cho hình chữ nhật abcd có tâm i(1/2 0)

Bạn đang xem: cho hình chữ nhật abcd có tâm i(1/2 0)

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của đảng viên violet

đã chất vấn trong Lớp 12

Toán học

· 10:13 29/08/2020

Trong mặt mũi bằng tọa phỏng Oxy, cho tới hình chữ nhật ABCD với tâm I12;0 phương trình đường thẳng liền mạch AB là x-2y+2=0 và AB=2AD Tìm tọa phỏng điểm B, hiểu được điểm A với hoành phỏng âm

A. B(-2;0)

B. (2;2)

Xem thêm: cấu tạo hình ống nan xương ở đầu xương xếp vòng

C. B(3;0)

D. (-1;-2)

1 câu trả lời 12452

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề
  • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d với thiết bị thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúngA. a<0, b>0, c>0, d<0B. a<0, b<0, c>0, d<0C. a>0, b>0, c>0, d<0D. a<0, b>0, c<0, d<0