cho 2.13 gam hỗn hợp x gồm 3 kim loại mg cu al

Cho 213 gam láo thích hợp X bao gồm tía sắt kẽm kim loại Mg Cu và Al ở dạng bột thuộc tính trọn vẹn với oxi chiếm được hỗn

Cho 2,13 gam láo thích hợp X bao gồm tía sắt kẽm kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột thuộc tính trọn vẹn với oxi chiếm được láo thích hợp Y bao gồm những oxit sở hữu lượng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 2M vừa vặn đầy đủ nhằm phản xạ không còn với Y là:

Bạn đang xem: cho 2.13 gam hỗn hợp x gồm 3 kim loại mg cu al


57 ml.              

50 ml.              

75 ml.             

90 ml.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mg, Cu, Al  + O2  → Các oxit

Theo bảo toàn lượng tao có: mO2 = moxit - mkim loại = 3,33 – 2,13 = 1,2 gam  → nO2 = 0,0375 mol

 → nO = 2.nO2 = 0,075 mol

Khi cho những oxit sắt kẽm kim loại  + HCl thì thực chất là:

O2 -  + 2H +  → H2O

Ta có: nH+ = 2.nO2- = 2.0,075 = 0,15 mol  = nHCl  → Vdd = 0,15: 2 = 0,075 lít = 75 ml

Đáp án C

Xem thêm: dap an de thi tuyen sinh lop 10 nam 2018 mon toan

App xem sách tóm lược miễn phí