đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 1 trắc nghiệm violet

Tìm lần Đề đua, Kiểm tra

Bài tập luyện trắc nghiệm Hình hoc 10 - Chương 1

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lớp Toán C
Ngày gửi: 17h:13' 10-10-2017
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 8120

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÌNH HỌC 10-CHƯƠNG I
(CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VECTƠ.

Véctơ là 1 đoạn thẳng:
A. Có phía. B. Có phía dương, phía âm.
C. Có nhị đầu mút. D. Thỏa cả tía đặc điểm bên trên.
Hai véc tơ đem nằm trong phỏng lâu năm và ngược phía gọi là:
A. Hai véc tơ đều bằng nhau. B. Hai véc tơ đối nhau.
C. Hai véc tơ nằm trong phía. D. Hai véc tơ nằm trong phương.
Hai véctơ đều bằng nhau khi nhị véctơ cơ có:
A. Cùng phía và có tính lâu năm đều bằng nhau.
B. Song tuy nhiên và có tính lâu năm đều bằng nhau.
C. Cùng phương và có tính lâu năm đều bằng nhau.
D. Thỏa mãn cả tía đặc điểm bên trên.
Nếu nhị vectơ đều bằng nhau thì :
A. Cùng phía và nằm trong phỏng lâu năm. B. Cùng phương.
C. Cùng phía. D. Có phỏng lâu năm đều bằng nhau.
Điền kể từ tương thích vô lốt (...) sẽ được mệnh đề chính. Hai véc tơ ngược phía thì ...
A. phẳng phiu nhau. B. Cùng phương. C. Cùng phỏng lâu năm. D. Cùng điểm đầu.
Cho điểm phân biệt ,,. Khi cơ xác định nào là tại đây chính nhất ?
A. ,, trực tiếp mặt hàng khi và chỉ khi và nằm trong phương.
B. ,,trực tiếp mặt hàng khi và chỉ khi và nằm trong phương.
C. ,,trực tiếp mặt hàng khi và chỉ khi và nằm trong phương.
D. Cả A, B, C đều chính.
Mệnh đề nào là tại đây chính ?
A. Có độc nhất một vectơ nằm trong phương với từng vectơ.
B. Có tối thiểu 2 vectơ nằm trong phương với từng vectơ.
C. Có vô số vectơ nằm trong phương với từng vectơ.
D. Không đem vectơ nào là nằm trong phương với từng vectơ.
Khẳng lăm le nào là tại đây chính ?
A. Hai vectơ và được gọi là đều bằng nhau, kí hiệu , nếu như bọn chúng nằm trong phía và nằm trong phỏng lâu năm.
B. Hai vectơ và được gọi là đều bằng nhau, kí hiệu , nếu như bọn chúng nằm trong phương và nằm trong phỏng lâu năm.
C. Hai vectơ và được gọi là đều bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác là hình bình hành.
D. Hai vectơ và được gọi là đều bằng nhau khi và chỉ khi bọn chúng nằm trong phỏng lâu năm.
Phát biểu nào là tại đây đúng?
A. Hai vectơ ko đều bằng nhau thì phỏng lâu năm của bọn chúng ko đều bằng nhau.
B. Hai vectơ ko đều bằng nhau thì bọn chúng ko nằm trong phương.
C. Hai vectơ đều bằng nhau thì có mức giá trùng nhau hoặc tuy nhiên song nhau.
D. Hai vectơ có tính lâu năm ko đều bằng nhau thì ko nằm trong phía.
Khẳng lăm le nào là tại đây chính ?
A. Hai vectơ nằm trong phương với vectơ loại tía thì nằm trong phương.
B. Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại tía không giống thì nằm trong phương.
C. Vectơ–không là vectơ không tồn tại giá bán.
D. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm vectơ đều bằng nhau là bọn chúng có tính lâu năm đều bằng nhau.
Cho nhị vectơ ko nằm trong phương và . Khẳng lăm le nào là tại đây chính ?
A. Không đem vectơ nào là nằm trong phương với tất cả nhị vectơ và .
B. Có vô số vectơ nằm trong phương với tất cả nhị vectơ và .
C. Có một vectơ nằm trong phương với tất cả nhị vectơ và , này đó là vectơ .
D. Cả A, B, C đều sai.
Cho vectơ . Mệnh đề nào là tại đây chính ?
A. Có vô số vectơ tuy nhiên . B. Có độc nhất một tuy nhiên .
C. Có độc nhất một tuy nhiên . D. Không đem vectơ nào là tuy nhiên .
Mệnh đề nào là tại đây đúng:
A. Hai vectơ nằm trong phương với cùng 1 vectơ loại tía thì nằm trong phương.
B. Hai vectơ nằm trong phương với cùng 1 vectơ loại tía không giống thì nằm trong phương.
C. Hai vectơ nằm trong phương với cùng 1 vectơ loại tía thì nằm trong phía.
D. Hai vectơ ngược phía với cùng 1 vectơ loại tía thì nằm trong phía.
Chọn xác định chính.
A. Hai véc tơ nằm trong phương thì đều bằng nhau.
B. Hai véc tơ ngược phía thì có tính lâu năm ko đều bằng nhau.
C. Hai véc tơ nằm trong phương và nằm trong phỏng lâu năm thì đều bằng nhau.
D. Hai véc tơ nằm trong phía và nằm trong phỏng lâu năm thì đều bằng nhau.
Cho hình bình hành . Trong những xác định sau hãy lần xác định sai
A. . B. . C. . D. .
Chọn xác định chính.
A. Véc tơ là 1 đường thẳng liền mạch được đặt theo hướng.
B. Véc tơ là 1 đoạn trực tiếp.
C. Véc tơ là 1 đoạn trực tiếp được đặt theo hướng.
D.


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác