cơ quan quản lý nhà nước tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cơ quan liêu vận hành căn nhà nước

Bạn đang xem: cơ quan quản lý nhà nước tiếng anh là gì

state management agency

NOUN

/steɪt ˈmænəʤmənt ˈeɪʤənsi/

Cơ quan liêu vận hành nước nhà là Cơ quan liêu nước nhà sinh hoạt với tính có trách nhiệm, với tác dụng điều hành quản lý xã hội bên trên hạ tầng chấp hành và thi đua hành Hiến pháp, luật và các văn phiên bản quy phạm pháp luật của cơ sở nước nhà cấp cho bên trên.

1.

Bộ Công an (MPS) vừa qua đang được tổ chức triển khai hội nghị Thế giới An ninh phen loại 13 với tiềm năng tăng mạnh an toàn và tin cậy và bảo mật thông tin tài liệu mang đến ngân hàng tài chủ yếu và những cơ sở vận hành nước nhà.

The Ministry of Public Security (MPS) recently held the 13th Security World conference aimed to tướng enhance data security for the financial banking and state management agencies.

2.

Xem thêm: download bài tập ngữ pháp tiếng anh theo chuyên đề

Một tổ chức triển khai hoặc cá thể với quyền năng khiếu nại cáo giác cho tới cơ sở vận hành nước nhà hành động vi phạm pháp lý của một nhóm chức hoặc cá thể này tê liệt trong những sinh hoạt tương quan cho tới năng lượng điện hình ảnh.

An organization or individual may protest and denounce to tướng the State management agency the violations of law committed by an organization or an individual in cinematographic activities.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới những cơ sở nằm trong nhà nước Việt Nam:

- Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) (Việt Hàn lâm Khoa học tập xã hội Việt Nam)

- Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) (Viện Hàn lâm Khoa học tập và Công nghệ Việt Nam)

- Vietnam News Agency (VNA) (Thông tấn xã Việt Nam)

- Radio The Voice of Vietnam (VOV) (Đài khẩu ca Việt Nam)

Xem thêm: các loại tấn công social engineering phổ biến có thể bao gồm:

- Vietnam Television (VTV) (Đài Truyền hình Việt Nam)

- Vietnam Social Insurance (Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

- Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (Học viện Chính trị - hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí Minh)