cây xanh hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây

Câu hỏi:

12/02/2020 28,958

Chọn đáp án C.

Bạn đang xem: cây xanh hấp thụ canxi ở dạng nào sau đây

Cây hít vào những yếu tắc khoáng bên dưới dạng ion hòa tan. Vì vậy, trong số hóa học thưa bên trên, chỉ mất ion Ca2+ thì cây mới nhất hít vào được.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những yếu tắc nào là sau đấy là yếu tắc vi lượng?

A. K, Zn, Mo

B. Mn, Cl, Zn

C. C, H, B

D. B, S, Ca

Câu 2:

Khi nói đến thở ở thực vật, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I.Quá trình thở ở phân tử đang được nảy nõn ra mắt mạnh rộng lớn ở phân tử đang được nhập quy trình ngủ.

II.Hô hấp đưa đến những thành phầm trung gian trá cho những quy trình tổ hợp những hóa học cơ học không giống nhập khung hình.

III.Phân giải kị khí bao hàm quy trình Crep và chuỗi chuyền electron trong thở.

Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quy trình phân giải glucozơ trở thành axit piruvic đều ra mắt nhập ti thể.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 3:

Khi nói đến quy trình quang quẻ ăn ý tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Quang ăn ý là 1 trong những quy trình phân giải những hóa học cơ học trở thành vô sinh bên dưới tính năng của khả năng chiếu sáng.

B. Quá trình quang quẻ ăn ý xẩy ra ở toàn bộ những tế bào của cây cối.

C. Quá trình quang quẻ ăn ý ở cây cối luôn luôn với trộn sáng sủa và trộn tối.

D. Pha tối của quang quẻ ăn ý ko dựa vào nhiệt độ chừng môi trường thiên nhiên.

Câu 4:

Khi nói đến mạch mộc và mạch rây, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Mạch mộc được kết cấu kể từ tế bào sinh sống và tế bào bị tiêu diệt.

Xem thêm: cho hình chóp s abcd đáy là hình bình hành

B. Mạch rây vận gửi những hóa học kể từ lá xuống rễ.

C. Mạch mộc chỉ vận gửi nước và ion khoáng.

D. Mạch rây được kết cấu kể từ tế bào sinh sống và tế bào bị tiêu diệt.

Câu 5:

Lông hít của rễ vì thế tế bào nào là tại đây cách tân và phát triển thành?

A. Tế bào mạch mộc ở rễ

B. Tế bào mạch rây ở rễ

C. Tế bào nội bì

D. Tế bào biểu so bì của rễ.

Câu 6:

Vi trùng Rhizôbium với kĩ năng cố định và thắt chặt đạm vì thế bọn chúng với loại enzim nào là sau đây?

A. Nitrôgenaza

B. Amilaza

C. Caboxilaza

D. Nuclêaza

Câu 7:

Khi nói đến quang quẻ ăn ý, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Nếu không tồn tại diệp lục a tuy nhiên vẫn đang còn diệp lục b và những sắc tố không giống thì cây vẫn quang quẻ ăn ý tuy nhiên hiệu suất quang quẻ ăn ý thấp rộng lớn đối với tình huống với diệp lục a.

II. Chỉ cần phải có khả năng chiếu sáng, với nước và với CO2 thì quy trình quang quẻ ăn ý luôn luôn ra mắt.

III. Nếu không tồn tại CO2 thì ko xẩy ra quy trình quang quẻ phân li nước.

IV. Quang ăn ý ra quyết định 90 cho tới 95% năng suất cây xanh.

A. 2

B. 4

C. 3

Xem thêm: sơ đồ các bộ phận của văn học việt nam

D. 1