đề kiểm tra 1 tiết hình học 12 chương 1 violet

Tìm dò thám Đề thi đua, Kiểm tra

Đề đánh giá 1 tiết hình học tập 12 chương 1

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Quốc hướng dẫn Hùng
Ngày gửi: 19h:29' 24-10-2018
Dung lượng: 906.0 KB
Số lượt tải: 2351

Tuần 11: KT 1 tiết số 2 - HH CHƯƠNG I
A. Mục tiêu: Hình nhiều diện đều. Phân phân tách lắp đặt ghép khối nhiều diện. Tính thể tích của khối nhiều diện, thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật, thể tích của khối lăng trụ, thể tích của khối chóp và kể từ tê liệt suy rời khỏi khoảng cách từ là 1 điểm đến lựa chọn mặt mày phẳng lặng.
B. Nội dung:
1. Ma trận đề :

Mức chừng

Nội dung


Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng cường độ thấp
Vận dụng cường độ cao

TổngTN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TLHình nhiều diện

2
0.5đ

2
0.5đ

4

2.0đ


Phân phân tách - lắp đặt ghép khối
2

0.5đ2

1.0đ


Thể tích khối chóp

1

0.5đ

1

0.5đ

1

Xem thêm: xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

0.5đ3

1.5đ


Thể quí khối lăng trụ2

0.5đ

1

0.5đ
2

2.0đ


5

5.5đ

Tổng cộng

5
2.5đ

5

2.5đ

2

1.0đ
2

4.0đ


14

10đ

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh

Sở GD-ĐT TP TP Đà Nẵng ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Mã đề: 149

Trường trung học phổ thông Tôn Thất Tùng Môn: Hình học tập 12
Thời gian: 45 phút
Họ thương hiệu học tập sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12/ . . .

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

C

D


Câu 1. Khối nhiều diện đều này tại đây xuất hiện ko cần là tam giác đều?
A.Thập nhị diện đều B.Bát diện đều C.Nhị thập diện đều D.Tứ diện đều
Câu 2. Nếu ko dùng tăng điểm này không giống ngoài các đỉnh của hình lập phương thì hoàn toàn có thể phân tách hình lập phương thành:
A.Năm hình chóp tam giác đều, không tồn tại tứ diện đều B.Một tứ diện đều và tư hình chóp tam giác giác đều
C.Bốn tứ diện đều và một hình chóp tam giác đều D.Năm tứ diện đều
Câu 3. Tổng diện tích S những mặt mày của một khối lập phương vì chưng 96 centimet. Thể tích của khối lập phương tê liệt là:
A.84 centimet B.91 cm C.64 centimet D.48 centimet
Câu 4. Khi tăng mức độ lâu năm toàn bộ những cạnh của một khối vỏ hộp chữ nhật lên gấp hai thì thể tích khối vỏ hộp ứng sẽ:
A. tăng 4 lần B.tăng 2 lần C.tăng 6 lượt D.tăng 8 lượt
Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. hiểu và . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A. B. C. D.
Câu 6. Thể tích của chóp tam giác đều phải có toàn bộ những cạnh đều vì chưng là:
A. B. C. D.
Câu 7. Mỗi đỉnh của hình nhiều diện là đỉnh cộng đồng của không nhiều nhất:
A.Bốn mặt mày. B.Ba mặt mày. C.Năm mặt mày. D.Hai mặt mày.
Câu 8. Thể tích khối chóp với diện tích S lòng B và độ cao h là:
A. B. C. D.
Câu 9. Cho hình lăng trụ đều ABC.A`B`C` với cạnh lòng vì chưng , cạnh mặt mày vì chưng . Thể tích của khối lăng trụ là:
A. B.


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác