cho 1 82 gam hỗn hợp bột x gồm cu và ag

Câu hỏi:

22/08/2019 36,221

Cho 1,82 gam láo lếu phù hợp bột X bao gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol ứng 4 : 1) nhập 30ml hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được láo lếu phù hợp khí Y. Cho toàn cỗ Y thuộc tính với H2O, chiếm được 150ml hỗn hợp đem pH = z. Giá trị của z là

Bạn đang xem: cho 1 82 gam hỗn hợp bột x gồm cu và ag

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính V lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,025M nên thả nhập 100ml hỗn hợp HNO3 và HCl đem pH = 1 nhằm chiếm được hỗn hợp ở đầu cuối đem pH = 2.

A. 0,15  

B. 0,51   

C. 0,2     

D. Đ/a khác

Câu 2:

Trộn 50ml hỗn hợp HCl aM với 50ml hỗn hợp NaOH đem pH = 13 được hỗn hợp đem pH = 2. a là

A. 0,12  

B. 1,2     

C. 0,05  

D. Đ/a khác

Câu 3:

Tính pH của hỗn hợp láo lếu phù hợp CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. sành rằng ở một nhiệt độ phỏng xác định t°C có KaCH3COOH=1,8.10-5

A. 1

B. 1,745 

C. 1,754 

Xem thêm: bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2021

D. 1,7

Câu 4:

Dung dịch CH3COOH 0,1M có tính năng lượng điện li α = 1%. Tính pH của hỗn hợp chiếm được.

A.1

B.2

C. 3

D. Đ/a khác

Câu 5:

Dung dịch A chứa chấp 0,01 mol Fe(NO)3 và 0,15mol HCl đem năng lực hòa tan tối nhiều từng nào gam Cu sắt kẽm kim loại (Biết NO là thành phầm khử duy nhất)

A. 2,88

B. 3,92    

C. 3,2      

D. 5,12

Câu 6:

Trộn 100ml hỗn hợp CH3COOH 1M với 100ml NaOH 0,6M thu được dung dịch X. sành ở nhiệt độ phỏng xác định KbCH3COO-=5,5.10-10. Hãy tính pH của dung dịch X ở nhiệt độ phỏng xác lập bên trên.

A. 4,98  

B. 4,89   

C. 4,29  

Xem thêm: the charts below show the main reasons for study among students of different age groups

D. 4,92