cho hàm số y=x^3 3x^2+1

Câu hỏi:

13/07/2020 12,111

Cho hàm số y=x3+3x2+1 sở hữu đồ dùng thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) : Tại điểm sở hữu tung chừng vì chưng 1.

Bạn đang xem: cho hàm số y=x^3 3x^2+1

Viết phương trình tiếp tuyến bên trên điểm sở hữu tung chừng vì chưng 1.

- Ta có:

   Đề đánh giá 15 phút Đại số 11 Chương 5 sở hữu đáp án (Đề 3)

+) Với x = 0 ; nó = 1 và y'(0) = 0. Nên phương trình tiếp tuyến bên trên điểm M(0, 1) là:

   y = 0(x - 0) +1 hoặc nó = 1

+) Với x= -3 , nó = 1 và nên phương trình tiếp tuyến bên trên điểm N(-3, 1) là:

   y = 9(x + 3) + 1 hoặc nó = 9x + 28

- Vậy sở hữu 2 tiếp tuyến vừa lòng là: nó = 1 và nó = 9x + 28.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Xem thêm: học phí đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Cho hàm số y=x3+3x2+1 sở hữu đồ dùng thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C): Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng liền mạch (d’ ) : x + 9y + 2013 = 0

Câu 2:

Cho hàm số: y=x3-(m-1)x2+(3m+1)x+m-2

- Tìm m nhằm tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số bên trên điểm sở hữu hoành chừng vì chưng 1 trải qua điểm A(2; -1).

Câu 3:

Cho hàm số y=x3+3x2+1 có đồ dùng thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C): Tiếp tuyến tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch (d ): 27x - 3y + 5 = 0

Câu 4:

Cho hàm số y=x3+3x2+1 sở hữu đồ dùng thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) : Tại điểm sở hữu hoành chừng vì chưng 2.

Xem thêm: tóm tắt văn bản lặng lẽ sa pa lớp 9

Câu 5:

Cho hàm số y=x3+3x2+1 có đồ dùng thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) : Tại điểm M (-1; 3).

Câu 6:

Cho hàm số y=x3+3x2+1 sở hữu đồ dùng thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C): Biết rằng tiếp tuyến sở hữu thông số góc là 9.