công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Điều 22[sửa]

(1)

(a) Liên Hiệp xây dựng một Hội đồng bao hàm những nước member bị buộc ràng vị những Điều kể từ 22 cho tới 26.
(b) nhà nước của từng nước với cùng 1 đại diện thay mặt, một vài trợ lý mang đến đại diện thay mặt, cố vấn và Chuyên Viên.
(c) Kinh phí của từng phái bộ tiếp tục bởi nhà nước chỉ định phái bộ đài lâu.

(2)

Bạn đang xem: công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

(a) Hội đồng với trách móc nhiệm:
(i) kiểm tra từng yếu tố tương quan cho tới việc lưu giữ và trở nên tân tiến Liên hiệp rưa rứa việc vận dụng Công ước này;
(ii) lãnh đạo Văn Phòng Quốc tế về chiếm hữu trí tuệ (từ phía trên gọi tắt là "Phòng Quốc tế") được nói đến việc nhập Công ước xây dựng Tổ chức chiếm hữu trí tuệ toàn cầu (từ phía trên gọi tắt là "Tổ chức") sẵn sàng nội dung mang đến những hội nghị nghiên cứu và phân tích sửa thay đổi Công ước sau khoản thời gian tiếp tục tìm hiểu thêm những chủ ý của những nước member Liên hiệp không trở nên buộc ràng vị những Điều kể từ 22 cho tới 26.
(iii) xét duyệt report và sinh hoạt của Tổng giám đốc của Tổ chức với tương quan cho tới Liên hiệp và lãnh đạo Tổng giám đốc xử lý những yếu tố nằm trong thẩm quyền của Liên hiệp;
(iv) bầu những member của Ban chấp hành Hội đồng;
(v) xét duyệt report và sinh hoạt của Ban chấp hành và lãnh đạo sinh hoạt của Ban chấp hành;
(vi) hoạch quyết định công tác và trải qua ngân sách "hai năm" của Liên hiệp, xét duyệt bạn dạng kết toán;
(vii) trải qua những quy quyết định về tài chủ yếu của Liên hiệp;
(viii) xây dựng những ban Chuyên Viên và những group thao tác làm việc mang đến Liên hiệp;
(ix) xác lập những nước ko nên member Liên hiệp, những tổ chức triển khai liên vương quốc và những tổ chức triển khai quốc tế phi cơ quan chính phủ được mời mọc dự những buổi họp của Hội đồng với tư cơ hội là để ý viên;
(x) trải qua những sửa thay đổi tương quan cho tới những Điều kể từ 22 cho tới 26;
(xi) kiểm tra những giải pháp sinh hoạt nhằm mục tiêu đạt những tiềm năng của Liên hiệp;
(xii) thực thi đua những tính năng phù hợp của Công ước;
(xiii) Tuân thủ sự gật đầu đồng ý và thực thi đua những quyền hạn tuy nhiên Tổ chức trao mang đến Hội đồng.
(b) Về những yếu tố với tương quan cho tới nghĩa vụ và quyền lợi của những Liên hiệp không giống bởi Tổ chức quản lý và điều hành, Hội đồng tiếp tục quyết sau khoản thời gian tiếp tục nghe chủ ý tư vấn của Ban điều phối của Tổ chức.

(3)

(a) Mỗi member của Hội đồng sẽ tiến hành dùng một phiếu bầu.
(b) Một nửa số member Hội đồng tiếp tục tạo thành số đại biểu ít nhất quan trọng nhằm tổ chức biểu quyết.
(c) Mặc dầu với những quy quyết định ở khoản (b), nếu như nhập một khoá họp, số đại biểu thấp hơn 1 phần nửa tuy nhiên lại vị hoặc vượt lên trước 1 phần tía tổng số những nước member của Hội đồng thì Hội đồng rất có thể rời khỏi quyết định; Tuy nhiên, trừ những đưa ra quyết định tương quan cho tới giấy tờ thủ tục của những Hội đồng, toàn bộ những đưa ra quyết định không giống tiếp tục chỉ mất hiệu lực thực thi hiện hành Lúc những ĐK tại đây được thoả mãn: Phòng Quốc tế tiếp tục thông tin những đưa ra quyết định trình bày bên trên cho những nước hội viên của Hội đồng ko nhập cuộc kỳ họp cơ và đòi hỏi những nước này biểu quyết bỏ thăm hoặc bỏ thăm thuần khiết thời hạn 3 mon Tính từ lúc ngày ghi bên trên thông tin. Nếu không còn thời hạn cơ, số những nước biểu quyết bỏ thăm hoặc bỏ thăm Trắng như bên trên đạt được tối thiểu số lượng không đủ nhằm phiên họp đạt số đại biểu ít nhất, thì các đưa ra quyết định bên trên sẽ có được hiệu lực thực thi hiện hành miễn sao với phần đông phiếu thuận cần phải có.
(d) Ngoài những quy quyết định ở Điều 26(2), những đưa ra quyết định của Hội đồng nên đạt nhì phần tía số phiếu bầu.
(e) Phiếu Trắng sẽ không còn được xem như là phiếu bầu.
(f) Một đại biểu chỉ rất có thể đại diện thay mặt một nước và bỏ thăm nhân danh nước cơ.
(g) Các nước Liên hiệp còn nếu như không nên là member của Hội đồng sẽ tiến hành nhập cuộc những buổi họp của Hội đồng với tư cơ hội là để ý viên.

(4)

(a) Hội đồng tiếp tục họp khoá thông thường kỳ tía năm một phiên theo gót tập trung của Tổng giám đốc và trừ tình huống quan trọng, tiếp tục họp nhập và một thời hạn và ở và một vị trí với Đại hội đồng của Tổ chức.
(b) Hội đồng tiếp tục họp khoá phi lý theo gót tập trung của Tổng giám đốc, thể theo gót đòi hỏi của Ban Chấp hành hoặc đòi hỏi của 1 phần tư số những nước member của Hội đồng.

(5) Hội đồng tiếp tục trải qua những quy quyết định của tôi.

Điều 23[sửa]

(1) Hội đồng xây dựng một Ban chấp hành

(2)

(a) Ban chấp hành bao gồm những nước được Hội đồng bầu rời khỏi nhập số những nước member của Hội đồng. Bên cạnh đó, nước điểm Tổ chức bịa đặt trụ sở, đương nhiên lưu giữ một ghế nhập Ban chấp hành, trừ tình huống quy quyết định ở Điều 25(7)(b).
(b) nhà nước của từng nước member của Ban chấp hành được cử một đại diện thay mặt. Đại biểu này rất có thể với trợ lý, cố vấn và Chuyên Viên.
(c) Kinh phí của đoàn đại biểu tiếp tục bởi cơ quan chính phủ tiếp tục chỉ định đoàn đài lâu.

(3) Số những nước member Ban chấp hành tiếp tục tương tự với 1 phần tư số những nước member của Hội đồng. Khi xác lập số ghế được bầu thì sau khoản thời gian phân tách tư, số lượng dư sót lại coi như ko tính.

(4) Khi bầu member của Ban chấp hành, Hội đồng tiếp tục lưu tâm cho tới sự phân phối quân bình theo gót địa lý rưa rứa sự quan trọng xuất hiện nhập Ban chấp hành những nước với ký thoả hiệp riêng biệt cùng nhau tương quan cho tới Liên hiệp.

(5)

(a) Nhiệm kỳ của từng member của Ban chấp hành chính thức kể từ thời điểm cuối kỳ họp tuy nhiên Hội đồng tiếp tục bầu member cơ cho tới khi kết đôn đốc khoá họp thông thường kỳ tiếp sau của Hội đồng.
(b) Những member của Ban chấp hành rất có thể được tái ngắt cử, tuy nhiên số tái ngắt cử ko được vượt lên trước nhì phần tía số member.
(c) Hội đồng tiếp tục quy quyết định những thể thức bầu cử và tái ngắt cử những member Ban chấp hành, nếu như cần thiết.

(6)

(a) Ban chấp hành với trách móc nhiệm:
(i) dự thảo công tác nghị sự của Hội đồng;
(ii) đệ trình lên Hội đồng những ý kiến đề nghị tương quan cho tới dự thảo công tác sinh hoạt và ngân sách 2 năm của Liên hiệp và đã được Tổng giám đốc chuẩn chỉnh bị;
(iii) [Bỏ]
(iv) đệ trình lên Hội đồng và mang đến chủ ý về những report kế hoạch của Tổng giám đốc, cũng như các report thường xuyên về sự truy thuế kiểm toán tài khoản;
(v) đẩy mạnh từng giải pháp quan trọng nhằm Tổng giám đốc triển khai chính đắn công tác của Liên hiệp phù phù hợp với những đưa ra quyết định của Hội đồng và thích nghi với từng trường hợp phát sinh thân ái nhì khoá họp thông thường kỳ của Hội đồng;
(vi) hoàn thiện từng trách móc nhiệm không giống được phó thác nhập phạm vi của Công ước này.
(b) Về những yếu tố với tương quan cho tới những Liên hiệp không giống bởi Tổ chức quản lý và điều hành, Ban chấp hành tiếp tục đưa ra quyết định sau khoản thời gian nghe chủ ý tư vấn của Uỷ Ban điều phối của Tổ chức;

(7)

(a) Ban chấp hành tiếp tục họp khoá thông thường kỳ hàng năm một phiên bởi Tổng giám đốc tập trung. Cuộc họp nên tổ chức và một khi và và một vị trí với Ban điều phối của Tổ chức;
(b) Ban chấp hành họp khoá phi lý Lúc với tập trung của Tổng giám đốc, bởi chủ yếu Tổng giám đốc đề xướng, hoặc theo gót đòi hỏi của Chủ tịch Ban chấp hành hoặc của 1 phần tư số member nhập Ban chấp hành.

(8)

(a) Mỗi nước member Ban chấp hành được dùng một phiếu bầu.
(b) Một nửa số member Ban chấp hành tạo thành số đại biểu quan trọng nhằm tổ chức biểu quyết.
(c) Các đưa ra quyết định sẽ tiến hành biểu quyết theo gót phần đông kha khá của những phiếu bầu.
(d) Phiếu Trắng sẽ không còn được xem như là phiếu bầu.
(e) Một đại biểu chỉ rất có thể đại diện thay mặt cho 1 nước và bỏ thăm nhân danh nước cơ.

(9) Các nước member Liên hiệp ko nên là member của Ban chấp hành được quyền tham gia những buổi họp của Ban chấp hành với tư cơ hội để ý viên.

(10) Ban chấp hành trải qua những quy quyết định của tôi.

Điều 24[sửa]

(1)

(a) Các trách nhiệm hành chủ yếu của Liên hiệp bởi Phòng Quốc tế phụ trách. Phòng này thừa kế Văn chống Liên hiệp, phối phù hợp với Văn chống của Liên hiệp được thiết lập vị Công ước quốc tế về bảo lãnh chiếm hữu công nghiệp.
(b) Phòng Quốc tế đa số phụ trách móc việc làm văn chống cho những ban ngành của Liên hiệp.
(c) Tổng giám đốc của Tổ chức là vị công chức thời thượng nhất của Liên hiệp và là đại diện thay mặt của Liên hiệp.

(2) Phòng Quốc tế tích lũy và thông dụng những vấn đề tương quan cho tới việc bảo lãnh quyền người sáng tác. Mỗi nước member Liên hiệp thông tin kịp lúc mang đến Phòng Quốc tế toàn bộ những quy tắc mới nhất cũng như các văn bạn dạng đầu tiên tương quan cho tới việc bảo lãnh quyền người sáng tác.

(3) Phòng Quốc tế xuất bạn dạng một tập san kế hoạch mỗi tháng.

(4) Phòng Quốc tế cung ứng cho những nước member Liên hiệp, nếu như chúng ta đòi hỏi, những vấn đề về những yếu tố với tương quan cho tới việc bảo lãnh quyền người sáng tác.

(5) Phòng Quốc tế tiếp tục tổ chức nghiên cứu và phân tích và cung ứng công ty nhằm mục tiêu tạo ra tiện nghi mang đến việc bảo lãnh quyền người sáng tác.

(6) Tổng giám đốc và những nhân viên cấp dưới bởi Tổng giám đốc chỉ định và hướng dẫn được nhập cuộc, tuy nhiên không tồn tại quyền bỏ thăm, nhập toàn bộ những buổi họp của Hội đồng, của Ban chấp hành và của những ban Chuyên Viên hoặc group công tác làm việc. Tổng giám đốc hoặc nhân viên cấp dưới bởi Tổng giám đốc chỉ định và hướng dẫn đương nhiên là thư ký của những ban ngành này.

7

(a) Phòng Quốc tế phụ trách sẵn sàng những Hội nghị nhằm nghiên cứu và phân tích sửa thay đổi những luật pháp không giống của Công ước ngoài các Điều kể từ 22 cho tới 26, theo gót thông tư của Hội đồng và với việc hợp tác của Ban chấp hành.
(b) Phòng Quốc tế rất có thể tìm hiểu thêm chủ ý những Tổ chức liên cơ quan chính phủ và những Tổ chức quốc tế phi cơ quan chính phủ về sự sẵn sàng những hội nghị nghiên cứu và phân tích sửa thay đổi.
(c) Tổng giám đốc và những người dân bởi Tổng giám đốc chỉ định và hướng dẫn được nhập cuộc tuy nhiên không tồn tại quyền bỏ thăm nhập những cuộc thảo luận ở những Hội nghị cơ.

(8) Phòng Quốc tế thực hiện ngẫu nhiên trách nhiệm này không giống được kí thác.

Điều 25[sửa]

(1)

(a) Liên hiệp với ngân sách riêng biệt.
(b) Ngân sách của Liên hiệp bao gồm số thu và số chi riêng biệt của Liên hiệp cùng theo với phần góp sức của Liên hiệp nhập ngân sách đầu tư công cộng của những Liên hiệp, và Lúc cần thiết sẽ có được một khoản ngân sách giành cho Hội nghị của Tổ chức.
(c) Các khoản đầu tư công cộng của những Liên hiệp không những với những khoản đầu tư nói riêng mang đến 1 mình Liên hiệp mà còn phải cả những khoản giành cho một hoặc nhiều Liên hiệp không giống nằm trong bởi Tổ chức quản lý và điều hành. Phần của Liên hiệp trong những khoản đầu tư công cộng phù hợp với những quyền lợi bởi sự đầu tư này đưa đến mang đến Liên hiệp.

(2) Ngân sách của Liên hiệp được hoạch quyết định theo gót những yên cầu mến xứng đáng về sự việc kết hợp những ngân sách của những Liên hiệp không giống nằm trong bởi Tổ chức quản lý và điều hành.

(3) Nguồn ngân sách của Liên hiệp gồm:

(i) những góp sức của những nước member Liên hiệp;
(ii) những phí và những khoản oán lao chiếm được qua loa công ty của Phòng Quốc tế so với Liên hiệp;
(iii) chi phí phân phối và chi phí bạn dạng quyền của những ấn phẩm của Phòng Quốc tế với tương quan cho tới Liên hiệp;
(iv) kim cương biếu, tặng theo gót di thư và chi phí trợ cấp;
(v) chi phí mang đến mướn, chiến phẩm và thu nhập từ rất nhiều khoản không giống.

(4)

(a) Nhằm mục tiêu phân chia sự góp sức của những nước member mang đến ngân sách, từng nước member của Liên hiệp được xếp loại vào một trong những group và góp sức niên liễm thường niên bên trên hạ tầng số đơn vị chức năng được ấn quyết định như sau:
Hạng Số đơn vị
Hạng I 25
Hạng II 20
Hạng III 15
Hạng IV 10
Hạng V 5
Hạng VI 3
Hạng VII 1
(b) Nếu không được xếp thứ hạng, từng nước Lúc nộp văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia, nêu rõ ràng mình thích được xếp nhập hạng này. Thứ hạng rất có thể thay cho thay đổi. Nếu ham muốn chọn 1 hạng thấp hơn thế thì nên thông tin mang đến Hội đồng biết vào một trong những trong những khoá họp thông thường kỳ của Hội đồng. Sự thay cho thay đổi với hiệu lực thực thi hiện hành nhập đầu năm mới sau kỳ họp cơ.
(c) Niên liễm của từng nước là một trong khoản chi phí với tỷ trọng với số đơn vị chức năng tính cùng với nước cơ nhập tổng số chi phí bởi toàn bộ những nước góp sức nhập ngân sách thường niên, tương tự với tỷ trọng trong số những số đơn vị chức năng của loại hạng nước cơ lựa chọn với tổng số những đơn vị chức năng của toàn bộ những nước.
(d) Kỳ hạn góp sức là ngày một mon 1 hàng năm.
(e) Nước ko góp sức niên liễm của tôi thì sẽ không còn được bỏ thăm ở ngẫu nhiên ban ngành này của Liên hiệp tuy nhiên nước này là member, nếu như số chi phí không đủ cơ tương tự hoặc to hơn số niên liễm nước cơ nên đóng góp nhập 2 năm mới đây. Tuy nhiên, ngẫu nhiên một ban ngành này của Liên hiệp đều rất có thể được cho phép nước cơ nối tiếp được bỏ thăm ở ban ngành cơ, nếu như ban ngành cơ gật đầu đồng ý rằng sự góp sức chậm trễ trễ là vì thực trạng quan trọng và ko thể rời ngoài.
(f) Trong tình huống một ngân sách không được trải qua trước lúc chính thức tài khoá mới nhất, thì ngân sách năm vừa qua tiếp tục nối tiếp được vận dụng theo như đúng thể thức tài chủ yếu.

(5) Bản khai phí và ngân sách công ty bởi Phòng Quốc tế gửi lên Liên hiệp nên được Tổng giám đốc duyệt và report lên Hội đồng và Ban chấp hành.

(6)

(a) Liên hiệp với cùng 1 quỹ sinh hoạt bởi những nước nằm trong Liên hiệp góp sức. Nếu quỹ ko đầy đủ chi thì Hội đồng tiếp tục đưa ra quyết định tăng nút góp sức.
(b) Khoản góp sức thuở đầu hoặc sau khoản thời gian tăng mang đến quỹ trình bày bên trên của từng nước tiếp tục tỷ trọng với phần góp sức của nước cơ nhập năm xây dựng quỹ hoặc sau khoản thời gian đưa ra quyết định tăng nút góp sức.
(c) Tỷ lệ và thể thức đóng góp chi phí bởi Hội đồng quy quyết định theo gót ý kiến đề nghị của Tổng giám đốc và sau khoản thời gian nghe chủ ý tư vấn của Uỷ ban điều phối của Tổ chức.

(7)

(a) Trong Hiệp quyết định về trụ sở được thỏa thuận với nước trực thuộc của Tổ chức quy quyết định rằng, nếu như quỹ sinh hoạt ko đầy đủ chi, nước trực thuộc tiếp tục ứng trước một vài chi phí. Mức chi phí ứng trước và ĐK ứng trước được quy quyết định nhập văn bản thoả thuận riêng biệt thân ái nước trực thuộc và Tổ chức. Chừng này nước trực thuộc còn tồn tại trách nhiệm ứng chi phí trước, thì nước cơ đương nhiên với cùng 1 ghế nhập Ban chấp hành.
(b) Nước trình bày ở điểm (a) và Tổ chức đều phải sở hữu quyền tuyên phụ thân huỷ bỏ khẳng định ứng trước vị một văn bạn dạng. Việc huỷ bỏ với hiệu lực thực thi hiện hành sau tía năm Tính từ lúc thời điểm cuối năm thể hiện thông tin huỷ bỏ.

(8) Việc truy thuế kiểm toán thông tin tài khoản được tổ chức theo gót quy quyết định tài chủ yếu vị một hoặc nhiều nước Liên hiệp, hoặc vị Chuyên Viên truy thuế kiểm toán bên phía ngoài bởi Hội đồng chỉ định và hướng dẫn, với việc gật đầu đồng ý của đương sự.

Điều 26[sửa]

(1) Các ý kiến đề nghị sửa thay đổi những Điều 22, 23, 24, 25 và Như vậy rất có thể bởi ngẫu nhiên nước member Hội đồng này hoặc bởi Ban chấp hành hoặc bởi Tổng giám đốc thể hiện. Những ý kiến đề nghị này sẽ tiến hành Tổng giám đốc thông tin cho những nước member của Hội đồng tối thiểu là sáu mon trước lúc thể hiện Hội đồng kiểm tra.

(2) Mọi sửa thay đổi những Điều trình bày ở khoản (1) tiếp tục bởi Hội đồng trải qua. Để được trải qua nên đạt tía phần tư số phiếu bầu, riêng biệt những sửa thay đổi Điều 22 và khoản này ham muốn được trải qua nên đạt tư phần năm phiếu bầu tán thành.

(3) Mọi sửa thay đổi ở những Điều trình bày ở khoản (1) với hiệu lực thực thi hiện hành một mon sau khoản thời gian Tổng giám đốc sẽ có được những văn bạn dạng thông tin thuận tình của tía phần tư số nước member của Hội đồng nhập thời khắc trải qua những điểm sửa thay đổi, theo như đúng với quy quyết định của từng nước. Mọi sửa thay đổi những Điều trình bày bên trên, một Lúc được thuận tình tiếp tục buộc ràng toàn bộ những nước được xem là member của Hội đồng nhập thời khắc sự thay cho thay đổi cơ với hiệu lực thực thi hiện hành hoặc được xem là member tiếp sau đó. Riêng những thay cho thay đổi về sự tăng những nhiệm vụ tài chủ yếu cho những nước Liên hiệp thì chỉ buộc ràng những nước tiếp tục thông tin rằng bản thân thuận tình sửa thay đổi cơ.

Điều 27[sửa]

(1) Công ước này rất có thể được đệ trình nhằm nghiên cứu và phân tích sửa thay đổi với mục tiêu nâng cấp khiếu nại toàn khối hệ thống của Liên hiệp.

(2) Với mục tiêu này Hội nghị đại biểu của những Liên hiệp tiếp tục theo thứ tự họp bên trên một trong mỗi nước Liên hiệp.

Xem thêm: làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào

(3) Ngoài những quy quyết định ở Điều 26 vận dụng mang đến việc sửa thay đổi những Điều kể từ 22 cho tới 26, ngẫu nhiên sự kiểm soát và điều chỉnh này nhập Đạo luật này, cho dù là Phụ lục, nên đạt được sự tán thành của những phiếu bầu.

Điều 28[sửa]

(1)

(a) Bất kỳ nước này nhập Liên hiệp đã ký kết Đạo luật này đều rất có thể phê chuẩn chỉnh Đạo luật, và nếu như ko ký, rất có thể tham gia Đạo luật. Các văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia đều nên gửi mang đến Tổng giám đốc.
(b) Mọi nước member của Liên hiệp đều phải sở hữu quyền tuyên phụ thân nhập văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia của tôi rằng sự phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia cơ ko vận dụng cho những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục. Trong tình huống nước cơ trước đó tiếp tục với tuyên phụ thân về Điều VI(1) của Phụ lục thì chỉ việc tuyên phụ thân lại nhập văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia của tôi rằng văn bạn dạng cơ ko vận dụng cho những Điều từ là một cho tới trăng tròn.
(c) Mọi nước member của Liên hiệp, theo gót như điểm (b), tuy rằng nhập văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia tiếp tục vô hiệu những luật pháp trình bày bên trên, tuy nhiên trong tương lai vẫn rất có thể tuyên phụ thân lại phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia nhập những luật pháp cơ.

(2)

(a) Các Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục sẽ có được hiệu lực thực thi hiện hành tía mon sau khoản thời gian nhì ĐK tại đây được thoả mãn:
(i) với tối thiểu là 5 nước member Liên hiệp tiếp tục phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này tuy nhiên không tồn tại tuyên phụ thân về khoản (1)(b);
(ii) những nước Pháp, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan, và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã trở nên buộc ràng vị Công ước Thế giới về bạn dạng quyền và đã được kiểm soát và điều chỉnh bên trên Paris ngày 24/7/1971.
(b) Việc với hiệu lực thực thi hiện hành trình bày ở điểm (a) vận dụng mang đến những nước Liên hiệp tiếp tục gửi văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia không tồn tại tuyên phụ thân về khoản (1)(b), tối thiểu là 3 mon trước lúc hiệu lực thực thi hiện hành trình bày bên trên chính thức.
(c) Đối với những member của Liên hiệp ko nằm trong diện trình bày ở điểm (b), Lúc phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này tuy nhiên không tồn tại tuyên phụ thân về khoản (1)(b), thì những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục vẫn đang còn hiệu lực thực thi hiện hành sau tía mon tính từ thời điểm ngày Tổng giám đốc thông tin việc gửi văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia trình bày bên trên, trừ Lúc nhập văn bạn dạng của Tổng giám đốc với ấn quyết định một ngày không giống. Trường thích hợp này những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục với hiệu lực thực thi hiện hành so với nước cơ Tính từ lúc ngày ghi nhập văn bạn dạng.
(d) Các quy quyết định của đoạn kể từ điểm (a) cho tới (c) ko tác động cho tới việc vận dụng Điều VI của Phụ lục.

(3) Đối với những nước member của Liên hiệp tiếp tục phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này dù là hoặc không tồn tại tuyên phụ thân về Điều 1(b), những Điều kể từ 22 cho tới 38 sẽ có được hiệu lực thực thi hiện hành sau tía mon tính từ thời điểm ngày Tổng giám đốc thông tin đã nhận được được văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia trình bày bên trên, trừ Lúc nhập văn khiếu nại cơ với ấn quyết định một ngày không giống sau thời hạn trình bày bên trên. Trong tình huống này những Điều kể từ 22 cho tới 38 sẽ có được hiệu lực thực thi hiện hành so với nước cơ Tính từ lúc ngày ghi nhập văn bạn dạng.

Điều 29[sửa]

(1) Các quốc tế Liên hiệp rất có thể tham gia Đạo luật này, trở nên một phía của Công ước và trở member của Liên hiệp. Văn khiếu nại tham gia gửi mang đến Tổng giám đốc.

(2)

(a) Trừ tình huống trình bày ở điểm (b) tiếp sau đây, Công ước này sẽ có được hiệu lực thực thi hiện hành so với một quốc tế Liên hiệp sau tía mon tính kể từ Lúc Tổng giám đốc thông tin đã nhận được được văn bạn dạng tham gia của nước cơ, trừ Lúc nhập văn bạn dạng này còn có ấn quyết định một ngày không giống sau thời hạn bên trên. Trong tình huống này Công ước với hiệu lực thực thi hiện hành so với nước cơ Tính từ lúc ngày ghi nhập văn bạn dạng.
(b) Nếu đoạn (a) chính thức với hiệu lực thực thi hiện hành trước những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục về Điều 28(2)(a), thì nước trình bày bên trên, nhập khoảng cách thân ái nhì thời hạn cơ, có khả năng sẽ bị buộc ràng vị những Điều từ là một cho tới trăng tròn của Đạo luật Bruxelles thay cho cho những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục của Đạo luật này.

Điều 29bis[sửa]

Với mục tiêu độc nhất nhằm mục tiêu vận dụng Điều 14.2 của Công ước xây dựng Tổ chức, việc phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này của một nước không trở nên buộc ràng vị những Điều kể từ 22 cho tới 38 của Đạo luật Stockholm của Công ước này được xem như là phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật Stockholm trình bày bên trên với những số lượng giới hạn nêu nhập Điều 28(1)(b)(i) của Đạo luật cơ.

Điều 30[sửa]

(1) Trừ những nước ngoài lệ ghi ở khoản (2) của Như vậy, những Điều 28(1)(b); 33(2) và Phụ lục, việc phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia hàm chứa chấp sự thuận tình vẹn toàn những quy quyết định và thừa kế toàn bộ những nghĩa vụ và quyền lợi tiếp tục trình bày nhập Công ước này.

(2)

(a) Mọi nước nhập Liên hiệp Lúc phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này, ngoài các quy quyết định của Điều V(2) của Phụ lục đều rất có thể vẫn lưu giữ quyền bảo lưu tuy nhiên nước này đã thể hiện trước đó với ĐK là nên tuyên phụ thân vấn đề đó Lúc nộp văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia của tôi.
(b) Mọi quốc tế Liên hiệp Lúc tham gia Công ước này, và tuân hành quy quyết định ở Điều V(2) của Phụ lục, đều rất có thể tuyền phụ thân rằng bản thân đưa ra quyết định, không nhiều rời khỏi là trong thời điểm tạm thời, thay cho thế Điều 8 của Đạo luật này (liên quan liêu cho tới quyền dịch) vị những quy quyết định ở Điều 5 của Công ước của Liên hiệp năm 1886, được hoàn mỹ bên trên Paris năm 1896 bên trên hạ tầng trí tuệ rõ nét rằng những quy quyết định trình bày bên trên chỉ vận dụng mang đến việc dịch qua 1 ngôn từ thông thườn nội địa cơ. Tuân thủ quy quyết định ở Điều I(6)(b) của Phụ lục, từng nước đều phải sở hữu quyền vận dụng một sự bảo lãnh tương tự với việc bảo lãnh ở những nước với bảo lưu trình bày bên trên so với quyền dịch những kiệt tác với nước gốc là nước vận dụng bảo lưu cơ.
(c) Mỗi nước đều rất có thể rút lại những bảo lưu trình bày bên trên ngẫu nhiên khi này vị một thông tin mang đến Tổng giám đốc.

Điều 31[sửa]

(1) Mỗi nước đều rất có thể tuyên phụ thân nhập văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia hoặc gửi thông tin lên Tổng giám đốc nhập bất kể khi này, xác định rằng Công ước này tiếp tục vận dụng mang đến toàn cỗ hay là 1 phần những cương vực được nêu rời khỏi, nhằm đáp ứng mang đến những mối liên hệ đối nước ngoài tuy nhiên nước cơ phụ trách.

(2) Những nước tiếp tục tuyên phụ thân hoặc gửi thông tin bên trên rất có thể, ngẫu nhiên khi này, thông tin mang đến Tổng giám đốc rằng Công ước này xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành so với toàn cỗ hay là 1 phần những cương vực cơ.

(3)

(a) Việc tuyên phụ thân trình bày ở khoản (1) với hiệu lực thực thi hiện hành nhập cùng trong ngày với việc phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia với ghi điều tuyên phụ thân cơ. Văn bạn dạng thông tin về khoản (1) với hiệu lực thực thi hiện hành sau tía mon tính kể từ Lúc Tổng giám đốc thông tin vấn đề đó.
(b) Những thông tin trình bày ở khoản (2) sẽ có được hiệu lực thực thi hiện hành sau 12 mon tính kể từ Lúc Tổng giám đốc sẽ có được thông tin.

(4) Không thể coi Điều này còn có hàm ý rằng từng nước nhập Liên hiệp đều gật đầu đồng ý hoặc khoác nhiên thừa nhận tình hình hiện tại hành của một cương vực ở cơ một nước không giống của Liên hiệp áp bịa đặt việc vận dụng công ước này vị một bạn dạng tuyên phụ thân về khoản (1).

Điều 32[sửa]

(1) Đạo luật này thay cho thế Công ước Berne ký ngày 9/9/1886 và những Đạo luật tiếp tục hiệu chỉnh tiếp sau đó, nhập quan hệ trong số những nước Liên hiệp và nhập số lượng giới hạn Đạo luật này được vận dụng. Các Đạo luật tiếp tục với hiệu lực thực thi hiện hành trước đó vẫn nối tiếp được vận dụng hoặc toàn cỗ hoặc nhập phạm vi những điều tuy nhiên luật đạo này sẽ không thay cho thế, với tương quan những nước nằm trong Liên hiệp tuy nhiên ko phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này.

(2) Những quốc tế Liên hiệp Lúc tham gia Đạo luật này, tuân hành những quy quyết định ở khoản (3) tiếp sau đây, vận dụng Đạo luật này nhập mối liên hệ với bất kể nước member này của Liên hiệp khồng hề bị buộc ràng vị Đạo luật này hoặc đã trở nên buộc ràng tuy nhiên tiếp tục với tuyên phụ thân về Điều 28(1)(b). Các nước cơ quá nhận nhằm những nước trình bày bên trên nằm trong Liên hiệp nhập mối liên hệ với bản thân với thể:

(i) vận dụng những Điều khoản của Đạo luật tiên tiến nhất tuy nhiên nước cơ bị ràng buộc;
(ii) tuân hành Điều I(6) của Phụ lục, với quyền kiểm soát và điều chỉnh nút bảo lãnh mang đến phù phù hợp với quy quyết định của Đạo luật này

(3) Một nước tiếp tục tán thành với quy quyết định nhập Phụ lục, rất có thể vận dụng những quy quyết định cơ so với những nghành nghề dịch vụ tôi đã lựa chọn, nhập quan hệ với những nước Liên hiệp không giống khồng hề bị Đạo luật này buộc ràng, với ĐK là những nước cơ đồng ý vận dụng những quy quyết định trình bày bên trên.

Điều 33[sửa]

(1) Mọi tranh giành chấp thân ái nhì hoặc nhiều nước member Liên hiệp tương quan cho tới cơ hội phân tích và lý giải hoặc vận dụng Công ước này tuy nhiên ko xử lý được vị thương lượng, rất có thể một trong mỗi nước sở quan thể hiện Toà án công lý quốc tế bằng phương pháp nộp đơn năng khiếu nại theo như đúng quy quyết định của Toà án, trừ Lúc những nước này văn bản thoả thuận dò thám một cơ hội xử lý không giống. Nước vẹn toàn cáo tiếp tục thông tin mang đến Phòng Quốc tế về những tranh giành chấp đã mang rời khỏi Toà và Phòng Quốc tế tiếp tục thông tin cho những nước member Liên hiệp.

(2) Mọi nước, Lúc thỏa thuận hoặc đệ trình văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật này, đều rất có thể tuyên phụ thân bản thân ko chịu đựng buộc ràng vị những quy quyết định ở khoản (1). Trong tình huống này, những tranh giành chấp thân ái nước cơ với những nước member Liên hiệp không giống sẽ không còn vận dụng quy quyết định ở khoản (1).

(3) Một nước tuy rằng tiếp tục rời khỏi tuyên phụ thân về quy quyết định ở khoản (2) rất có thể, nhập ngẫu nhiên khi này, rút lại tuyên phụ thân cơ bằng phương pháp gửi thông tin mang đến Tổng giám đốc.

Điều 34[sửa]

(1) Một Lúc những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục chính thức với hiệu lực thực thi hiện hành, tuân hành quy quyết định ở Điều 29bis, ko một nước này rất có thể tham gia hoặc phê chuẩn chỉnh những Đạo luật trước cơ của Công ước.

(2) Sau Lúc những Điều từ là một cho tới 21 và Phụ lục tiếp tục với hiệu lực thực thi hiện hành, ko nước này rất có thể rời khỏi tuyên phụ thân về Điều 5 của Nghị quyết định thư về những nước đang được trở nên tân tiến, phụ đính thêm của Đạo luật Stockholm.

Điều 35[sửa]

(1) Công ước này còn có hiệu lực thực thi hiện hành ko hạn quyết định về thời hạn.

(2) Mỗi nước rất có thể rút ngoài Đạo luật này bằng sự việc gửi thông tin mang đến Tổng giám đốc. Sự tháo lui này đôi khi cũng chính là kể từ quăng quật toàn bộ những Đạo luật trước cơ và chỉ mất hiệu suất cao so với nước tháo lui, còn Công ước vẫn đang còn hiệu lực thực thi hiện hành và được thực thi đua so với những nước member Liên hiệp không giống.

(3) Việc tháo lui với hiệu lực thực thi hiện hành sau 1 năm tính từ thời điểm ngày Tổng giám đốc sẽ có được bạn dạng thông tin.

(4) Không một nước này được dùng năng lực tháo lui quy quyết định nhập Như vậy trước lúc không còn thời hạn 5 năm Tính từ lúc ngày nước cơ trở nên member Liên hiệp.

Điều 36[sửa]

(1) Mỗi nước member Liên hiệp tiếp tục khẳng định phát hành những giải pháp quan trọng, phù phù hợp với Hiến pháp của tôi, nhằm mục tiêu đáp ứng việc vận dụng Công ước này.

(2) Khi một nước chính thức bị buộc ràng vị Công ước này thì nước này đã với đầy đủ quyền hạn triển khai những luật pháp của Công ước này theo gót luật vương quốc của tôi.

Điều 37[sửa]

(1)

(a) Đạo luật này được ký trở thành một bạn dạng độc nhất vị giờ đồng hồ Pháp và giờ đồng hồ Anh, theo gót như quy quyết định ở khoản (2), sẽ tiến hành lưu chiếu điểm Tổng giám đốc.
(b) Các văn bạn dạng đầu tiên sẽ tiến hành Tổng giám đốc thiết lập sau khoản thời gian tìm hiểu thêm chủ ý của những nhà nước với tương quan, vị những loại giờ đồng hồ Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Ý và vị những loại giờ đồng hồ không giống bởi Hội đồng chỉ định và hướng dẫn.
(c) Trong tình huống với sự sự không tương đồng chủ ý về kiểu cách phân tích và lý giải những văn bạn dạng không giống nhau, văn bạn dạng giờ đồng hồ Pháp được sử dụng thực hiện văn bạn dạng chuẩn chỉnh.

(2) Đạo luật này nhằm ngỏ cho những nước ký cho tới ngày 31 mon một năm 1972. Đến ngày cơ, văn bạn dạng trình bày ở khoản (1)(a) được lưu chiếu bên trên nhà nước Cộng hoà Pháp.

(3) Tổng giám đốc gửi nhì bạn dạng sao với xác nhận sao hắn bạn dạng chủ yếu của văn bạn dạng và đã được ký của Đạo luật này mang đến nhà nước của toàn bộ những nước member Liên hiệp và mang đến nhà nước của những nước không giống, nếu như với đòi hỏi.

(4) Tổng giám đốc ĐK Đạo luật này với Ban thư ký của Liên Hợp Quốc.

(5) Tổng giám đốc thông tin mang đến nhà nước của toàn bộ những nước member Liên hiệp về những mặt mũi thỏa thuận, những lưu chiếu văn bạn dạng phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia, và những tuyên phụ thân với trong những văn bạn dạng cơ hoặc những tuyên phụ thân về những khoản 28(1)(c); 30(2)(a) và (b) và 32(2), sự chính thức với hiệu lực thực thi hiện hành của những Điều của Đạo luật này, những thông tin tháo lui, những thông tin về những Điều 30(2)(c); 31(1) và (2); 33(3) và 38(1) và những thông tin trình bày ở nhập Phụ lục.

Xem thêm: dàn ý cảm nhận về nhân vật ngô tử văn

Điều 38[sửa]

(1) Những nước member của Liên hiệp ko phê chuẩn chỉnh hoặc tham gia Đạo luật và khồng hề bị buộc ràng vị những Điều kể từ 22 cho tới 26 của Đạo luật Stockholm, nếu còn muốn, rất có thể thực thi đua cho đến ngày 26/4/1975 những nghĩa vụ và quyền lợi được quy quyết định trong những Điều trình bày bên trên như thể đã trở nên những Điều khoản cơ buộc ràng. Nước này ham muốn thực thi đua những nghĩa vụ và quyền lợi cơ nên gửi cho tới Tổng giám đốc một văn bạn dạng thông tin. Bản thông tin này còn có hiệu lực thực thi hiện hành ngay lập tức sau khoản thời gian sẽ có được. Những nước này sẽ sẽ là member của Hội đồng cho tới thời hạn trình bày bên trên.

(2) Chừng này tuy nhiên toàn bộ những nước member Liên hiệp ko trở nên member đầu tiên của Tổ chức, thì Phòng Quốc tế của Tổ chức vẫn triển khai tính năng là văn chống của Liên hiệp và Tổng giám đốc tiếp tục kiêm chức trưởng chống của chống này.

(3) Một Lúc toàn bộ những nước member Liên hiệp được xem là member của Tổ chức thì những nghĩa vụ và quyền lợi, nhiệm vụ và gia tài của Phòng Liên hiệp tiếp tục quy tụ cả về Phòng Quốc tế của Tổ chức