cho tam giác abc cân tại a có góc a 20 độ

Câu hỏi

Phạm Minh Đức

28 mon 8 2018 khi 15:13

Bạn đang xem: cho tam giác abc cân tại a có góc a 20 độ

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Góc A = đôi mươi phỏng. Trên AB lấy điểm D sao mang lại AD=BC.Tính góc BDC

Xem chi tiết

pham khanh linh

18 mon 1 2018 khi 10:16

cho tam giác abc với góc b=30 phỏng , góc a=20 bên trên ab lấy d sao mang lại ad=bc.Tính góc bdc

Xem chi tiết

Van Le

19 mon 3 năm nhâm thìn khi 10:28

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A với góc B=80 độ .Trên AB lấy điểm D sao mang lại AD=BC.Tính góc ACD và góc ADC

Xem chi tiết

Van Le

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A với góc B=80 độ .Trên AB lấy điểm D sao mang lại AD=BC.Tính góc ACD và góc ADC

Xem chi tiết

Hoàng Thị Nhung

30 mon 1 2017 khi 14:05

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Góc B=góc C=40*.Trên AB kéo dãn dài về B lấy điểm M sao mang lại AM=BC.Tính góc AMC.

Xem chi tiết

Xem thêm: nguyên nhân hình thành môi trường xavan và hoang mạc ở châu phi

Trần Hà Mi

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A , góc A = đôi mươi . Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang lại AD = BC . Tính số đo góc BDC.

Xem chi tiết

nguyễn thảo linh

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A ,góc BAC=20độ .Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang lại AD=BC.Tính góc ADC

Xem chi tiết

vu nài khanh

12 mon 3 năm ngoái khi 21:24

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A.Có góc ở lòng vì như thế 80 phỏng. bên trên AB lấy điểm D sao mang lại  AD=BC.Tính góc ACD

Xem chi tiết

nguyen thi đua ngoc anh

11 tháng bốn năm nhâm thìn khi 15:15

cho tam giác ABC cân nặng bên trên A ,góc BAC=20độ .Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang lại AD=BC.Tính góc ADC

Xem chi tiết

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A với góc A = đôi mươi phỏng. Trên cạnh AB lấy điểm D sao mang lại AD = BC.  Tính góc BDC.

( Gợi ý: Trên nửa mặt mũi phẳng lặng với bờ AB chứa chấp điểm C vẽ thêm thắt tam giác đều AIB

Xem chi tiết