đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 1 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Hong
Ngày gửi: 14h:05' 22-09-2017
Dung lượng: 121.2 KB
Số lượt tải: 7601

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN:TOÁN KHỐI:10(LẦN:1)
TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN QUANG KHẢI Thời gian: 45 phút
Năm học: 2017 - 2018 (Ngày đánh giá …./…../201…)
----------------------- -----------------------------
ĐỀ THAM KHẢO
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Với n bởi vì từng nào thì mệnh đề phân chia không còn mang đến 3” là mệnh đềĐÚNG?
A. B. C. D.
Câu 2: Mệnh đề này sau là mệnh đề SAI?
A. : B. C. D.
Câu 3: Mệnh đề này sau đấy là phủ quyết định của mệnh đề: “Mọi động vật hoang dã đều dịch chuyển đựơc”?
A. Mọi động vật hoang dã đều ko dịch chuyển. B.Mọi động vật hoang dã đều đứng yên lặng.
C.Có tối thiểu một động vật hoang dã ko dịch chuyển. D.Có tối thiểu một động vật hoang dã dịch chuyển.
Câu 4: Hãy liệt kê những thành phần của luyện hợp: X =
A. B. C. D.
Câu 5: Cho luyện X = . Tập X với từng nào tập trung con?
A.4 B.6 C.8 D.16
Câu 6: Cho nhị tập trung và .Tập ăn ý A B bởi vì luyện này sau đây?
A. B. C. D.
Câu 7: Cho . Tập ăn ý là
A. B. C. D.
Câu 8: Cho 2 tập trung A =, B =, lựa chọn mệnh đề đúng?
A. B. C. D.
Câu 9:Cho A=[–4;7] và B=(–(;–2)(3;+(). Khi ê AB là:
A. B. C. D.
Câu 10: Cho nữa khoảng tầm A = [ 0 ; 3 ) và B = ( b ; b + 4 ] . A B nếu như :
A. B. C. D. Đáp án khác

II.TỰ LUẬN
Câu 1:(1,5 điểm)
Cho mệnh đề : “Nếu một vài ngẫu nhiên phân chia không còn mang đến 6 thì nó phân chia không còn mang đến 3”. Phát biểu mệnh đề bên dưới dạng “điều khiếu nại cần”.
Cho mệnh đề . Xét tính chính sai của mệnh đề Phường và nêu mệnh đề phủ quyết định của mệnh đề Phường.
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho nhị tập trung sau :

Liệt kê những thành phần nhập luyện A và B.
Câu 3:(1,0 điểm)
Cho nhị tập trung và tập trung . Tìm những luyện hợp
Câu 4:(1,0 điểm)
Cho nhị tập trung và .Tìm những tập trung
Câu 5:(0,5 điểm)
Cho tập trung . Xác quyết định luyện và màn biểu diễn bên trên trục số.
...................................................... HẾT ......................................................
Thí sinh ko được dùng tư liệu. Giám thị ko phân tích và lý giải gì tăng.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 201… - 201…
Môn:…. - Khối:……(L…..)
(Ngày kiểm tra: …./…./201….)
(Hướng dẫn chấm này gồm….trang)
TRẮC NGHIỆM
1C
2C
3C
4D
5D
6C
7D
8B
9A
10B
TỰ LUẬN
CÂU/ BÀI
NỘI DUNG
BIỂU ĐIỂM

Câu 1
(1,5 điểm)
“Một số ngẫu nhiên phân chia không còn mang đến 3 là ĐK cần thiết nhằm nó phân chia không còn mang đến 6”
Mệnh đề đúng
Phủ định: “ ”
0,75đ
0,25đ
0,5đ

Câu 2
(1,5 điểm)


0,25đ+0,5đ

Xem thêm: từ 4 chữ số 1 2 3 4 ta lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3

0,25đ

0,5đ

Câu 3
(1,0 điểm)


0,25đ+0,25đ

0,25đ+0,25đ

Câu 4
(1,0 điểm)


0,25đ
0,25đ+0,25đ+0,25đ

Câu 5
(0,5 điểm)

Xem thêm: tập làm văn lớp 3 kể về người hàng xóm


0,25 đ
0,25 đ