đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 1 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Hà
Ngày gửi: 20h:22' 16-10-2017
Dung lượng: 495.0 KB
Số lượt tải: 5318

KIỂM TRA HÌNH HỌC 10
Thời gian: 45 phút

Họ và tên: ...............................................................
Lớp: 10A5

Xem thêm: hai số nguyên tố có tổng là 99.số nguyên tố lớn là

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

1.

Xem thêm: soạn bài ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình ngắn nhất

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


Câu 1:Phát biểu này sau đó là đúng:
A. Hai vectơ có tính lâu năm cân nhau thì bọn chúng tự nhau
B. Hiệu của 2 vectơ có tính lâu năm cân nhau là
C. Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại tía (khác ) thì 2 vectơ bại nằm trong phương với nhau
D.Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại tía thì 2 vectơ bại nằm trong phương với nhau
Câu 2:Cho hình bình hành ABCD gọi M, N thứu tự là trung điểm của AD và BC, đem từng nào vecơ ( không giống ) nằm trong phía với
A. B. C. D.
Câu 3:Cho không giống và mang đến điểm C. Có từng nào điểm D thỏa =
A. vô số B.1 điểm C.2 điểm D. Không đem điểm nào
Câu 4:Cho 5 điểm ngẫu nhiên A, B, C, D, O. :
A. B. C. D.
Câu 5:Cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt ngẫu nhiên. Chọn đáp án đúng?
A. B. C. D.
Câu 6:Khẳng tấp tểnh này tại đây SAI?
A. Vectơ–không là vectơ có không ít giá bán.
B. Hai vectơ nằm trong phương thì bọn chúng nằm trong hướng
C. Hai vectơ nằm trong phía thì bọn chúng nằm trong phương
D. Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm 2 vectơ cân nhau là bọn chúng nằm trong phía và có tính lâu năm cân nhau.
Câu 7:Cho hbhành ABCD, với giao phó điểm hai tuyến phố chéo cánh là I. Chọn mệnh đề đúng:
A. B. C. D.
Câu 8:Xét những tuyên bố sau:
(1) Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm C là trung điểm của đoạn AB là
(2) Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm C là trung điểm của đoạn AB là
(3) Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm M là trung điểm của đoạn PQ là
Trong những câu bên trên, thì:
A. Câu (1) và câu (3) là chính. B. Câu (1) là sai C.Chỉ đem câu (3) sai D. Không đem câu này sai.
Câu 9:Trên đường thẳng liền mạch MN lấy điểm P.. sao mang đến . Điểm P.. được xác lập đúng trong những hình vẽ này sau đây:
/
H1
/
H2

/
H3
/
H4

A. H 3 B. H4 C. H1 D. H2
Câu 10:Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a , độ quý hiếm của ?
A. B. C. D.

Câu11:Cho tam giác đều ABC cạnh 2a đem I,J, K thứu tự là trung điểm BC , CA và AB .
Tính độ quý hiếm của ((
A. B. C. D.
Câu 12:Cho tứ giác ABCD đem M,N là trung điểm AB và CD . Tìm độ quý hiếm x thỏa
A. B. C. D.
Câu 13:Cho =(1 ; 2) , = (3 ; 4) và =(-2 ; 6 ). Vec tơ = + 5- đem toạ phỏng là
A. B. C. D.
Câu 14:Cho =(1 ; -5) ; =(2; 3), =(-1; -21), cặp số h, k nhằm =h+ k là:
A. B. C. D.
Câu 15:Cho =3 -4 và = -. Tìm tuyên bố sai :
A. B. C. D.
Câu 16: Trong mặt mày bằng phẳng với hệ tọa phỏng Oxy, mang đến . Khi bại, tọa phỏng là:
A. B. C. D.
Câu 17:Cho tam giác ABC với A( 2 ; 1) ; B (