đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 1 violet có đáp án

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Hong
Ngày gửi: 14h:05' 22-09-2017
Dung lượng: 121.2 KB
Số lượt tải: 7601

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN:TOÁN KHỐI:10(LẦN:1)
TRƯỜNG trung học phổ thông TRẦN QUANG KHẢI Thời gian: 45 phút
Năm học: 2017 - 2018 (Ngày đánh giá …./…../201…)
----------------------- -----------------------------
ĐỀ THAM KHẢO
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Với n vì chưng từng nào thì mệnh đề phân tách không còn mang lại 3” là mệnh đềĐÚNG?
A. B. C. D.
Câu 2: Mệnh đề nào là sau là mệnh đề SAI?
A. : B. C. D.
Câu 3: Mệnh đề nào là sau đó là phủ lăm le của mệnh đề: “Mọi động vật hoang dã đều dịch rời đựơc”?
A. Mọi động vật hoang dã đều ko dịch rời. B.Mọi động vật hoang dã đều đứng yên ổn.
C.Có tối thiểu một động vật hoang dã ko dịch rời. D.Có tối thiểu một động vật hoang dã dịch rời.
Câu 4: Hãy liệt kê những thành phần của tập dượt hợp: X =
A. B. C. D.
Câu 5: Cho tập dượt X = . Tập X với từng nào tụ tập con?
A.4 B.6 C.8 D.16
Câu 6: Cho nhị tụ tập và .Tập ăn ý A B vì chưng tập dượt nào là sau đây?
A. B. C. D.
Câu 7: Cho . Tập ăn ý là
A. B. C. D.
Câu 8: Cho 2 tụ tập A =, B =, lựa chọn mệnh đề đúng?
A. B. C. D.
Câu 9:Cho A=[–4;7] và B=(–(;–2)(3;+(). Khi cơ AB là:
A. B. C. D.
Câu 10: Cho nữa khoảng chừng A = [ 0 ; 3 ) và B = ( b ; b + 4 ] . A B nếu như :
A. B. C. D. Đáp án khác

II.TỰ LUẬN
Câu 1:(1,5 điểm)
Cho mệnh đề : “Nếu một trong những ngẫu nhiên phân tách không còn mang lại 6 thì nó phân tách không còn mang lại 3”. Phát biểu mệnh đề bên dưới dạng “điều khiếu nại cần”.
Cho mệnh đề . Xét tính chính sai của mệnh đề P.. và nêu mệnh đề phủ lăm le của mệnh đề P..
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho nhị tụ tập sau :

Liệt kê những thành phần nhập tập dượt A và B.
Câu 3:(1,0 điểm)
Cho nhị tụ tập và tụ tập . Tìm những tập dượt hợp
Câu 4:(1,0 điểm)
Cho nhị tụ tập và .Tìm những tụ tập
Câu 5:(0,5 điểm)
Cho tụ tập . Xác lăm le tập dượt và màn trình diễn bên trên trục số.
...................................................... HẾT ......................................................
Thí sinh ko được dùng tư liệu. Giám thị ko lý giải gì tăng.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 201… - 201…
Môn:…. - Khối:……(L…..)
(Ngày kiểm tra: …./…./201….)
(Hướng dẫn chấm này gồm….trang)
TRẮC NGHIỆM
1C
2C
3C
4D
5D
6C
7D
8B
9A
10B
TỰ LUẬN
CÂU/ BÀI
NỘI DUNG
BIỂU ĐIỂM

Câu 1
(1,5 điểm)
“Một số ngẫu nhiên phân tách không còn mang lại 3 là ĐK cần thiết nhằm nó phân tách không còn mang lại 6”
Mệnh đề đúng
Phủ định: “ ”
0,75đ
0,25đ
0,5đ

Câu 2
(1,5 điểm)


0,25đ+0,5đ

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

0,25đ

0,5đ

Câu 3
(1,0 điểm)


0,25đ+0,25đ

0,25đ+0,25đ

Câu 4
(1,0 điểm)


0,25đ
0,25đ+0,25đ+0,25đ

Câu 5
(0,5 điểm)

Xem thêm: viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về tên quan phụ mẫu trong văn bản sống chết mặc bay


0,25 đ
0,25 đ