Chùa Thiên Quang Bình Dương

*
Lối vào Thiên Quang Ni Tự (chùa Thiên Quang)
*
Cổng tam quan nhìn từ bên trong.
*
Tường thành được trồng một dãy những cây trúc kiểng.
*
Lịch khóa tu
*
Khu vực chánh điện
*
*
*
*
Gác trống
*
*
Gác chuông
*
*
Chánh điện
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Các công trình khác
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hoa phong lan rực rỡ trong chùa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhãn
*
Hoa nha đam
*
*
*
Các tượng Phật giáo
*
*

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.