cấu trúc của trái đất thạch quyển thuyết kiến tạo mảng

I. Cấu trúc của Trái Đất
– Có cấu trúc ko hệt nhau.

Hinh 7.1. Cấu trúc của Trái Đất

Bạn đang xem: cấu trúc của trái đất thạch quyển thuyết kiến tạo mảng

Hinh 7.1. Cấu trúc của Trái Đất

1. Lớp vỏ Trái Đất
– Vị trí: ở ngoài nằm trong.
– Độ dày: Khoảng 15 – 70km
– Đặc điểm: Cứng, vô cùng mỏng dính, bao gồm 3 loại đá, kể từ bên trên xuống có:
. Trầm tích: Dày mỏng dính không được đều, ko liên tiếp.
. Đá Granít: Là nền những lục địa
. Đá Bazan: Thường lòi ra ở lòng hồ nước.
– Gồm:
+ Vỏ lục địa: kể từ mặt mũi khu đất cho tới 70 km
+ Vỏ đại dương: kể từ mặt mũi khu đất cho tới 5 km

Hinh 7.2. Lớp vỏ Trái Đất. Thạch quyển

Hinh 7.2. Lớp vỏ Trái Đất. Thạch quyển


2. Lớp Manti
– Vị trí: nằm tại đằm thắm (từ lớp Vỏ cho tới 2900 km)
– Độ dày: Khoảng 2900 km
– Đặc điểm: Chiếm 80% thể tích, 68,5% lượng Trái Đất.
. Rất đậm quánh, quánh dẻo
. Vật hóa học ở tình trạng rắn.
Thạch quyển : Vỏ Trái Đất và phần bên trên lớp Manti (sâu khoảng tầm 100km), bao gồm nhiều loại đá không giống nhau, tạo nên trở nên lớp vỏ cứng ở ngoài nằm trong của Trái Đất.
– Gồm:
+ Manti trên: lớp Vỏ cho tới 700 km.
+ Manti dưới: kể từ 700 km cho tới 2900 km.

3. Nhân Trái Đất
– Vị trí: nằm phí trong nằm trong (từ 2900 km cho tới 6370 km)
– Độ dày: Khoảng 3470 km
– Đặc điểm: Vật hóa học ở tình trạng lỏng. Vật hóa học ở tình trạng rắn, bộ phận chất hóa học hầu hết là Ni, Fe.
– Gồm:
+ Nhân ngoài: kể từ 2900 km cho tới 5100 km
+ Nhân trong: kể từ 5100 km cho tới 6370 km.

II. Thuyết Kiến tạo nên mảng

Hinh 7.3. Các mảng kiến thiết rộng lớn của Thạch quyển

Hinh 7.3. Các mảng kiến thiết rộng lớn của Thạch quyển

– Thuyết kiến thiết mảng : Vỏ Trái Đất vô quy trình tạo hình của chính nó đã biết thành biến dị vì thế những đứt gãy và tách rời khỏi trở nên một trong những đơn vị chức năng kiến thiết, từng đơn vị chức năng là 1 trong những mảng cứng, gọi là những mảng kiến thiết.
– Theo thuyết này, thạch quyển được cấu trúc bởi vì một trong những mảng ở kề nhau. Các mảng này nhẹ nhàng, nổi bên trên lớp vật hóa học quánh mềm nằm trong tầng bên trên nằm trong của bao Manti và dịch chuyển một cơ hội chậm trễ.
– Thạch quyển được cấu trúc bởi vì 7 mảng rộng lớn (mảng Tỉnh Thái Bình Dương, mảng Ô-xtrây-li-a – bấm Độ, mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực) và một trong những mảng nhỏ. Mỗi mảng thông thường bao gồm cả phần châu lục và phần lòng hồ nước, tuy nhiên sở hữu mảng chỉ mất phần hồ nước như mảng Tỉnh Thái Bình Dương.
– Trong Lúc dịch chuyển, những mảng hoàn toàn có thể xô vô nhau hoặc tách xa vời nhau. Hoạt động vận động và di chuyển của một trong những mảng rộng lớn của vỏ Trái Đất là vẹn toàn nhân sinh rời khỏi những hiện tượng lạ kiến thiết, động khu đất, núi lửa …

Hinh 7.4. Hai mảng kiến thiết tách tách nhau và Hình 7.5. Hai mảng kiến thiết xô vô nhau

Hinh 7.4. Hai mảng kiến thiết tách tách nhau và Hình 7.5. Hai mảng kiến thiết xô vô nhau

TRẢ LỜI CÂU HỎI LIÊN QUAN

? (trang 25 SGK Địa lý 10) Quan sát hình 7.1 (trang 25 SGK Địa lý 10), tế bào miêu tả cấu tạo của Trái Đất?
Cấu trúc của Trái Đất bao gồm nhiều tầng.
+ Lớp vỏ Trái Đất: bao gồm vỏ châu lục (đến 70 km) và vỏ hồ nước (đến 5 km)
+ Lớp Manti: gốm tầng Manti bên trên (lừ 15 đèn 700 km) và tầng Manti dưới(từ 700 cho tới 2.900 km).
+ Nhân Trái Đất: bao gồm nhân ngoài (từ 2.900 cho tới 5.100 km) và nhân vô (từ 5.100 cho tới 6.370 km).

? (trang 26 SGK Địa lý 10) Quan sát hình 7.2 (trang 26 SGK Địa lý 10), cho thấy thêm sự không giống nhau đằm thắm vỏ châu lục và vỏ hồ nước.
– Vỏ châu lục phân bổ ở châu lục và 1 phần bên dưới mực nước biển; bề dày trung bình: 35 – 40 km (ứ miền núi cao cho tới 70 – 80 km): cấu trúc bao gồm tía lớp đá: trầm tích, granit và badan.
– Vỏ hồ nước phân bổ ở những nền hồ nước, bên dưới tầng nước biển; bề dày khoảng là 5 – 10 km; không tồn tại lớp đá granit.

? (trang 26 SGK Địa lý 10) Quan sát hình 7.1 (trang 25 SGK Địa lý 10), cho thấy thêm lớp Manti được tạo thành bao nhiêu tầng? Giới hạn của từng tầng?
Lớp Manti được tạo thành nhì tầng.
+ Tầng Manti bên trên (lừ 15 cho tới 700 km).
+ Tầng Manti bên dưới (từ 700 cho tới 2.900 km).

? (trang 27 SGK Địa lý 10) Dựa vô hình 7.3 (trang 27 SGK Địa lý 10), cho thấy thêm 7 mảng kiến thiết rộng lớn là những mảng nào?
7 mảng kiến thiết lớn:
-mảng Tỉnh Thái Bình Dương
-mảng bấm Độ – Ô-xtrây-li-a
-mảng Âu – Á
-mảng Phi.
-mảng Bắc Mĩ.
-mảng Nam Mĩ
-mảng Nam Cực.

? (trang 28 SGK Địa lý 10) Quan sát hình 7.4 (trang 28 SGK Địa lý 10), cho thấy thêm nhì cơ hội xúc tiếp của những mảng kiến thiết và sản phẩm của từng cơ hội xúc tiếp.
– Tiếp xúc tách dãn: tạo nên những sinh sống núi ngầm ở hồ nước.
– Tiếp xúc dồn ép: tạo hình nên những mặt hàng núi cao, những hòn đảo núi lửa, những vực biển lớn thâm thúy.

? (trang 28 SGK Địa lý 10) Dựa vô hình 7.1 (trang 25 SGK Địa lý 10) và nội dung vô SGK, lập bảng đối chiếu những lớp cấu trúc của Trái Đất (vị trí, phỏng dày, quánh điểm).

Lớp

Vị trí

Độ dày

(km)

Đặc điểm

1. Vỏ Trái Đất :

– Vỏ châu lục.

– Vỏ hồ nước.

– Ngoài cùng

– Từ mặt mũi khu đất cho tới 70 km

Xem thêm: sách giải thích ngữ pháp tiếng anh mai lan hương

– Từ mặt mũi khu đất cho tới 5 km

Khoảng

15-70

– Cứng, vô cùng mỏng dính.

– Gồm 3 loại đá, kể từ bên trên xuống có:

+ Trầm tích: Dày mỏng dính không được đều, ko liên tiếp.

+ Đá Granít: Là nền những lục địa

+ Đá Bazan: Thường lòi ra ở lòng đại  dương.

2. Lớp Manti:

– Manti trên

– Manti dưới

– Vỏ đến  2900 km

– Vỏ cho tới 700 km

– Từ 700 km cho tới 2900 km

Khoảng

2900

Chiếm 80% thể tích, 68,5% lượng Trái Đất.

– Rất đậm quánh, quánh dẻo

– Vật hóa học ở tình trạng rắn.

Thạch quyển : Vỏ Trái Đất và phần bên trên lớp Manti (sâu khoảng tầm 100km), bao gồm nhiều loại đá không giống nhau, tạo nên trở nên lớp vỏ cứng ở ngoài nằm trong của Trái Đất.

3. Nhân Trái Đất :

– Nhân ngoài

– Nhân vô.

– Từ 2900 km cho tới 6370 km

– Từ 2900 km đến  5100 km

– Từ 5100 km đến  6370 km

Khoảng

3470

Xem thêm: đề thi đại học môn toán khối a năm 2010

– Vật hóa học ở tình trạng lỏng.

– Vật hóa học ở tình trạng rắn, bộ phận chất hóa học hầu hết là Ni, Fe.

? (trang 28 SGK Địa lý 10) Trình bày những nội dung chủ yếu của thuyết kiến thiết mảng.
– Thuyết kiến thiết mảng : Vỏ Trái Đất vô quy trình tạo hình của chính nó đã biết thành biến dị vì thế những đứt gãy và tách rời khỏi trở nên một trong những đơn vị chức năng kiến thiết, từng đơn vị chức năng là 1 trong những mảng cứng, gọi là những mảng kiến thiết.
– Theo thuyết này, thạch quyển được cấu trúc bởi vì một trong những mảng ở kề nhau. Các mảng này nhẹ nhàng, nổi bên trên lớp vật hóa học quánh mềm nằm trong tầng bên trên nằm trong của bao Manti và dịch chuyển một cơ hội chậm trễ.
– Thạch quyển được cấu trúc bởi vì 7 mảng rộng lớn (mảng Tỉnh Thái Bình Dương, mảng Ô-xtrây-li-a – bấm Độ, mảng Âu – Á, mảng Phi, mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực) và một trong những mảng nhỏ. Mỗi mảng thông thường bao gồm cả phần châu lục và phần lòng hồ nước, tuy nhiên sở hữu mảng chỉ mất phần hồ nước như mảng Tỉnh Thái Bình Dương.
– Trong Lúc dịch chuyển, những mảng hoàn toàn có thể xô vô nhau hoặc tách xa vời nhau. Hoạt động vận động và di chuyển của một trong những mảng rộng lớn của vỏ Trái Đất là vẹn toàn nhân sinh rời khỏi những hiện tượng lạ kiến thiết, động khu đất, núi lửa …