cho hình thang abcd (ab // cd) có . khi đó

Đáp án đích thị là: A

Cho hình thang cân nặng ABCD (AB // CD) với  góc A. Số đo góc C là A. 115°. B. 95°. C. 65°. D. 125°. (ảnh 1)

Bạn đang xem: cho hình thang abcd (ab // cd) có . khi đó

Do ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD) nên A^+D^=180°

Suy đi ra D^=180°A^=180°65°=115°.

Mặt không giống, ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD) nên C^=D^=115°.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Gọi H, D theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC và AB.

a) Chứng minh rằng tứ giác ADHC là hình thang.

Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. Các điểm E, F nằm trong đàng chéo cánh AC sao mang lại AE = EF = FC. Gọi M là giao phó điểm của BF và CD, N là giao phó điểm của DE và AB. Chứng minh rằng:

a) M, N theo dõi trật tự là trung điểm của CD, AB;

Cho hình bình hành ABCD. Các điểm E, F nằm trong đàng chéo cánh AC sao mang lại AE = EF = FC. Gọi M là giao phó điểm của BF và CD, N là giao phó điểm của DE và AB.  (ảnh 1)

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A (AB < AC). Gọi M, N, E theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC.

a) Chứng minh rằng tứ giác ANEB là hình thang vuông.

Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng trung tuyến AM. hiểu AB = 8 cm; AC = 15 centimet. Độ nhiều năm đoạn AM là

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

A. 8,5 centimet.

B. 8 centimet.

C. 7 centimet.

D. 7,5 centimet.

Câu 5:

Bạn Nam người sử dụng 6 đoạn tre vót trực tiếp nhằm thực hiện khuông diều hình thoi. Trong số đó với 2 đoạn tre nhiều năm 60 centimet và 80 centimet nhằm thực hiện hai tuyến phố chéo cánh của cái diều, 4 đoạn tre còn sót lại là 4 cạnh của cái diều. Khi cơ tổng chừng nhiều năm 4 đoạn tre dùng để cạnh của cái diều hình thoi là

A. 5 m.

B. 1 m.

C. 1,5 m.

D. 2 m.

Câu 6:

Trong những xác minh sau, xác minh này đúng?

A. Hình chữ nhật với hai tuyến phố chéo cánh cân nhau là hình vuông vắn.

B. Hình thoi với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc là hình vuông vắn.

Xem thêm: xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

C. Hình thoi với cùng 1 góc vuông là hình vuông vắn.

D. Hình chữ nhật với cùng 1 góc vuông là hình vuông vắn.