tới hóa học rắn kết tinh?

A

Có hình dáng học tập xác lập.

B

Có cấu hình tinh nghịch thể.

C

Xem thêm: tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên khoảng

Có nhiệt độ nhiệt độ chảy ko xác lập.

D

Có nhiệt độ nhiệt độ chảy xác lập.