cho 7.65 gam hỗn hợp x gồm al và al2o3

Chọn đáp án D

7,65 gam

Bạn đang xem: cho 7.65 gam hỗn hợp x gồm al và al2o3

Do khí T chỉ chứa chấp H2 → NO3- phản xạ không còn → muối hạt Z là muối hạt SO42-.

Khi mang lại Z phản xạ với NaOH tạo ra hỗn hợp chứa chấp Na2SO4 : 0,4 mol và NaAlO2: 0,23 mol

Bảo toàn yếu tắc Na → x + 0,935 = 0,4.2 + 0,23 → x = 0,095 mol

Bảo toàn năng lượng điện nhập Z → nó = 0,4.2 - 0,23.3 - 0,095 = 0,015 mol

Bảo toàn yếu tắc H → nH2O =( 0,4.2 - 4. 0,015- 2. 0,015 ) : 2= 0,355 mol

Bảo toàn lượng :

mkhí = 7,65 + 0,095. 85 + 0,4. 98 - 0,23. 27 - 0,015. 18 - 0,4. 96 - 0,095. 23 - 0,355. 18 = 1,47 gam. Đáp án D.

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn 2,7 gam Al vị hỗn hợp HNO3 (loãng, dư), nhận được V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.

B. 2,24.

Xem thêm: phòng công tác sinh viên đại học bách khoa đà nẵng

C. 4,48.

D. 3,36.

Câu 3:

Hòa tan trọn vẹn 14,58 gam Al nhập hỗn hợp HNO3 loãng, đun rét thì đem 2,0 mol HNO3 đã phản xạ, mặt khác đem V lít khí N2 bay rời khỏi (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 1,12.

C. 1,68.

Xem thêm: hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng

D. 2,80.