cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng số đường thẳng đi qua 2 điểm

Câu hỏi

Lê Hoàng Gia Huy

Bài 1: Cho 4 điểm A,B,C,D phân biệt. Vẽ 2 đường thẳng liền mạch trải qua 2 nhập 4 điểm vẫn cho tới. Hỏi hoàn toàn có thể vẽ được từng nào đàng thẳng?Bài 2:Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F phân biệt. Hỏi đem từng nào đường thẳng liền mạch trải qua 2 nhập 6 điểm vẫn cho tới trong số tình huống sau?a) Trong 6 điểm không tồn tại phụ vương điểm nào là trực tiếp hàng?b) Có 3 điểm trực tiếp mặt hàng, đem 4 điểm trực tiếp hàngBài 3: Cho n điểm phân biệt nhập cơ đem chính 7 điểm trực tiếp mặt hàng. Kẻ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm nhập n điểm vẫn cho tới. Có toàn bộ 190 đường thẳng liền mạch. Tìm n?Mo...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Phan Nguyễn Ngọc Kỳ

21 mon 8 2018 khi 11:09

Cho trước 6 điểm nhập cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp mặt hàng. Vẽ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm.

a) Hỏi vẽ được từng nào đàng thẳng?

b) Nếu 100 điểm nhập cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp mặt hàng thì vẽ được từng nào đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm?

Xem chi tiết

Cỏ dại

23 mon 6 2017 khi 11:02

Trong mặt mũi bằng phẳng đem 6 điểm phân biệt, nhập cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp mặt hàng. Qua nhị điểm tao vẽ được một đường thẳng liền mạch và qua quýt 3 điểm vẽ được một hình tam giác.

a) Vẽ được từng nào đường thẳng trải qua những điểm vẫn cho tới ? 

b) Vẽ được từng nào tam giác kể từ những điểm vẫn cho tới ?

Xem chi tiết

Pham Quynh Anh

15 mon 10 2017 khi 21:20

Qua 2 điểm phân biệt về được một và chỉ 1 đường thẳng liền mạch. Hỏi :   a ) Cho 3 điểm ko trực tiếp mặt hàng, vẽ được từng nào đường thẳng liền mạch trải qua 2 nhập 3 điểm đó   b ) Cho 50 điểm nhập cơ không tồn tại 3 điểm nào là  thẳng mặt hàng. Vẽ được từng nào đường thẳng liền mạch trải qua 2 nhập 50 điểm cơ ?   c ) Nếu nhập 50 điểm bên trên đem 3 điểm trực tiếp mặt hàng thì ve sầu được từng nào đường thẳng liền mạch ?   d ) Nếu nhập 50 điểm cơ đem 10 điểm trực tiếp mặt hàng thì ve sầu được từng nào đường thẳng liền mạch ?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

nguyễn thị nhím

28 mon 2 2018 khi 22:09

cho trước 6 điểm. vẽ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm 

a) nếu như nhập 6 điểm cơ không tồn tại phụ vương điểm nào là trực tiếp mặt hàng thì tiếp tục vẽ được từng nào đàng thẳng?

Xem thêm: chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

b) nếu như nhập 6 điểm cơ đem chính 3 điểm trực tiếp mặt hàng thì tiếp tục vẽ được từng nào đàng thẳng?

Xem chi tiết

Nguyễn Minh Huy

Câu 1:Cho tư điểm A, B, X, Y nhập cơ không tồn tại phụ vương điểm nào là trực tiếp mặt hàng. Kẻ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm. Có toàn bộ từng nào đàng thẳng? Đó là những đường thẳng liền mạch nào?Câu 2:Cho tư điểm M, N, C, D nhập cơ phụ vương điểm M, N, C trực tiếp mặt hàng còn phụ vương điểm N, C, D ko trực tiếp mặt hàng. Kẻ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm. Có toàn bộ từng nào đàng thẳng? Đó là những đường thẳng liền mạch nào?Câu 3:Cho trước 5 điểm nhập cơ không tồn tại phụ vương điểm nào là trực tiếp mặt hàng. Vẽ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm.a) Hỏi vẽ được bao...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Kiều Tuấn Định

17 mon 11 năm ngoái khi 19:17

Cho 6 điểm , vẽ những đường thẳng liền mạch qua quýt những cặp điểm(không vẽ cũng đc)

a, Nếu nhập 6 điểm cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp mặt hàng thì vẽ được từng nào đàng thẳng?

b, Nếu nhập 6 điểm cơ đem 3 điểm trực tiếp mặt hàng thì vẽ được từng nào đàng thẳng?

Xem chi tiết

NGUYỄN HƯƠNG ANH

Cho 80 điểm. Vẽ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm.

A) Nếu nhập 80 điểm cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp mặt hàng thì tiếp tục vẽ được từng nào đường thẳng liền mạch ?

B) nếu như nhập 80 điểm cơ đem chính 6 điểm trực tiếp mặt hàng thì tiếp tục vẽ được từng nào đàng thẳng?

Xem chi tiết

Rosie

30 mon 12 2021 khi 21:15

Câu 4. Cho 4 điểm M, N, Phường, Q nhập cơ không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp mặt hàng. Kẻ những đường thẳng liền mạch trải qua những cặp điểm. Khi cơ vẽ được toàn bộ từng nào đàng thẳng?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Xem chi tiết

cho 4 điểm a,b,c,d nhập cơ 3 ddierm b,c,d trực tiếp mặt hàng. Vẽ những nhịn nhường trực tiếp trải qua 2 nhập 4 điểm. Có từng nào đường thẳng liền mạch phân biệt. Đó là những đường thẳng liền mạch nào

Xem chi tiết