cho 1 56 gam hỗn hợp gồm al và al2o3

Câu hỏi:

20/07/2020 30,010

Cho 1,56 gam lếu láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản ứng không còn với hỗn hợp HCl (dư), nhận được V lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp X. Nhỏ kể từ từ dung dịch NH3 đến dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa, thanh lọc không còn lượng kết tủa, nung cho tới lượng ko thay đổi nhận được 2,04 gam hóa học rắn. Viết những PTHH xẩy ra và tính độ quý hiếm của V 

Bạn đang xem: cho 1 56 gam hỗn hợp gồm al và al2o3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 32,04 gam AlCl3 nhập 500 ml hỗn hợp NaOH 1,6M sau thời điểm phản xạ đoạn nhận được thu được từng nào gam kết tủa? 

A. 12,48 gam. 

B. 4,68 gam. 

C. 18,72gam. 

D. 6,24 gam. 

Câu 2:

Nhôm ko tan nhập hỗn hợp này bên dưới đây? 

A. HCl. 

B. H2SO4

C. KHSO4

D. NH3

Câu 3:

Khử trọn vẹn 16g bột oxit Fe vẹn toàn hóa học vị CO ở nhiệt độ chừng cao. Sau khi phản xạ kết cổ động, lượng hóa học rắn hạn chế 4,8g. Oxit Fe tiếp tục người sử dụng là 

A. Fe2O 

B. Fe2O3 

C. FeO 

Xem thêm: văn bản cổng trường mở ra thuộc thể loại gì

D. Fe3O4 

Câu 4:

Tính hóa học này sau đó là đặc thù cộng đồng của những phù hợp chất: FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3

A. Tính khử. 

B. Tính oxi hoá. 

C. Tính bazơ 

D. Tính axit. 

Câu 5:

I-Trắc nghiệm:

Phản ứng chất hóa học này ko xẩy ra khi tiến hành quy trình luyện gang nhập lò cao? 

A. C + O2  CO2

B. C + 2O2  2CO.

C. 2C + O2  2CO

D. Cả A và C. 

Câu 6:

Phát biểu này bên dưới đó là đúng? 

A. Nhôm là một trong sắt kẽm kim loại lưỡng tính. 

B. Al2O3 là một oxit trung tính. 

C. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính. 

Xem thêm: tranh vẽ về đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.