danh sách các công ty trong khu công nghiệp amata

Liên hệ với DANHBAKHUCONGNGHIEP.COM để đã có được không hề thiếu danh sách doanh nghiệp bên trên Khu Công Nghiệp AMATA

STT Tên công ty Địa chỉ SDT
1 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ASAHI KASEI JYUKO VIỆT NAM
 
Lô 410, Đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 0251 3991007
2 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn DAEYEONG VINA Lô 406, đàng số 3, KCN AMATA, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 
0251 3991007
5 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn KYODO PRINTING ( VIỆT NAM) Lô 414, đàng 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3891057
6 CÔNG TY CP THÉP ĐẶC BIỆT PRO - VISION KCN Long Bình tiến bộ ( Amata), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936609 
7 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn HONDAPLUS VIỆT NAM Lô 307/1, đàng 7A, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3991007
8 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn VIỆT NAM NISSHIN SEIFUN Đường 15, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 8877666
9 VPĐD NIPPON EXPRESS NEC LOGISTICS ( THAILAND) CO., LTD TẠI ĐỒNG NAI Phòng R206, TT Dịch Vụ Amata, Khu thương nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3933684
10 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn JIANGSU JING MENG (VIỆT NAM) Lô 104/2-2, Đường Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936513 
11 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SANYO VIỆT NAM Lô 226/10, đàng 2, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936340
13 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SHISEIDO VIỆT NAM Lô 231-233-235-237, đàng Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936468 
14 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn KUREHA VIỆT NAM Lô 227/3 đàng 13, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936804
15 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn VIỆT NAM MUSASHI PAINT : Lô 227/1, đàng Amata, KCN Amata, Phường. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3991007 
16 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn CAM PLAS MOULD (VIỆT NAM) 222/2, đàng 4, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936777 
17 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SCHAEFFLER VIỆT NAM KCN Amata, Phường. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936622 
18 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SHINWA VIỆT NAM Lô 101/9 KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936630 
19 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn DONG SUNG CHEMICAL (VIỆT NAM) Lô 201/2, Đường 7A, KCN Amata, TP Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3991007
20 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn VIỆT NAM TAKAGI Lô 226/6, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936496 
21 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ECOSOFT (VIỆT NAM) Lô 101/2 Đường Amata, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3991007 
22 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn FUJI CARBON VIỆT NAM Lô 232 Đường Amata, KCN Amata, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936601
23 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn THÉP JFE SHOJI VIỆT NAM Lô 202, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936464 
24 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn AMWAY VIỆT NAM Lô 230, KCN Amata, Phường. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936574 
25 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn UPL VIỆT NAM Đường Amata, KCN Amata, Phường. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936380
26 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIVART VINA Lô 203, đàng Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936425 
27 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn LOVETEX INDUSTRIAL VIỆT NAM Lô, 212, Đường 10, Khu Công Nghiệp Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936440 
28 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn WATABE WEDDING VIỆT NAM Lô 200, Đường Amata, KCN Amata, Phường.Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3893596
29 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SUNDAT CROP SCIENCE Lô Số 101/8 Đường Số 1, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936456
30 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn VINA MELT TECHNOS Lô 101/1, Đường Amata, KCN Amata, Phường. Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3893596
31 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn HOÁ CHẤT WASHIN VIỆT NAM Lô 122/1, Đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936021 
32 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn TOHOKU CHEMICAL INDUSTRIES (VIỆT NAM) Lô 211, đàng 09, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936014 
33 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn KỸ THUẬT MURO VIỆT NAM Lô 207, đàng Amata, KCN Amata, TP Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936301
34 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RITEK VIỆT NAM Lô 213, Đường Amata, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3893596 
35 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn BUWON VINA 205 Đường Amata, KCN Amata, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3814086 
36 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SHIOGAI SEIKI VIỆT NAM Lô 224/4, Đường 24-2, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936452 
37 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn NHỰA SAKAGUCHI VIỆT NAM Lô 300, đàng 7A, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936055 
38 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn QUỐC TẾ FLEMING VIỆT NAM Lô 103/2, Đường 16, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3993987 
39 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn KOTOBUKI SEA Lô 104/6, Đường Amata, KCN Amata, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936272
40 CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn VIỆT NAM NOK Lô 208, KCN Amata, Phường.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai 0251 3936311