Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ, By Thich Nhat Hanh

Tên sách : Chỉ Nam Thiền tập dành cho người trẻ Tác giả : Thích Nhất Hạnh Dịch giả : không Ngôn ngữ : Việt Số trang : 40 Nhà xuất bản : đang cập nhật Năm xuất bản : 1998 Phân loại : Giảng Luận MCB : OPAC : Tóm tắt :
Lời đầu sách ................................................................................................... 4
01. Phục hồi sự sống ..................................................................................... 7
02. Có mặt cho ta ........................................................................................... 7
03. Bạn có đang thật sự sống? ..................................................................... 8
04. Bây giờ và ở đây ...................................................................................... 8
05. An Ban Thủ Ý .......................................................................................... 9
06. Thiết lập cây cầu ................................................................................... 10
07. Bốn bài tập thở ...................................................................................... 11
08. Lo cho tâm trước đã .............................................................................. 12
09. Lợi ích của thiền tập ............................................................................. 13
10. Buông thư toàn thân ............................................................................. 13
11. Thân cũng là tâm................................................................................... 15
12. Dừng lại để tiếp xúc ............................................................................. 15
13. Thiền đi .................................................................................................. 16
14. Bước chân về với sự sống .................................................................... 17
15. Trở về tự thân ........................................................................................ 18
16. Quay về nương tựa ............................................................................... 19
17. Thực tập tiêu thụ ................................................................................... 20
18. Đoàn thực ............................................................................................... 21
19. Xúc thực ................................................................................................. 21
21. Tư niệm thực ......................................................................................... 23
22. Sự nghiệp của ta là gì? .......................................................................... 24
23. Thức thực ............................................................................................... 25
24. Niềm đau ấy từ đâu? ............................................................................ 25
26. Đừng chạy trốn khổ đau ...................................................................... 27
27. Mẹ và con đâu phải là hai! ................................................................... 28
28. Ta có thể lấy cha mẹ ra khỏi ta không? .............................................. 28 3 | M ụ c l ụ c
30. Bi thính ................................................................................................... 30
31. Nghe tận nguồn cơn ............................................................................. 30
32. Ba ơi, ba giúp con đi! ............................................................................ 31
33. Tái lập truyền thông ............................................................................. 32
34. Thương gia cấp cô độc ......................................................................... 33
35. Lý tưởng cứu đời .................................................................................. 34
37. Tiếp nối cha ông .................................................................................... 37
38. Năm giới quý báu ................................................................................. 38
*
Facebook
*
Google
*
Google+

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
*
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
*
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
*
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
*
Đức Phật và những vấn đề thời đại
*
Vô Ngã và Luân Hồi
*
Giảng giải kinh Bát Nhã
*
Lược giảng Luận Trung Quán
*
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
*
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
*
Lược giải Luận Trung Quán
*
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
*