đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 35,852

Phương pháp: Áp dụng công thức tính hiệu suất hấp phụ của đoạn mạch xoay chiều

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Cách giải: Đáp án D

 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng đem hiệu suất P.. kể từ điểm vạc năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm hấp phụ thì hiệu suất tổn hao bên trên lối chão là ΔP. Để hiệu suất hao phi bên trên lối chão chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm vạc năng lượng điện người tớ dùng một máy đổi mới áp (lý tưởng) đem tỷ số vòng chão của cuộn sơ cấp cho và số vòng chão của cuộn loại cấp cho là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời đằm thắm nhị đầu đoạn mạch đem dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng đằm thắm nhị đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời khắc t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

Xem thêm: bài mẫu thu hoach về đổi mới phong cách thái độ phục vụ trong ngành y tế

D. -32A

Câu 4:

Điện áp xoay chiều đem phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

C. 120Hz 

D. 100Hz

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V vô nhị đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa tụ đem dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

D. -π2

Câu 6:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) vô nhị đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua loa năng lượng điện trở bên trên thời khắc t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

Xem thêm: tranh vẽ người phụ nữ việt nam mặc áo dài

D. π rad