đề cương ôn tập toán 9 học kì 2 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hồng
Ngày gửi: 00h:04' 01-04-2017
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 6433

Xem thêm: bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2017

Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – NĂM HỌC năm nhâm thìn – 2017
MÔN : TOÁN 9
I/ ĐẠI SỐ
A. LÝ THUYẾT
*CHƯƠNG III:
1/ Định nghĩa hệ phương trình tương đương?
2/ Nêu quá trình giải Việc bằng phương pháp lập hệ phương trình?
3/ Phát biểu qui tắc thế, cơ hội giải hệ phương trình bởi vì cách thức thế?
4/ Phát biểu qui tắc nằm trong đại số, cơ hội giải hệ phương trình bởi vì cách thức nằm trong đại số?
5/ Cho hệ phương trình lúc nào hệ phương trình bên trên vô nghiệm, sở hữu một nghiệm, vô số nghiệm?
* CHƯƠNG IV :
1/ Phát biểu đặc thù của hàm số nó = ax2 ?
2/ Đồ thị hàm số nó = ax2 và cơ hội vẽ?
3/ Phát biểu khái niệm phương trình bậc nhị một ẩn. Cho ví dụ.
4/ Viết công thức nghiệm và công thức sát hoạch gọn gàng của phương trình bậc nhị một ẩn?
5/ Khi này thì đồ gia dụng thị của hàm số nó = ax2 và nó = ax + b rời nhau? Tiếp xúc nhau? Không phú nhau?
6/ Phát biểu hệ thức Vi-ét?
7/ Phát biểu khái niệm phương trình trùng phương. Cho ví dụ.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1/ Giải hệ phương trình hàng đầu nhị ẩn
2/ Giải Việc bằng phương pháp lập hệ phương trình
3/ Tìm ĐK của thông số nhằm hệ phương trình hàng đầu nhị ẩn sở hữu một nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm
4/ Giải phương trình bậc nhị một ẩn, phương trình trùng phương, phương trình quy về phương trình bậc nhị (phương trình chứa chấp ẩn ở hình mẫu, phương trình tích)
5/ Vẽ đồ gia dụng thị hàm số hàng đầu, bậc hai
6/ Tìm phú điểm của nhị đồ gia dụng thị hàm số bởi vì cách thức đại số.
7/ Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình
8/ Vận dụng hệ thức viet tính tổng và tích nhị nghiệm của phương trình bậc hai; dò la nhị số lúc biết tổng và tích của bọn chúng.
II/ HÌNH HỌC
A. LÝ THUYẾT
1/ Các khái niệm, ấn định lí về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo nên bởi vì tiếp tuyến và chão cung, góc sở hữu đỉnh phía bên trong, bên phía ngoài lối tròn trĩnh.
2/ Các công thức tính chừng lâu năm lối tròn trĩnh, cung tròn; diện tích S hình trụ, hình quạt tròn; diện tích S xung xung quanh hình chóp, mặt mày cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.
3/ Chứng minh ấn định lí: Với nhị cung nhỏ vô một lối tròn trĩnh hoặc vô hai tuyến đường tròn trĩnh đều nhau thì:
- Hai cung đều nhau căng nhị chão đều nhau ( và ngược lại)
- Cung to hơn căng chão to hơn. ( và ngược lại)
4/ Định nghĩa, ấn định lí về tứ giác nội tiếp. kề dụng tính số đo những góc của tứ giác nội tiếp.
5/ Định nghĩa lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp, lối tròn trĩnh nội tiếp nhiều giác.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Tính chừng lâu năm của lối tròn trĩnh, cung tròn; diện tích S hình trụ, hình quạt tròn; diện tích S xung xung quanh hình chóp, mặt mày cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.
- Chứng minh tứ giác nội tiếp lối tròn trĩnh.
III. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Giải những hệ phương trình sau:
a/ b/
c/ d/
e/ f/
Bài 2: Xác ấn định những thông số a ,b biết hệ phương trình : sở hữu nghiệm là ( 1 ; -3)
Bài 3: Xác ấn định những thông số a ,b nhằm đt nó = a x + b trải qua nhị điểm A(-5; 3) và B (4; 2)
Bài 4: Giải những phương trình sau
a/ 3x2 - 5x = 0 b/ 2x2 – 3x –2 = 0
c/ -2x2 + 8 = 0 d/ x4 - 4x2 - 5 = 0
e/ x4- 8 x2- 48 = 0 f/ 2x4 - 5x2 + 2 = 0
g/ x2 + x –2 = 0 h/ 3x4 - 12x2 + 9 = 0
i/ 16x2 +8x + 1= 0 j/
Bài 5: Không giải phương trình người sử dụng hệ thức Viet hãy tính tổng và tích những nghiệm của từng pt sau:
a/ mx2 – 2(m+1) x + m + 2 = 0 ( m 0)
b/ 4x2 + 2x – 5 = 0
c/ (2 - ) x2 + 4x + 2 + = 0
d/ x2 – (1+ ) x +