cho khai triển (1+2x)^n

Câu hỏi:

31/12/2019 39,914

Giả sử đem khai triển 1-2xn=a0+a1x+a2x2+...+anxn. 

Bạn đang xem: cho khai triển (1+2x)^n

Tìm a5 biết a0+a1+a2=71 

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số hạng ko chứa chấp x nhập khai triển nhị thức Newton x-2x221, (x0)

A. 27C217

B. 28C218

C. -28C218

D. -27C217

Câu 2:

Tìm thông số của số hạng chứa chấp x10 trong khai triển của biểu thức 3x3-2x25. 

A. -810

B. 826

C. 810

D. 421

Câu 3:

Cho khai triển 1-2x20=a0+a1x+a2x2+...+a20x20. Giá trị của a0+a1+a2+...+a20 bằng

A. 1

B. 320

C. 0

Xem thêm: tìm gtln gtnn của hàm số lớp 12 nâng cao

D. -1

Câu 4:

Tính tổng C=C100+2C101+22C102+...+210C1010

A. S=210

B. S=310

C. S=410

D. S=311

Câu 5:

Hệ số của số hạng chứa chấp x3 trong khai triển trở nên nhiều thức của biểu thức A=1-x10 là:

A. 30

B. -120

C. 120

D. -30

Câu 6:

Tìm thông số của số hạng chứa chấp x8 nhập khai triển Nhị thức Niu tơn của n2x+x22n (x0), biết số nguyên vẹn dương n thỏa mãn nhu cầu Cn3+An2=50

A. 297512

B. 2951

C9712

D. 279215

Xem thêm: những ca khúc quốc tế hay nhất mọi thời đại