cho m gam bột zn vào 500ml dung dịch fe2(so4)3 0 24m

Câu hỏi:

18/06/2019 99,283

Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau Lúc các phản ứng xảy đi ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch gia tăng 9,6 gam so sánh với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là:

Bạn đang xem: cho m gam bột zn vào 500ml dung dịch fe2(so4)3 0 24m

B. đôi mươi,80

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Ta có:

Ta có: mdd tăng = mZn phản ứng - mFe sinh ra

9,6 = (0,12 + x).65 - 56.x x = 0,2

Vậy: mZn = (0,12 + 0,2).65 = đôi mươi,8 (g)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian ngoan, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau Lúc các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe vô X là:

A. 58,52%

B. 51,85%

C. 48,15%

D. 41,48%

Câu 2:

Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15g vô 340g dung dịch AgNO3 6%. Sau một thời gian ngoan lấy vật đi ra thấy khối lượng AgNO3 vô dung dịch giảm 25%. Khối lượng của vật sau phản ứng là:

A. 3,24g

B. 2,28g

C. 17,28g

D. 24,12g

Câu 3:

Điện phân 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến Lúc bắt đầu có khí thoát đi ra ở catot thì dừng lại. Để yên tĩnh dung dịch mang đến đến Lúc khối lượng catot ko thay cho đổi thì thấy khối lượng catot tạo thêm 3,2 gam so sánh với ban đầu. Vậy nồng độ của dung dịch Cu(NO3)2 trước Lúc điên phân là:

A. 1M

Xem thêm: lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng anh

B. 2M

C. 1,5M

D. 3M

Câu 4:

Nung lạnh lẽo 16,8 gam bột Fe ngoài bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam láo lếu thích hợp X bao gồm những oxit Fe và Fe dư. Hòa tan không còn láo lếu thích hợp X bằng H2SO4   đặc lạnh lẽo chiếm được 5,6 lít SO2  . Hãy xác lập lượng của láo lếu thích hợp X.

A. 40g

B. 20g

C.25g

D.32g

Câu 5:

Cho m gam Fe thuộc tính với hỗn hợp HNO3 thấy sinh đi ra 0,1 mol NO là thành phầm khử có một không hai của HNO3 và sót lại 1,6 gam Fe ko tan. Giá trị của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 8,4

D. 10

Câu 6:

Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 4,48 lít NO (đktc). Hiệu suất của phản ứng khử CuO bằng bao nhiêu?

A. 70%

B. 75%

C. 80%

Xem thêm: cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

D. 85%