chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Phần 1. Mục đích

Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên nghề giáo thiếu nhi nhằm mục tiêu tu dưỡng kỹ năng và kiến thức, tài năng thường xuyên ngành buộc phải thường niên so với nghề giáo thiếu nhi (GVMN); địa thế căn cứ nhằm quản lý và vận hành, chỉ huy, tổ chức triển khai biên soạn tư liệu đáp ứng công tác làm việc tu dưỡng, tự động tu dưỡng, nâng lên năng lượng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của nghề giáo thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc nghề giáo thiếu nhi đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cách tân và phát triển dạy dỗ thiếu nhi (GDMN).

Bạn đang xem: chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Phần 2. Đối tượng bồi dưỡng:

Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên (BDTX)  giáo viên thiếu nhi vận dụng so với nghề giáo đang được đỡ đần, nuôi chăm sóc và dạy dỗ trẻ nhỏ tận nơi trẻ em, group trẻ em, ngôi trường, lớp mầm non, ngôi trường thiếu nhi nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân (sau phía trên gọi công cộng là hạ tầng GDMN).

Phần 3. Nội dung Chương trình:

- Nội dung lịch trình tu dưỡng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tiến hành trách nhiệm năm học tập của GDMN toàn nước (gọi là nội dung lịch trình tu dưỡng 1).

  Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra quy quyết định rõ ràng theo gót từng năm học tập những nội dung tu dưỡng về công ty trương, quyết sách cách tân và phát triển GDMN, Chương trình GDMN, những sinh hoạt dạy dỗ nằm trong Chương trình GDMN.

- Nội dung lịch trình tu dưỡng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tiến hành trách nhiệm cách tân và phát triển GDMN của từng khu vực (gọi là nội dung lịch trình tu dưỡng 2).

  Sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo quy quyết định rõ ràng theo gót từng năm học tập những nội dung tu dưỡng về  chính sách, triết lý cách tân và phát triển dạy dỗ thiếu nhi của khu vực, tiến hành Chương trình GDMN; phối phù hợp với những dự án công trình nhằm xây dựng plan BDTX (nếu có).

 - Nội dung lịch trình tu dưỡng theo gót đòi hỏi địa điểm việc thực hiện, kỹ năng và kiến thức, tài năng thường xuyên ngành (gọi là nội dung lịch trình tu dưỡng 3).

GVMN tự động lựa chọn những tế bào đun tu dưỡng nhằm mục tiêu cách tân và phát triển năng lượng nghề nghiệp và công việc. Số lượng tế bào đun tự động lựa chọn từng năm tiến hành theo gót quy quyết định bên trên khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các tế bào đun tu dưỡng nhằm mục tiêu cách tân và phát triển năng lượng nghề nghiệp và công việc, bao gồm với 35 tế bào đun (ký hiệu GVMN 1, GVMN 2…GVMN 34). Tổng số tiết là 740 tiết, thời lượng từng tế bào đun trăng tròn tiết (10 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành), riêng rẽ một tế bào đun GVMN 06, GVMN 14 và GVMN 28 thời lượng 40 tiết (20 tiết lý thuyết; trăng tròn tiết thực hành). Các tế bào đun được thi công dựa vào những chi chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn của Chuẩn nghề nghiệp và công việc nghề giáo thiếu nhi, cụ thể:

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm hóa học mái ấm giáo

Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phát triển trình độ chuyên môn nhiệm vụ sư phạm

Xem thêm: số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều

Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

Tiêu chuẩn chỉnh 4.Phối phù hợp với mái ấm gia đình và nằm trong đồng

Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa và technology thông tin; thể hiện tại kĩ năng thẩm mỹ và nghệ thuật vô đỡ đần, dạy dỗ trẻ em thiếu nhi.

Phần IV. Hướng dẫn tiến hành chương trình

1. Việc tiến hành Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên nghề giáo thiếu nhi bao gồm 03 nội dung lịch trình tu dưỡng tiếp tục xác lập bên trên mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi nghề giáo tiến hành Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên với thời lượng 120 tiết/năm học tập, bao gồm:

- Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học);

Xem thêm: phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân tiếng việt

b) Căn cứ đòi hỏi trách nhiệm, plan dạy dỗ của khu vực vào cụ thể từng năm học tập, những cấp cho quản lý và vận hành dạy dỗ rất có thể thay cho thay đổi thời lượng lịch trình tu dưỡng 01 và lịch trình tu dưỡng 02 tương thích tuy nhiên không bao giờ thay đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên buộc phải vô năm học tập của từng nghề giáo thiếu nhi (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) Căn cứ nội dung lịch trình tu dưỡng 03, nghề giáo tự động lựa chọn những tế bào đun cần thiết tu dưỡng phù phù hợp với nhu yếu cá thể vào cụ thể từng năm đáp ứng thời lượng theo gót quy quyết định.

3. Việc xây dựng tiến hành Chương trình tu dưỡng thông thường xuyên nghề giáo thiếu nhi được tiến hành thường niên theo gót quy quyết định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra./.